Khảo cổ học Hậu quá trình - Văn hóa trong Khảo cổ học là gì?

Khảo cổ học Hậu quá trình - Văn hóa trong Khảo cổ học là gì?

 •   05/08/2021 08:29:00
 •   Đã xem: 232
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 05 tháng 6 năm 2019, bởi K. Kris Hirst,
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Post-Processual Archaeology - What is Culture in Archaeology Anyway?" ThoughtCo, Aug. 27, 2020, thoughtco.com/what-is-post-processual-archaeology-172230.
https://www.thoughtco.com/what-is-post-processual-archaeology-172230
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Thạp đồng Hợp Minh

Thạp đồng Hợp Minh

 •   04/08/2021 10:07:00
 •   Đã xem: 840
 •   Phản hồi: 0
Thạp đồng Đào Thịnh

Thạp đồng Đào Thịnh

 •   04/08/2021 10:03:00
 •   Đã xem: 1769
 •   Phản hồi: 0
Khảo cổ học quá trình

Khảo cổ học quá trình

 •   03/08/2021 17:08:00
 •   Đã xem: 344
 •   Phản hồi: 0
Processual Archaeology
Ứng dụng Phương pháp Khoa học của Khảo cổ học Mới
Cập nhật ngày 12 tháng 8 năm 2018, bởi K. Kris Hirst
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Processual Archaeology." ThoughtCo, Aug. 26, 2020, thoughtco.com/what-is-processual-archaeology-172242. https://www.thoughtco.com/what-is-processual-archaeology-172242
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Khảo cổ học dân tộc học: Sự kết hợp giữa Nhân học văn hóa và Khảo cổ học

Khảo cổ học dân tộc học: Sự kết hợp giữa Nhân học văn hóa và Khảo cổ học

 •   30/07/2021 16:41:00
 •   Đã xem: 295
 •   Phản hồi: 0
Ethnoarchaeology: Blending Cultural Anthropology and Archaeology
Cập nhật ngày 30 tháng 1 năm 2019, bởi K. Kris Hirst,
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Ethnoarchaeology: Blending Cultural Anthropology and Archaeology." ThoughtCo, Aug. 25, 2020, thoughtco.com/ethnoarchaeology-cultural-anthropology-archaeology-170805. https://www.thoughtco.com/ethnoarchaeology-cultural-anthropology-archaeology-170805
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Các lĩnh vực thuộc Khảo cổ học

Các lĩnh vực thuộc Khảo cổ học

 •   29/07/2021 08:54:00
 •   Đã xem: 241
 •   Phản hồi: 0
Archaeology Subfields
Cập nhật ngày 29 tháng 1 năm 2020, bởi K. Kris Hirst,
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Archaeology Subfields." ThoughtCo, Aug. 26, 2020, thoughtco.com/archaeology-subfields-169854. https://www.thoughtco.com/archaeology-subfields-169854
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Thời đại đồ đồng

Thời đại đồ đồng

 •   27/07/2021 08:58:00
 •   Đã xem: 960
 •   Phản hồi: 0
The Bronze Age
Cập nhật ngày 15 tháng 8 năm 2018, bởi NS Gill,
Nguồn: Gill, N.S. "The Bronze Age." ThoughtCo, Aug. 26, 2020, thoughtco.com/bronze-age-117138. https://www.thoughtco.com/bronze-age-117138
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Sự phát minh ra bánh xe

Sự phát minh ra bánh xe

 •   23/07/2021 15:19:00
 •   Đã xem: 940
 •   Phản hồi: 0
The Invention of the Wheel
Cập nhật ngày 21 tháng 12 năm 2020, bởi Mary Bellis
Source: Bellis, Mary. "The Invention of the Wheel." ThoughtCo, Feb. 11, 2021, thoughtco.com/the-invention-of-the-wheel-1992669. https://www.thoughtco.com/the-invention-of-the-wheel-1992669.
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Dọi xe sợi (spindle whorl)

Dọi xe sợi (spindle whorl)

 •   19/07/2021 08:49:00
 •   Đã xem: 1149
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 25 tháng 11 năm 2019, bởi K. Kris Hirst
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Spindle Whorls." ThoughtCo, Feb. 16, 2021, thoughtco.com/spindle-whorls-ancient-tool-for-weavers-172908. https://www.thoughtco.com/spindle-whorls-ancient-tool-for-weavers-172908
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Trống đồng Trà Lộc

Trống đồng Trà Lộc

 •   11/07/2021 12:55:00
 •   Đã xem: 291
 •   Phản hồi: 0
Trống đồng Quảng Chính

Trống đồng Quảng Chính

 •   11/07/2021 12:53:00
 •   Đã xem: 1971
 •   Phản hồi: 0
Mộ chum gỗ nắp trống đồng Phú Chánh

Mộ chum gỗ nắp trống đồng Phú Chánh

 •   11/07/2021 12:49:00
 •   Đã xem: 1700
 •   Phản hồi: 0
Untitled

Nghiên cứu Khảo cổ học về đống rác bếp/đống vỏ sò (Shell Middens)

 •   06/07/2021 09:19:00
 •   Đã xem: 354
 •   Phản hồi: 0
The Archaeological Study of Shell Middens
Cập nhật ngày 30 tháng 5 năm 2019, bởi K. Kris Hirst.
Nguồn: Hirst, K. Kris. "The Archaeological Study of Shell Middens." ThoughtCo, Aug. 25, 2020, thoughtco.com/archaeological-study-of-shell-middens-170122. https://www.thoughtco.com/archaeological-study-of-shell-middens-170122
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Sự phát minh ra đồ gốm

Sự phát minh ra đồ gốm

 •   01/07/2021 10:51:00
 •   Đã xem: 322
 •   Phản hồi: 0
The Invention of Pottery
Cập nhật 27 Tháng 8 2018, bởi K. Kris HirstNguồn: Hirst, K. Kris. "The Invention of Pottery." ThoughtCo, Aug. 27, 2020, thoughtco.com/history-of-the-invention-of-pottery-171345. https://www.thoughtco.com/history-of-the-invention-of-pottery-171345
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Đặc trưng khảo cổ học là gì?

 •   01/07/2021 07:48:00
 •   Đã xem: 312
 •   Phản hồi: 0
What Is an Archaeological Feature?
Tác giả: K. Kris Hirst
Cập nhật: 07/9/2017
Nguồn: Hirst, K. Kris. "What Is an Archaeological Feature?" ThoughtCo, Aug. 27, 2020, thoughtco.com/what-is-an-archaeological-feature-170909. https://www.thoughtco.com/what-is-an-archaeological-feature-170909
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Hệ thống ba thời đại - Phân loại thời tiền sử châu Âu

 •   01/07/2021 07:46:00
 •   Đã xem: 359
 •   Phản hồi: 0
Three Age System - Categorizing European Prehistory
Cập nhật ngày 03 tháng 7 năm 2019 bởi K. Kris Hirst
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Three Age System - Categorizing European Prehistory." ThoughtCo, Feb. 16, 2021, thoughtco.com/three-age-system-categorizing-european-prehistory-173006. https://www.thoughtco.com/three-age-system-categorizing-european-prehistory-173006
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Hai truyền thống: So sánh quá trình sản xuất và sử dụng ngói lợp ở Angkor và Trung Quốc

Hai truyền thống: So sánh quá trình sản xuất và sử dụng ngói lợp ở Angkor và Trung Quốc

 •   29/06/2021 11:18:00
 •   Đã xem: 217
 •   Phản hồi: 0
Tác giả: Wong Wai Yee Sharon, Ea Darith, Chhay Rachna, Tan Boun Suy
Tạp chí: Asian Perspectives, Volume 60, Number 1, 2020, pp. 128-156 (Article)
Published by University of Hawai'i Press
Nguồn: Two Traditions: A Comparison of Roof Tile Manufacture and Usage in Angkor and China, Asian Perspectives: The Journal of Archaeology for Asia and the Pacific, vol.60, no.1, 2020, pp.128-156. https://www.academia.edu/49073552/Two_Traditions_A_Comparison_of_Roof_Tile_Manufacture_and_Usage_in_Angkor_and_China_Asian_Perspectives_The_Journal_of_Archaeology_for_Asia_and_the_Pacific_vol_60_no_1_2020_pp_128_156
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Địa tầng: các tầng khảo cổ học, địa chất Trái Đất

 •   25/06/2021 15:54:00
 •   Đã xem: 943
 •   Phản hồi: 0
Stratigraphy: Earth's Geological, Archaeological Layers
By K. Kris Hirst
Updated February 25, 2019
Source: Hirst, K. Kris. "Stratigraphy: Earth's Geological, Archaeological Layers." ThoughtCo, Aug. 25, 2020, thoughtco.com/stratigraphy-geological-archaeological-layers-172831. https://www.thoughtco.com/stratigraphy-geological-archaeological-layers-172831
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Trống đồng Pha Long

Trống đồng Pha Long

 •   25/06/2021 12:17:00
 •   Đã xem: 708
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây