Thời đại đồ đồng

 •   11/10/2021 15:52:00
 •   Đã xem: 328
 •   Phản hồi: 0
The Bronze Age
Cập nhật ngày 15 tháng 8 năm 2018, bởi NS Gill,
Nguồn: Gill, N.S. "The Bronze Age." ThoughtCo, Aug. 26, 2020, thoughtco.com/bronze-age-117138. https://www.thoughtco.com/bronze-age-117138
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Các lĩnh vực thuộc Khảo cổ học

 •   11/10/2021 15:51:00
 •   Đã xem: 453
 •   Phản hồi: 0
Archaeology Subfields
Cập nhật ngày 29 tháng 1 năm 2020, bởi K. Kris Hirst,
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Archaeology Subfields." ThoughtCo, Aug. 26, 2020, thoughtco.com/archaeology-subfields-169854. https://www.thoughtco.com/archaeology-subfields-169854
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Khảo cổ học dân tộc học: Sự kết hợp giữa Nhân học văn hóa và Khảo cổ học

 •   11/10/2021 15:50:00
 •   Đã xem: 322
 •   Phản hồi: 0
Ethnoarchaeology: Blending Cultural Anthropology and Archaeology
Cập nhật ngày 30 tháng 1 năm 2019, bởi K. Kris Hirst,
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Ethnoarchaeology: Blending Cultural Anthropology and Archaeology." ThoughtCo, Aug. 25, 2020, thoughtco.com/ethnoarchaeology-cultural-anthropology-archaeology-170805. https://www.thoughtco.com/ethnoarchaeology-cultural-anthropology-archaeology-170805
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Khảo cổ học quá trình

 •   11/10/2021 15:48:00
 •   Đã xem: 262
 •   Phản hồi: 0
Processual Archaeology
Ứng dụng Phương pháp Khoa học của Khảo cổ học Mới
Cập nhật ngày 12 tháng 8 năm 2018, bởi K. Kris Hirst
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Processual Archaeology." ThoughtCo, Aug. 26, 2020, thoughtco.com/what-is-processual-archaeology-172242. https://www.thoughtco.com/what-is-processual-archaeology-172242
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Khảo cổ học Hậu quá trình - Văn hóa trong Khảo cổ học là gì?

 •   11/10/2021 15:47:00
 •   Đã xem: 367
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 05 tháng 6 năm 2019, bởi K. Kris Hirst,
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Post-Processual Archaeology - What is Culture in Archaeology Anyway?" ThoughtCo, Aug. 27, 2020, thoughtco.com/what-is-post-processual-archaeology-172230.
https://www.thoughtco.com/what-is-post-processual-archaeology-172230
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Phương pháp tiếp cận Văn hóa-Lịch sử: Tiến hóa Xã hội và Khảo cổ học

 •   11/10/2021 15:46:00
 •   Đã xem: 690
 •   Phản hồi: 0
The Culture-Historical Approach: Social Evolution and Archaeology
Cập nhật ngày 18 tháng 4 năm 2019, bởi K. Kris Hirst
Nguồn: Hirst, K. Kris. "The Culture-Historical Approach: Social Evolution and Archaeology." ThoughtCo, Aug. 26, 2020, thoughtco.com/cultural-historical-method-170544. https://www.thoughtco.com/cultural-historical-method-170544
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Phân tích đồng vị ổn định trong khảo cổ học

 •   11/10/2021 15:45:00
 •   Đã xem: 792
 •   Phản hồi: 0
Stable Isotope Analysis in Archaeology
Đồng vị ổn định và cách thức nghiên cứu
Cập nhật ngày 09 tháng 10 năm 2018, bởi K. Kris Hirst
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Stable Isotope Analysis in Archaeology." ThoughtCo, Oct. 29, 2020, thoughtco.com/stable-isotope-analysis-in-archaeology-172694. https://www.thoughtco.com/stable-isotope-analysis-in-archaeology-172694
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Xác định niên đại khảo cổ: Địa tầng và trình tự thời gian

 •   11/10/2021 15:44:00
 •   Đã xem: 2243
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 02 tháng 10 năm 2020, bởi K. Kris Hirst
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Archaeological Dating: Stratigraphy and Seriation." ThoughtCo, Feb. 16, 2021, thoughtco.com/archaeological-dating-stratigraphy-and-seriation-167119. https://www.thoughtco.com/archaeological-dating-stratigraphy-and-seriation-167119
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Nhật Bản: Những nền văn hóa cổ đại

 •   11/10/2021 15:43:00
 •   Đã xem: 302
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 16 tháng 8 năm 2019, bởi N.S. Gill
Nguồn: Gill, N.S. "Japan: Ancient Cultures." ThoughtCo, Aug. 26, 2020, thoughtco.com/japan-ancient-cultures-4070770. https://www.thoughtco.com/japan-ancient-cultures-4070770
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Ban Chiang – Ngôi làng và khu nghĩa địa thuộc thời đại đồ đồng ở Thái Lan

 •   11/10/2021 15:41:00
 •   Đã xem: 429
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 04 tháng 11 năm 2019, bởi K. Kris Hirst
Nguồn: Hirst, K. Kris. "Ban Chiang - Bronze Age Village and Cemetery in Thailand." ThoughtCo, Feb. 16, 2021, thoughtco.com/ban-chiang-bronze-age-village-thailand-167075. https://www.thoughtco.com/ban-chiang-bronze-age-village-thailand-167075
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

BP: Làm thế nào để các nhà khảo cổ học đếm ngược về quá khứ?

 •   11/10/2021 15:39:00
 •   Đã xem: 396
 •   Phản hồi: 0
Đối với các nhà khảo cổ, BP có nghĩa là gì?
Cập nhật ngày 25 tháng 1 năm 2019, bởi K. Kris Hirst
Nguồn: Hirst, K. Kris. "BP: How Do Archaeologists Count Backward Into the Past?" ThoughtCo, Jul. 29, 2021, thoughtco.com/bp-how-do-archaeologists-count-backward-170250. https://www.thoughtco.com/bp-how-do-archaeologists-count-backward-170250
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Văn minh Ngưỡng Thiều (Yangshao) trong văn hóa Trung Quốc

 •   11/10/2021 15:38:00
 •   Đã xem: 798
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 31 tháng 5 năm 2019, bởi Charles Custer
Nguồn: Custer, Charles. "Yangshao Civilization in Chinese Culture." ThoughtCo, Feb. 16, 2021, thoughtco.com/history-of-the-yangshao-culture-688048. https://www.thoughtco.com/history-of-the-yangshao-culture-688048
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Dòng sự kiện lịch sử thế giới - Bản đồ hai triệu năm của loài người

 •   11/10/2021 15:36:00
 •   Đã xem: 2833
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 31 tháng 8 năm 2019, bởi K. Kris Hirst
Nguồn: Hirst, K. Kris. "World History Timelines - Mapping Two Million Years of Humanity." ThoughtCo, Feb. 16, 2021, thoughtco.com/world-history-timelines-of-humanity-172901.
https://www.thoughtco.com/world-history-timelines-of-humanity-172901
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học

Các địa điểm Văn hóa được ghi danh vào Danh Sách Di Sản Thế Giới Năm 2021 của UNESCO

 •   11/10/2021 15:27:00
 •   Đã xem: 282
 •   Phản hồi: 0
Cập nhật ngày 27/7/2021 19:00
Nguồn: UNESCO World Heritage Centre [July 27, 2021]. https://archaeologynewsnetwork.blogspot.com/2021/07/cultural-sites-inscribed-on-unescos.html
Lược dịch: Nguyễn Huy Nhâm-Bảo tàng Nhân học
Khoa Lịch sử

Khoa Lịch sử

 •   29/01/2021 14:36:00
 •   Đã xem: 341
 •   Phản hồi: 0
Khoa Lịch sử là một trong hai khoa được thành lập đầu tiên của Trường ĐHKHXH&NV. Năm 1945, khi Đại học Văn khoa Hà Nội thành lập, khoa Lịch sử là một trong hai khoa của Trường. Năm 1956, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội thành lập chỉ có hai Ban là Ban Khoa học và Ban Văn khoa. Ban Văn khoa gồm hai bộ phận tương đối độc lập là Văn và Sử do GS Trần Đức Thảo phụ trách chung. Ngay trong năm 1956, Ban Văn khoa được chia thành hai khoa là khoa Văn và khoa Sử.
159555 OUTNFO 264

Thông báo của Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN

 •   29/01/2021 14:36:00
 •   Đã xem: 321
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp khẩn về công tác phòng chống COVID-19 sáng 28/1/2021 của ĐHQGHN; thực hiện Công văn số 180/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 28/1/2021 của ĐHQGHN; trước tình hình diễn biến nhanh và phức tạp của dịch Covid-19 ở tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh những ngày gần đây, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN đề nghị các đơn vị triển khai ngay các nội dung sau:
Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2021

Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2021

 •   29/01/2021 14:35:00
 •   Đã xem: 257
 •   Phản hồi: 0
Khép lại một thập kỷ đồng tâm hiệp lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, ĐHQGHN đã định vị chắc chắn vị trí trên bản đồ giáo dục, khoa học của Việt Nam và thế giới. Năm 2021 mở ra một vận hội cho một giai đoạn 5 năm mới, hứa hẹn những cơ hội và thành tựu mới cho một đại học hàng đầu đất nước.
Gặp mặt cựu giáo chức nhân dịp đầu năm mới 2021

Gặp mặt cựu giáo chức nhân dịp đầu năm mới 2021

 •   29/01/2021 14:32:00
 •   Đã xem: 337
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/1/2021, Trường ĐHKHXH&NV tổ chức buổi gặp mặt cựu giáo chức nhân dịp đầu năm mới 2021. Tới dự buổi gặp mặt có nhiều nhà khoa học, nhà quản lý, nhà giáo là những cán bộ viên chức Nhà trường nhiều thế hệ.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập4
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm3
 • Hôm nay1,117
 • Tháng hiện tại4,523
 • Tổng lượt truy cập431,139
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây