Chương trình dạy học trải nghiệm hàng năm tại Bảo tàng Nhân học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Chương trình dạy học trải nghiệm hàng năm tại Bảo tàng Nhân học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

 •   25/04/2022 14:23:00
 •   Đã xem: 443
 •   Phản hồi: 0
Tổ Lịch sử Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn thực hiện kế hoạch của chương trình dạy học trải nghiệm hàng năm tại Bảo tàng Nhân học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ngày 25/4/2022 đến đến 29/4/2022.
Hội thảo Quản lý di sản Khảo cổ học: Lý thuyết và Thực tiễn

Hội thảo Quản lý di sản Khảo cổ học: Lý thuyết và Thực tiễn

 •   12/04/2022 15:01:00
 •   Đã xem: 325
 •   Phản hồi: 0
Lớp học thực tế về khảo cổ học "từ nhận diện giá trị di tích cho tới công nhận di sản, thảo luận về phức hợp di chỉ khảo cổ học ở Vườn Chuối"

Lớp học thực tế về khảo cổ học "từ nhận diện giá trị di tích cho tới công nhận di sản, thảo luận về phức hợp di chỉ khảo cổ học ở Vườn Chuối"

 •   25/03/2022 15:26:00
 •   Đã xem: 609
 •   Phản hồi: 0
(Bảo tàng Nhân học chào đón sinh viên của Đại học Văn hóa sang thăm quan, ngày 25/3/2022)
Sinh viên đại học Văn hóa Hà Nội thực tập tại Bảo tàng Nhân học 2/2022

Sinh viên đại học Văn hóa Hà Nội thực tập tại Bảo tàng Nhân học 2/2022

 •   23/02/2022 15:40:00
 •   Đã xem: 418
 •   Phản hồi: 0
Sinh viên đại học Văn hóa Hà Nội thực tập tại Bảo tàng Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Lịch sử thuần hóa của cây bông (Gossypium)

 •   25/10/2021 10:59:00
 •   Đã xem: 390
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 30 tháng 1 năm 2020, bởi Nicoletta Maestri
Nguồn: Maestri, Nicoletta. "The Domestication History of Cotton (Gossypium)." ThoughtCo, Feb. 16, 2021, thoughtco.com/domestication-history-of-cotton-gossypium-170429.
https://www.thoughtco.com/domestication-history-of-cotton-gossypium-170429
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

[Bài nghiên cứu] Sử dụng các tinh thể silica tại chỗ để nhận diện các sợi dây thừng từ con tàu đắm Phanom-Surin, Samut Sakhon, Thái Lan

 •   19/10/2021 09:30:00
 •   Đã xem: 276
 •   Phản hồi: 0
Xuất bản: Ngày 7/10/2021
Tác giả: Paul J. Grote, Wipanu Rugmai, Sira Ploymukda, Borisut Boriphon & Preeyanuch Jumprom
Nguồn: https://doi.org/10.1007/s12520-021-01448-4
https://link.springer.com/article/10.1007/s12520-021-01448-4?fbclid=IwAR3YD9WnZINL2r46gktFhS9OjD_d-vEaxKeAN6yvTNsPBDGf8oKVpoxOEvU
Điểm tin: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Quá trình thuần hóa lợn rừng (Sus Scrofa): Hai sự kiện lịch sử riêng biệt

Quá trình thuần hóa lợn rừng (Sus Scrofa): Hai sự kiện lịch sử riêng biệt

 •   19/10/2021 08:03:00
 •   Đã xem: 984
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 03 tháng 7 năm 2019, bởi K. Kris Hirst.
Nguồn: Hirst, K. Kris. "The Domestication of Pigs: Sus Scrofa's Two Distinct Histories." ThoughtCo, Feb. 16, 2021, thoughtco.com/the-domestication-of-pigs-170665.   https://www.thoughtco.com/the-domestication-of-pigs-170665
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Lịch sử loài chó: Chó được thuần hóa như thế nào và tại sao

Lịch sử loài chó: Chó được thuần hóa như thế nào và tại sao

 •   15/10/2021 09:05:00
 •   Đã xem: 3005
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 25 tháng 4 năm 2019, bởi By K. Kris Hirst.
Nguồn: https://www.thoughtco.com/how-and-why-dogs-were-domesticated-170656
Lược dịch: NHN - Bảo tàng Nhân học

Hai truyền thống: So sánh quá trình sản xuất và sử dụng ngói lợp ở Angkor và Trung Quốc

 •   11/10/2021 16:20:00
 •   Đã xem: 253
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Wong Wai Yee Sharon, Ea Darith, Chhay Rachna, Tan Boun Suy
Tạp chí: Asian Perspectives, Volume 60, Number 1, 2020, pp. 128-156 (Article)
Published by University of Hawai'i Press
Nguồn: Two Traditions: A Comparison of Roof Tile Manufacture and Usage in Angkor and China, Asian Perspectives: The Journal of Archaeology for Asia and the Pacific, vol.60, no.1, 2020, pp.128-156. https://www.academia.edu/49073552/Two_Traditions_A_Comparison_of_Roof_Tile_Manufacture_and_Usage_in_Angkor_and_China_Asian_Perspectives_The_Journal_of_Archaeology_for_Asia_and_the_Pacific_vol_60_no_1_2020_pp_128_156
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Hệ thống ba thời đại - Phân loại thời tiền sử châu Âu

 •   11/10/2021 16:19:00
 •   Đã xem: 292
 •   Phản hồi: 0
Three Age System - Categorizing European Prehistory
Cập nhật ngày 03 tháng 7 năm 2019 bởi K. Kris Hirst
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Three Age System - Categorizing European Prehistory." ThoughtCo, Feb. 16, 2021, thoughtco.com/three-age-system-categorizing-european-prehistory-173006. https://www.thoughtco.com/three-age-system-categorizing-european-prehistory-173006
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Đặc trưng khảo cổ học là gì?

 •   11/10/2021 16:18:00
 •   Đã xem: 277
 •   Phản hồi: 0
What Is an Archaeological Feature?
Tác giả: K. Kris Hirst
Cập nhật: 07/9/2017
Nguồn: Hirst, K. Kris. "What Is an Archaeological Feature?" ThoughtCo, Aug. 27, 2020, thoughtco.com/what-is-an-archaeological-feature-170909. https://www.thoughtco.com/what-is-an-archaeological-feature-170909
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Sự phát minh ra đồ gốm

 •   11/10/2021 16:18:00
 •   Đã xem: 716
 •   Phản hồi: 0
The Invention of Pottery
Cập nhật 27 Tháng 8 2018, bởi K. Kris Hirst
Nguồn: Hirst, K. Kris. "The Invention of Pottery." ThoughtCo, Aug. 27, 2020, thoughtco.com/history-of-the-invention-of-pottery-171345. https://www.thoughtco.com/history-of-the-invention-of-pottery-171345
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Nghiên cứu Khảo cổ học về đống rác bếp/đống vỏ sò (Shell Middens)

 •   11/10/2021 16:17:00
 •   Đã xem: 487
 •   Phản hồi: 0
The Archaeological Study of Shell Middens
Cập nhật ngày 30 tháng 5 năm 2019, bởi K. Kris Hirst.
Nguồn: Hirst, K. Kris. "The Archaeological Study of Shell Middens." ThoughtCo, Aug. 25, 2020, thoughtco.com/archaeological-study-of-shell-middens-170122. https://www.thoughtco.com/archaeological-study-of-shell-middens-170122
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Dọi xe sợi (spindle whorl)

 •   11/10/2021 15:54:00
 •   Đã xem: 398
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 25 tháng 11 năm 2019, bởi K. Kris Hirst
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Spindle Whorls." ThoughtCo, Feb. 16, 2021, thoughtco.com/spindle-whorls-ancient-tool-for-weavers-172908. https://www.thoughtco.com/spindle-whorls-ancient-tool-for-weavers-172908
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Sự phát minh ra bánh xe

 •   11/10/2021 15:54:00
 •   Đã xem: 569
 •   Phản hồi: 0
The Invention of the Wheel
Cập nhật ngày 21 tháng 12 năm 2020, bởi Mary Bellis
Source: Bellis, Mary. "The Invention of the Wheel." ThoughtCo, Feb. 11, 2021, thoughtco.com/the-invention-of-the-wheel-1992669. https://www.thoughtco.com/the-invention-of-the-wheel-1992669.
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Thời đại đồ đồng

 •   11/10/2021 15:52:00
 •   Đã xem: 328
 •   Phản hồi: 0
The Bronze Age
Cập nhật ngày 15 tháng 8 năm 2018, bởi NS Gill,
Nguồn: Gill, N.S. "The Bronze Age." ThoughtCo, Aug. 26, 2020, thoughtco.com/bronze-age-117138. https://www.thoughtco.com/bronze-age-117138
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Các lĩnh vực thuộc Khảo cổ học

 •   11/10/2021 15:51:00
 •   Đã xem: 453
 •   Phản hồi: 0
Archaeology Subfields
Cập nhật ngày 29 tháng 1 năm 2020, bởi K. Kris Hirst,
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Archaeology Subfields." ThoughtCo, Aug. 26, 2020, thoughtco.com/archaeology-subfields-169854. https://www.thoughtco.com/archaeology-subfields-169854
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Khảo cổ học dân tộc học: Sự kết hợp giữa Nhân học văn hóa và Khảo cổ học

 •   11/10/2021 15:50:00
 •   Đã xem: 322
 •   Phản hồi: 0
Ethnoarchaeology: Blending Cultural Anthropology and Archaeology
Cập nhật ngày 30 tháng 1 năm 2019, bởi K. Kris Hirst,
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Ethnoarchaeology: Blending Cultural Anthropology and Archaeology." ThoughtCo, Aug. 25, 2020, thoughtco.com/ethnoarchaeology-cultural-anthropology-archaeology-170805. https://www.thoughtco.com/ethnoarchaeology-cultural-anthropology-archaeology-170805
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập40
 • Hôm nay1,080
 • Tháng hiện tại4,486
 • Tổng lượt truy cập431,102
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây