Tin tức Khảo cổ học

Các lĩnh vực thuộc Khảo cổ học

Các lĩnh vực thuộc Khảo cổ học

 •   29/07/2021 08:54:00
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0
Archaeology Subfields
Cập nhật ngày 29 tháng 1 năm 2020, bởi K. Kris Hirst,
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Archaeology Subfields." ThoughtCo, Aug. 26, 2020, thoughtco.com/archaeology-subfields-169854. https://www.thoughtco.com/archaeology-subfields-169854
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Thời đại đồ đồng

Thời đại đồ đồng

 •   27/07/2021 08:58:00
 •   Đã xem: 535
 •   Phản hồi: 0
The Bronze Age
Cập nhật ngày 15 tháng 8 năm 2018, bởi NS Gill,
Nguồn: Gill, N.S. "The Bronze Age." ThoughtCo, Aug. 26, 2020, thoughtco.com/bronze-age-117138. https://www.thoughtco.com/bronze-age-117138
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Sự phát minh ra bánh xe

Sự phát minh ra bánh xe

 •   23/07/2021 15:19:00
 •   Đã xem: 632
 •   Phản hồi: 0
The Invention of the Wheel
Cập nhật ngày 21 tháng 12 năm 2020, bởi Mary Bellis
Source: Bellis, Mary. "The Invention of the Wheel." ThoughtCo, Feb. 11, 2021, thoughtco.com/the-invention-of-the-wheel-1992669. https://www.thoughtco.com/the-invention-of-the-wheel-1992669.
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Dọi xe sợi (spindle whorl)

Dọi xe sợi (spindle whorl)

 •   19/07/2021 08:49:00
 •   Đã xem: 780
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 25 tháng 11 năm 2019, bởi K. Kris Hirst
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Spindle Whorls." ThoughtCo, Feb. 16, 2021, thoughtco.com/spindle-whorls-ancient-tool-for-weavers-172908. https://www.thoughtco.com/spindle-whorls-ancient-tool-for-weavers-172908
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Untitled

Nghiên cứu Khảo cổ học về đống rác bếp/đống vỏ sò (Shell Middens)

 •   06/07/2021 09:19:00
 •   Đã xem: 283
 •   Phản hồi: 0
The Archaeological Study of Shell Middens
Cập nhật ngày 30 tháng 5 năm 2019, bởi K. Kris Hirst.
Nguồn: Hirst, K. Kris. "The Archaeological Study of Shell Middens." ThoughtCo, Aug. 25, 2020, thoughtco.com/archaeological-study-of-shell-middens-170122. https://www.thoughtco.com/archaeological-study-of-shell-middens-170122
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Sự phát minh ra đồ gốm

Sự phát minh ra đồ gốm

 •   01/07/2021 10:51:00
 •   Đã xem: 245
 •   Phản hồi: 0
The Invention of Pottery
Cập nhật 27 Tháng 8 2018, bởi K. Kris HirstNguồn: Hirst, K. Kris. "The Invention of Pottery." ThoughtCo, Aug. 27, 2020, thoughtco.com/history-of-the-invention-of-pottery-171345. https://www.thoughtco.com/history-of-the-invention-of-pottery-171345
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Đặc trưng khảo cổ học là gì?

 •   01/07/2021 07:48:00
 •   Đã xem: 265
 •   Phản hồi: 0
What Is an Archaeological Feature?
Tác giả: K. Kris Hirst
Cập nhật: 07/9/2017
Nguồn: Hirst, K. Kris. "What Is an Archaeological Feature?" ThoughtCo, Aug. 27, 2020, thoughtco.com/what-is-an-archaeological-feature-170909. https://www.thoughtco.com/what-is-an-archaeological-feature-170909
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Hệ thống ba thời đại - Phân loại thời tiền sử châu Âu

 •   01/07/2021 07:46:00
 •   Đã xem: 258
 •   Phản hồi: 0
Three Age System - Categorizing European Prehistory
Cập nhật ngày 03 tháng 7 năm 2019 bởi K. Kris Hirst
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Three Age System - Categorizing European Prehistory." ThoughtCo, Feb. 16, 2021, thoughtco.com/three-age-system-categorizing-european-prehistory-173006. https://www.thoughtco.com/three-age-system-categorizing-european-prehistory-173006
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Hai truyền thống: So sánh quá trình sản xuất và sử dụng ngói lợp ở Angkor và Trung Quốc

Hai truyền thống: So sánh quá trình sản xuất và sử dụng ngói lợp ở Angkor và Trung Quốc

 •   29/06/2021 11:18:00
 •   Đã xem: 168
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Wong Wai Yee Sharon, Ea Darith, Chhay Rachna, Tan Boun Suy
Tạp chí: Asian Perspectives, Volume 60, Number 1, 2020, pp. 128-156 (Article)
Published by University of Hawai'i Press
Nguồn: Two Traditions: A Comparison of Roof Tile Manufacture and Usage in Angkor and China, Asian Perspectives: The Journal of Archaeology for Asia and the Pacific, vol.60, no.1, 2020, pp.128-156. https://www.academia.edu/49073552/Two_Traditions_A_Comparison_of_Roof_Tile_Manufacture_and_Usage_in_Angkor_and_China_Asian_Perspectives_The_Journal_of_Archaeology_for_Asia_and_the_Pacific_vol_60_no_1_2020_pp_128_156
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Địa tầng: các tầng khảo cổ học, địa chất Trái Đất

 •   25/06/2021 15:54:00
 •   Đã xem: 738
 •   Phản hồi: 0
Stratigraphy: Earth's Geological, Archaeological Layers
By K. Kris Hirst
Updated February 25, 2019
Source: Hirst, K. Kris. "Stratigraphy: Earth's Geological, Archaeological Layers." ThoughtCo, Aug. 25, 2020, thoughtco.com/stratigraphy-geological-archaeological-layers-172831. https://www.thoughtco.com/stratigraphy-geological-archaeological-layers-172831
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Untitled

Di sản Thế giới trên Wikipedia: Hoạt động bảo vệ di sản văn hóa trong bối cảnh cơ quan quản lý hạn chế

 •   17/06/2021 08:49:00
 •   Đã xem: 147
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Ben Marwick và Prema Smith
Nguồn: Nguồn: DOI: 10.1177/20539517211017304 journals.sagepub.com/home/bds
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Một phân tích kỹ thuật mới về hiện vật Hòa Bình từ Việt Nam và ý nghĩa của nó đối với sự đồng nhất và biến đổi văn hóa giữa Đông Nam Á lục địa và Nam Trung Quốc

 •   09/06/2021 15:44:00
 •   Đã xem: 145
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Li Yinghua, Lâm Thị Mỹ Dung, Đặng Hồng So'n, Li Fajun, Hubert Forestier, Zhou Yuduan, Chen Peng, Wang Liwei, He Chengpo, Liang Tingting
Tạp chí Asian Perspectives
University of Hawai'i Press
Volume 60, Number 1, 2020
pp. 71-96
10.1353/asi.2020.0037
Nguồn: https://muse.jhu.edu/article/793771/pdf?fbclid=IwAR0CZbVrrGUUW354-4W1yEgfswjC6La_LdM5h5Jx648puPYvOAD1JwRymB8
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Lấy mẫu trong Khảo cổ học

 •   07/06/2021 20:16:00
 •   Đã xem: 210
 •   Phản hồi: 0
Sampling in Archaeology
By K. Kris Hirst
Updated January 06, 2020
Hirst, K. Kris. "Sampling in Archaeology." ThoughtCo, Aug. 25, 2020, thoughtco.com/sampling-in-archaeology-172714.
Nguồn: https://www.thoughtco.com/sampling-in-archaeology-172714
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Angkor Borei và mạng lưới thương mại tiền sử: Góc nhìn từ bộ sưu tập hạt chuỗi thủy tinh và đá

Angkor Borei và mạng lưới thương mại tiền sử: Góc nhìn từ bộ sưu tập hạt chuỗi thủy tinh và đá

 •   03/06/2021 09:58:00
 •   Đã xem: 143
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Alison Kyra Carter , Laure Dussubieux , Miriam T. Stark , H. Albert Gilg
In Asian Perspectives https://muse.jhu.edu/article/793770/pdfNhà xuất bản Đại học Hawai'i
Tập 60, Số 1, 2020
Trang 32-7010.1353 / asi.2020.0036
Bảo tàng Nhân học lược dịch.
Nhận dạng và cấu trúc cộng đồng người Mán Bạc giai đoạn đồ đá mới, bắc Việt Nam

Nhận dạng và cấu trúc cộng đồng người Mán Bạc giai đoạn đồ đá mới, bắc Việt Nam

 •   02/06/2021 11:08:00
 •   Đã xem: 220
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Marc F. Oxenham, Trinh Hoang Hiep, Hirofumi Matsumura, Kate Domette, Damien Huffer, Rebecca Crozier, Lan Cuong Nguyen, and Clare McFadden
Nguon: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352226721000295?fbclid=IwAR1-U9vuWcIy7wJ29TxHwPgnq9f23YnsE4eGrhDmJWnyonXDXp_ftu8wiE8&via%3Dihub
Lược dịch: Bảo tàng Nhân học

Về sự tiến bộ của nông nghiệp trong thời kỳ Tiên Tần ở vùng đồng bằng Trung tâm Trung Hoa dựa trên những phát hiện về thực vật cổ đại

 •   01/06/2021 15:24:00
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Hua Zhong, Viện Khảo cổ học, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Sự xuất hiện sớm nhất của cây kê có niên đại 5.500 năm ở bờ biển Nam Trung Quốc

 •   01/06/2021 15:21:00
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Jinqi Daiab, Xipeng Cai, Jianhui Jin, Wei Ge, Yunming Huang, Wei Wu, Taoqin Xia, Fusheng Li, Xinxin Zuo
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây