Tin tức Khảo cổ học

Lịch sử thuần hóa của cây bông (Gossypium)

Lịch sử thuần hóa của cây bông (Gossypium)

 •   25/10/2021 10:23:00
 •   Đã xem: 898
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 30 tháng 1 năm 2020, bởi Nicoletta Maestri[1]
Nguồn: Maestri, Nicoletta. "The Domestication History of Cotton (Gossypium)." ThoughtCo, Feb. 16, 2021, thoughtco.com/domestication-history-of-cotton-gossypium-170429.
 https://www.thoughtco.com/domestication-history-of-cotton-gossypium-170429
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

[Bài nghiên cứu] Sử dụng các tinh thể silica tại chỗ để nhận diện các sợi dây thừng từ con tàu đắm Phanom-Surin, Samut Sakhon, Thái Lan

 •   19/10/2021 09:27:00
 •   Đã xem: 221
 •   Phản hồi: 0
Xuất bản: Ngày 7/10/2021
Tác giả: Paul J. Grote, Wipanu Rugmai, Sira Ploymukda, Borisut Boriphon & Preeyanuch Jumprom
Nguồn: https://doi.org/10.1007/s12520-021-01448-4
https://link.springer.com/article/10.1007/s12520-021-01448-4?fbclid=IwAR3YD9WnZINL2r46gktFhS9OjD_d-vEaxKeAN6yvTNsPBDGf8oKVpoxOEvU
Điểm tin: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Quá trình thuần hóa lợn rừng (Sus Scrofa): Hai sự kiện lịch sử riêng biệt 

Quá trình thuần hóa lợn rừng (Sus Scrofa): Hai sự kiện lịch sử riêng biệt 

 •   19/10/2021 08:00:00
 •   Đã xem: 291
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 03 tháng 7 năm 2019, bởi K. Kris Hirst.
Nguồn: Hirst, K. Kris. "The Domestication of Pigs: Sus Scrofa's Two Distinct Histories." ThoughtCo, Feb. 16, 2021, thoughtco.com/the-domestication-of-pigs-170665.   https://www.thoughtco.com/the-domestication-of-pigs-170665
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Lịch sử loài chó: Chó được thuần hóa như thế nào và tại sao?

Lịch sử loài chó: Chó được thuần hóa như thế nào và tại sao?

 •   15/10/2021 08:53:00
 •   Đã xem: 530
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 25 tháng 4 năm 2019, bởi By K. Kris Hirst.
Nguồn: https://www.thoughtco.com/how-and-why-dogs-were-domesticated-170656
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Nguồn gốc và lịch sử của cây lúa ở Trung Quốc và bên ngoài Trung Quốc

Nguồn gốc và lịch sử của cây lúa ở Trung Quốc và bên ngoài Trung Quốc

 •   11/10/2021 08:25:00
 •   Đã xem: 3640
 •   Phản hồi: 0
Nguồn gốc của việc thuần hóa cây lúa ở Trung Quốc
Cập nhật ngày 03 tháng 7 năm 2019, bởi K. Kris Hirst,
Nguồn: Hirst, K. Kris. "The Origins and History of Rice in China and Beyond." ThoughtCo, Feb. 18, 2021, thoughtco.com/origins-history-of-rice-in-china-170639. https://www.thoughtco.com/origins-history-of-rice-in-china-170639
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Dòng sự kiện lịch sử thế giới - Bản đồ hai triệu năm của loài người

Dòng sự kiện lịch sử thế giới - Bản đồ hai triệu năm của loài người

 •   07/10/2021 08:00:00
 •   Đã xem: 227
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 31 tháng 8 năm 2019, bởi K. Kris Hirst
Nguồn: Hirst, K. Kris. "World History Timelines - Mapping Two Million Years of Humanity." ThoughtCo, Feb. 16, 2021, thoughtco.com/world-history-timelines-of-humanity-172901.
https://www.thoughtco.com/world-history-timelines-of-humanity-172901
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Thời đại đồ đồng: Ân (Yin) - Kinh đô đồ sộ của triều đại nhà Thương (Shang), Trung Quốc

Thời đại đồ đồng: Ân (Yin) - Kinh đô đồ sộ của triều đại nhà Thương (Shang), Trung Quốc

 •   01/10/2021 08:31:00
 •   Đã xem: 1287
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 03 tháng 7 năm 2019, bởi K. Kris Hirst
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Enormous Bronze Age Shang Dynasty Capital of Yin, China." ThoughtCo, Feb. 16, 2021, thoughtco.com/anyang-bronze-age-capital-in-china-167094. https://www.thoughtco.com/anyang-bronze-age-capital-in-china-167094
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Văn minh Ngưỡng Thiều (Yangshao) trong văn hóa Trung Quốc

Văn minh Ngưỡng Thiều (Yangshao) trong văn hóa Trung Quốc

 •   27/09/2021 13:48:00
 •   Đã xem: 478
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 31 tháng 5 năm 2019, bởi Charles Custer
Nguồn: Custer, Charles. "Yangshao Civilization in Chinese Culture." ThoughtCo, Feb. 16, 2021, thoughtco.com/history-of-the-yangshao-culture-688048. https://www.thoughtco.com/history-of-the-yangshao-culture-688048
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Xưởng đúc tiền đồng 'lâu đời nhất thế giới' được phát hiện ở Trung Quốc

Xưởng đúc tiền đồng 'lâu đời nhất thế giới' được phát hiện ở Trung Quốc

 •   23/09/2021 07:55:00
 •   Đã xem: 811
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 8/6/2021, bởi Sam Tonkin
Nguồn:https://archaeologynewsnetwork.blogspot.com/2021/08/worlds-oldest-coin-mint-discovered-in.html
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Ban Chiang – Ngôi làng và khu nghĩa địa thuộc thời đại đồ đồng ở Thái Lan

Ban Chiang – Ngôi làng và khu nghĩa địa thuộc thời đại đồ đồng ở Thái Lan

 •   20/09/2021 08:31:00
 •   Đã xem: 963
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 04 tháng 11 năm 2019, bởi K. Kris Hirst
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Ban Chiang - Bronze Age Village and Cemetery in Thailand." ThoughtCo, Feb. 16, 2021, thoughtco.com/ban-chiang-bronze-age-village-thailand-167075. https://www.thoughtco.com/ban-chiang-bronze-age-village-thailand-167075
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Thời kỳ đồ đá mới tiền gốm: canh tác nông nghiệp và nghi lễ tôn giáo trước khi xuất hiện gốm

Thời kỳ đồ đá mới tiền gốm: canh tác nông nghiệp và nghi lễ tôn giáo trước khi xuất hiện gốm

 •   08/09/2021 09:05:00
 •   Đã xem: 557
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 22 tháng 1 năm 2020, bởi K. Kris Hirst
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Pre-Pottery Neolithic: Farming and Feasting Before Pottery." ThoughtCo, Feb. 16, 2021, thoughtco.com/pre-pottery-neolithic-farming-before-ceramics-172259.
https://www.thoughtco.com/pre-pottery-neolithic-farming-before-ceramics-172259
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
BP: Làm thế nào để các nhà khảo cổ học đếm ngược về quá khứ?

BP: Làm thế nào để các nhà khảo cổ học đếm ngược về quá khứ?

 •   30/08/2021 14:59:00
 •   Đã xem: 1570
 •   Phản hồi: 0
Đối với các nhà khảo cổ, BP có nghĩa là gì?
Cập nhật ngày 25 tháng 1 năm 2019, bởi K. Kris Hirst
Nguồn: Hirst, K. Kris. "BP: How Do Archaeologists Count Backward Into the Past?" ThoughtCo, Jul. 29, 2021, thoughtco.com/bp-how-do-archaeologists-count-backward-170250. https://www.thoughtco.com/bp-how-do-archaeologists-count-backward-170250
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Xác định niên đại khảo cổ: Địa tầng và trình tự thời gian

Xác định niên đại khảo cổ: Địa tầng và trình tự thời gian

 •   24/08/2021 09:34:00
 •   Đã xem: 295
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 02 tháng 10 năm 2020, bởi K. Kris Hirst
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Archaeological Dating: Stratigraphy and Seriation." ThoughtCo, Feb. 16, 2021, thoughtco.com/archaeological-dating-stratigraphy-and-seriation-167119. https://www.thoughtco.com/archaeological-dating-stratigraphy-and-seriation-167119
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Văn hóa thời đại đá mới Jomon (Nhật Bản)

Văn hóa thời đại đá mới Jomon (Nhật Bản)

 •   18/08/2021 15:20:00
 •   Đã xem: 898
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 17 tháng 10 năm 2019, bởi K. Kris Hirst
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Jomon Culture." ThoughtCo, Aug. 25, 2020, thoughtco.com/jomon-holocene-hunter-gatherers-of-japan-171416. https://www.thoughtco.com/jomon-holocene-hunter-gatherers-of-japan-171416
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Nhật Bản: Những nền văn hóa cổ đại

Nhật Bản: Những nền văn hóa cổ đại

 •   16/08/2021 08:35:00
 •   Đã xem: 1323
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 16 tháng 8 năm 2019, bởi N.S. Gill
Nguồn: Gill, N.S. "Japan: Ancient Cultures." ThoughtCo, Aug. 26, 2020, thoughtco.com/japan-ancient-cultures-4070770. https://www.thoughtco.com/japan-ancient-cultures-4070770
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Phân tích đồng vị ổn định trong khảo cổ học

Phân tích đồng vị ổn định trong khảo cổ học

 •   12/08/2021 11:07:00
 •   Đã xem: 236
 •   Phản hồi: 0
Stable Isotope Analysis in Archaeology
Đồng vị ổn định và cách thức nghiên cứu
Cập nhật ngày 09 tháng 10 năm 2018, bởi K. Kris Hirst
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Stable Isotope Analysis in Archaeology." ThoughtCo, Oct. 29, 2020, thoughtco.com/stable-isotope-analysis-in-archaeology-172694. https://www.thoughtco.com/stable-isotope-analysis-in-archaeology-172694
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Phương pháp tiếp cận Văn hóa-Lịch sử: Tiến hóa Xã hội và Khảo cổ học

Phương pháp tiếp cận Văn hóa-Lịch sử: Tiến hóa Xã hội và Khảo cổ học

 •   09/08/2021 16:09:00
 •   Đã xem: 761
 •   Phản hồi: 0
The Culture-Historical Approach: Social Evolution and Archaeology
Cập nhật ngày 18 tháng 4 năm 2019, bởi K. Kris Hirst
Nguồn: Hirst, K. Kris. "The Culture-Historical Approach: Social Evolution and Archaeology." ThoughtCo, Aug. 26, 2020, thoughtco.com/cultural-historical-method-170544. https://www.thoughtco.com/cultural-historical-method-170544
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Khảo cổ học Hậu quá trình - Văn hóa trong Khảo cổ học là gì?

Khảo cổ học Hậu quá trình - Văn hóa trong Khảo cổ học là gì?

 •   05/08/2021 08:29:00
 •   Đã xem: 233
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 05 tháng 6 năm 2019, bởi K. Kris Hirst,
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Post-Processual Archaeology - What is Culture in Archaeology Anyway?" ThoughtCo, Aug. 27, 2020, thoughtco.com/what-is-post-processual-archaeology-172230.
https://www.thoughtco.com/what-is-post-processual-archaeology-172230
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Khảo cổ học quá trình

Khảo cổ học quá trình

 •   03/08/2021 17:08:00
 •   Đã xem: 345
 •   Phản hồi: 0
Processual Archaeology
Ứng dụng Phương pháp Khoa học của Khảo cổ học Mới
Cập nhật ngày 12 tháng 8 năm 2018, bởi K. Kris Hirst
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Processual Archaeology." ThoughtCo, Aug. 26, 2020, thoughtco.com/what-is-processual-archaeology-172242. https://www.thoughtco.com/what-is-processual-archaeology-172242
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây