Con tằm (Bombyx spp) - Lịch sử của nghề dệt lụa

Con tằm (Bombyx spp) - Lịch sử của nghề dệt lụa

 •   28/10/2021 08:32:00
 •   Đã xem: 894
 •   Phản hồi: 0
Ai đã phát minh ra tơ lụa và nó có thực sự liên quan đến con tằm không?
Cập nhật ngày 31 tháng 8 năm 2019, bởi K. Kris Hirst.
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Silkworms (Bombyx spp) - The History of Silk Making and Silkworms." ThoughtCo, Sep. 8, 2021, thoughtco.com/silkworms-bombyx-domestication-170667. https://www.thoughtco.com/silkworms-bombyx-domestication-170667
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Lịch sử thuần hóa của cây bông (Gossypium)

Lịch sử thuần hóa của cây bông (Gossypium)

 •   25/10/2021 10:23:00
 •   Đã xem: 759
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 30 tháng 1 năm 2020, bởi Nicoletta Maestri[1]
Nguồn: Maestri, Nicoletta. "The Domestication History of Cotton (Gossypium)." ThoughtCo, Feb. 16, 2021, thoughtco.com/domestication-history-of-cotton-gossypium-170429.
 https://www.thoughtco.com/domestication-history-of-cotton-gossypium-170429
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

[Bài nghiên cứu] Sử dụng các tinh thể silica tại chỗ để nhận diện các sợi dây thừng từ con tàu đắm Phanom-Surin, Samut Sakhon, Thái Lan

 •   19/10/2021 09:27:00
 •   Đã xem: 194
 •   Phản hồi: 0
Xuất bản: Ngày 7/10/2021
Tác giả: Paul J. Grote, Wipanu Rugmai, Sira Ploymukda, Borisut Boriphon & Preeyanuch Jumprom
Nguồn: https://doi.org/10.1007/s12520-021-01448-4
https://link.springer.com/article/10.1007/s12520-021-01448-4?fbclid=IwAR3YD9WnZINL2r46gktFhS9OjD_d-vEaxKeAN6yvTNsPBDGf8oKVpoxOEvU
Điểm tin: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Quá trình thuần hóa lợn rừng (Sus Scrofa): Hai sự kiện lịch sử riêng biệt 

Quá trình thuần hóa lợn rừng (Sus Scrofa): Hai sự kiện lịch sử riêng biệt 

 •   19/10/2021 08:00:00
 •   Đã xem: 257
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 03 tháng 7 năm 2019, bởi K. Kris Hirst.
Nguồn: Hirst, K. Kris. "The Domestication of Pigs: Sus Scrofa's Two Distinct Histories." ThoughtCo, Feb. 16, 2021, thoughtco.com/the-domestication-of-pigs-170665.   https://www.thoughtco.com/the-domestication-of-pigs-170665
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Đôi chuông chùa Đà Quận (Khu di tích chùa Đà Quận, tỉnh Cao Bằng)

Đôi chuông chùa Đà Quận (Khu di tích chùa Đà Quận, tỉnh Cao Bằng)

 •   18/10/2021 21:27:00
 •   Đã xem: 483
 •   Phản hồi: 0
Lịch sử loài chó: Chó được thuần hóa như thế nào và tại sao?

Lịch sử loài chó: Chó được thuần hóa như thế nào và tại sao?

 •   15/10/2021 08:53:00
 •   Đã xem: 475
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 25 tháng 4 năm 2019, bởi By K. Kris Hirst.
Nguồn: https://www.thoughtco.com/how-and-why-dogs-were-domesticated-170656
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

BẢO TÀNG NHÂN HỌC TRONG HỆ THỐNG BẢO TÀNG VIỆT NAM

 •   11/10/2021 08:52:00
 •   Đã xem: 607
 •   Phản hồi: 0
TS. Đặng Văn Bài
Nguồn: http://dsvh.gov.vn/Upload/files/Tap%20chi%20DSVH/So%2014/1411_Bao%20tang%20Nhan%20hoc%20trong%20he%20thong%20bao%20tang%20Viet%20Nam.pdf
Nguồn gốc và lịch sử của cây lúa ở Trung Quốc và bên ngoài Trung Quốc

Nguồn gốc và lịch sử của cây lúa ở Trung Quốc và bên ngoài Trung Quốc

 •   11/10/2021 08:25:00
 •   Đã xem: 2948
 •   Phản hồi: 0
Nguồn gốc của việc thuần hóa cây lúa ở Trung Quốc
Cập nhật ngày 03 tháng 7 năm 2019, bởi K. Kris Hirst,
Nguồn: Hirst, K. Kris. "The Origins and History of Rice in China and Beyond." ThoughtCo, Feb. 18, 2021, thoughtco.com/origins-history-of-rice-in-china-170639. https://www.thoughtco.com/origins-history-of-rice-in-china-170639
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Dòng sự kiện lịch sử thế giới - Bản đồ hai triệu năm của loài người

Dòng sự kiện lịch sử thế giới - Bản đồ hai triệu năm của loài người

 •   07/10/2021 08:00:00
 •   Đã xem: 201
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 31 tháng 8 năm 2019, bởi K. Kris Hirst
Nguồn: Hirst, K. Kris. "World History Timelines - Mapping Two Million Years of Humanity." ThoughtCo, Feb. 16, 2021, thoughtco.com/world-history-timelines-of-humanity-172901.
https://www.thoughtco.com/world-history-timelines-of-humanity-172901
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Chuông Thanh Mai

Chuông Thanh Mai

 •   05/10/2021 09:57:00
 •   Đã xem: 1225
 •   Phản hồi: 0
Các địa điểm Văn hóa được ghi danh vào Danh Sách Di Sản Thế Giới Năm 2021 của UNESCO

Các địa điểm Văn hóa được ghi danh vào Danh Sách Di Sản Thế Giới Năm 2021 của UNESCO

 •   05/10/2021 08:02:00
 •   Đã xem: 228
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 27/7/2021 19:00
Nguồn: UNESCO World Heritage Centre [July 27, 2021]. https://archaeologynewsnetwork.blogspot.com/2021/07/cultural-sites-inscribed-on-unescos.html
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Đại hồng chung chùa Thiên Mụ

Đại hồng chung chùa Thiên Mụ

 •   04/10/2021 10:09:00
 •   Đã xem: 383
 •   Phản hồi: 0
Thời đại đồ đồng: Ân (Yin) - Kinh đô đồ sộ của triều đại nhà Thương (Shang), Trung Quốc

Thời đại đồ đồng: Ân (Yin) - Kinh đô đồ sộ của triều đại nhà Thương (Shang), Trung Quốc

 •   01/10/2021 08:31:00
 •   Đã xem: 1066
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 03 tháng 7 năm 2019, bởi K. Kris Hirst
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Enormous Bronze Age Shang Dynasty Capital of Yin, China." ThoughtCo, Feb. 16, 2021, thoughtco.com/anyang-bronze-age-capital-in-china-167094. https://www.thoughtco.com/anyang-bronze-age-capital-in-china-167094
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Chuông chùa Vân Bản

Chuông chùa Vân Bản

 •   01/10/2021 08:09:00
 •   Đã xem: 411
 •   Phản hồi: 0
Văn minh Ngưỡng Thiều (Yangshao) trong văn hóa Trung Quốc

Văn minh Ngưỡng Thiều (Yangshao) trong văn hóa Trung Quốc

 •   27/09/2021 13:48:00
 •   Đã xem: 389
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 31 tháng 5 năm 2019, bởi Charles Custer
Nguồn: Custer, Charles. "Yangshao Civilization in Chinese Culture." ThoughtCo, Feb. 16, 2021, thoughtco.com/history-of-the-yangshao-culture-688048. https://www.thoughtco.com/history-of-the-yangshao-culture-688048
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Chuông chùa Bình Lâm

Chuông chùa Bình Lâm

 •   23/09/2021 19:42:00
 •   Đã xem: 697
 •   Phản hồi: 0
Xưởng đúc tiền đồng 'lâu đời nhất thế giới' được phát hiện ở Trung Quốc

Xưởng đúc tiền đồng 'lâu đời nhất thế giới' được phát hiện ở Trung Quốc

 •   23/09/2021 07:55:00
 •   Đã xem: 742
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 8/6/2021, bởi Sam Tonkin
Nguồn:https://archaeologynewsnetwork.blogspot.com/2021/08/worlds-oldest-coin-mint-discovered-in.html
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Ban Chiang – Ngôi làng và khu nghĩa địa thuộc thời đại đồ đồng ở Thái Lan

Ban Chiang – Ngôi làng và khu nghĩa địa thuộc thời đại đồ đồng ở Thái Lan

 •   20/09/2021 08:31:00
 •   Đã xem: 853
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 04 tháng 11 năm 2019, bởi K. Kris Hirst
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Ban Chiang - Bronze Age Village and Cemetery in Thailand." ThoughtCo, Feb. 16, 2021, thoughtco.com/ban-chiang-bronze-age-village-thailand-167075. https://www.thoughtco.com/ban-chiang-bronze-age-village-thailand-167075
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Mâm bồng gốm men vẽ nhiều màu (mâm bồng gốm men ngũ sắc)

Mâm bồng gốm men vẽ nhiều màu (mâm bồng gốm men ngũ sắc)

 •   16/09/2021 20:57:00
 •   Đã xem: 792
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây