KỶ YẾU HỘI THẢO

Thứ tư - 02/06/2021 13:08
STT Tác giả Tên sách NXB Năm Kớ hiỆu
1 Khoa Lịch sử 40 năm Khoa Lịch sử (1956-1996) CTQG 1996 KY 0001
2 Khoa Lịch sử 40 năm Khoa Lịch sử (1956-1996) CTQG 1996 KY 0002
3 Khoa Lịch sử 45 năm Khoa Lịch sử (1956- 2001) CTQG 2001 KY 0003
4 Viện Khảo cổ học Giáo sư Hà Văn Tấn với sự nghiệp đào tạo các nhà khoa học KHXH 1997 KY 0004
5 ĐHQGHN Chương trình Đào tạo đại học ĐHQG 2004 KY 0005
6 Công đoàn ĐH Quốc gia Hà Nội Hội nghị khoa học nữ lần thứ 9 ĐHQG 2004 KY 0006
7 ĐH KHXHNV Danh mục các công trình khoa học Trường ĐH KHXH&NV (1995-200) ĐHQG 2000 KY 0007
8   30 năm Công ty Mỹ thuật Trung ương – Những công trình và tác phẩm 1978 - 2008   2008 KY 0008
9 ĐH QGHN Hội nghị Khoa học nữ lần thứ 10 ĐHQG 2005 KY 0009
10 ĐH KHXHNV Kỷ yếu Hội nghi khoa học SV Lần II Hà Nội 1997 KY 0010
11 Bộ môn Khảo cổ học Kỷ yếu hội thảo 5 năm nghiên cứu và đào tạo của bộ môn Khảo cổ học (1995-2000) CTQG 2002 KY 0011
12 ĐH KHXHNV Kỷ yếu hội nghị khoa học sinh viên lần 5 (1999 - 2000) Hà Nội 2000 KY 0012
13 ĐH KHXHNV Kỷ yếu hội nghị khoa học sinh viên lần 5 (1999 - 2000) Hà Nội 2005 KY 0013
14 ĐH QGHN Kỷ yếu Đại hội thi đua yêu nước ĐHQG HN lần II Hà Nội 2005 KY 0014
15 Uỷ ban NDTp Hà Nội Những bông hoa đẹp (TẬp II) Hà Nội 2003 KY 0015
16 Bộ môn LSVN Cổ Trung đại Phan Huy Lê một nhân cách một sự nghiệp Thế giới 1999 KY 0016
17 Bộ Giáo dục và Đào tạo Trường đai học Tổng hợp Hà Nội: Hôm qua và hôm nay ĐHQG 1996 KY 0017
18 Phạm Viết Vượng, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học ĐHQG 2004 KY 0018
19 Viện Ngiên cứu Hán Nôm Thông báo Hán Nôm học năm 2002 Hà Nội 2003 KY 0019
20 Đại học QGHN Nữ tiến sĩ Đại học Quốc gia Hà Nội ĐHQG 2006 KY 0020
21 Đảng cộng sản VN Biên niên sự kiện cơ bản Lịch sử Đảng bộ thành phố Hà Nội (2001 – 2005) Hà Nội 2005 KY 0021
22 Đại học Quốc gia Hà Nội Một thế kỷ Phát triển và trưởng thành Hà Nội 2006 KY 0022
23 Đại học Quốc gia Hà Nội Một thế kỷ Phát triển và trưởng thành Hà Nội 2006 KY 0023
24 Đại học Quốc gia Hà Nội 100 chân dung Một thế kỷ Đại học Quốc gia Hà Nội ĐHQG 2006 KY 0024
25 Đại học Quốc gia Hà Nội Khoa Lịch sử nửa thế kỷ xây dựng và phát triển (1956-2006) Thế giới 2006 KY 0025
26 Ban chấp hành đảng bộ Hà Nội Lịch sử đảng bộ thành phố Hà Nội (1930-2000) Hà Nội 2004 KY 0026
27   Quan hệ hữu nghị , đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào Hà NỘI 2007 KY 0027
28 KOBAYASHI YASUO – YAMAMOTO YASUSHI Hướng dẫn sách giáo dưỡng ĐHQGHà Nội 2006 KY 0028
29 KOBAYASHI YASUO – YAMAMOTO YASUSHI Hướng dẫn sách giáo dưỡng ĐHQG Hà Nội 2006 KY 0029
30 Trường ĐHKHXH & NV, ĐHQG Hà Nội Nghành thông tin – thư viện trong Xã hội thông tin ĐHQG Hà Nội 2006 KY 0030
31 Bộ Văn hóa thông tin – Cục xuất bản 50 năm ngành xuất bản – in, phát hành sách Việt Nam (1952 – 2002) Thống Kê 2002 KY 0031
32 Ban QLDT trọng điểm Quảng Ninh, UBND huyện Đông Triều, Hội thảo khoa học “Đông Triều với lịch sử Nhà Trần” Quảng Ninh 2008 KY 0032
33 ĐHQG Hà Nội và Vỉện Khoa học Xã hội Việt Nam Tập tài liệu: Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 3 – Việt Nam: Hội nhập và phát triển Hà NỘI 2008 KY 0033
34 ĐHQG Hà Nội và Vỉện Khoa học Xã hội Việt Nam Tập tài liệu: Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 3 – Việt Nam: Hội nhập và phát triển ĐHQG Hà Nội 2008 KY 0034
35 Đại học Quốc gia Hà Nội Danh bạ điện thoại –100 năm Hà NỘI 2006 KY 0035
36 TT BTDT cố đô Huế Phục hồi điện Cần Chánh: Kỷ yếu Hội thảo HUẾ 2000 KY 0036
37 TT BTDT cố đô Huế Phục hồi điện Cần Chánh: Kỷ yếu Hội thảo HUẾ 2000 KY 0037
38 Trường ĐHKHXN-NV Kỷ yếu HT: Văn hóa Tôn giáo trong bối cảnh toàn cầu hóa Hà NỘI 2009 KY 0038
39   Xây dựng và thống nhất đất nước ở Việt Nam và Đức, giai đoạn 1500- 2000 (Hội thảo Khoa học Quốc tế) Hà NỘI 2009 KY 0039
40 ĐH KHXH& NV, VNU Dự án đầu tư: Trung tâm thực nghiệm đào tạo Báo chí Hà NỘI 2009 KY 0040
41 PACIFIC ASIA OBSERCATORY Khóa mùa hề nghiên cứu và thực hành Bảo tàng
(Hội thảo)
QUỸ FORD 2009 KY 0041
42 PACIFIC ASIA OBSERCATORY Khóa mùa hề nghiên cứu và thực hành Bảo tàng QUỸ FORD 2009 KY 0042
43 PACIFIC ASIA OBSERCATORY (Hội thảo) QUỸ FORD 2009 KY 0043
44 PACIFIC ASIA OBSERCATORY Khóa mùa hè nghiên cứu và thực hành Bảo tàng QUỸ FORD 2009 KY 0044
45 PACIFIC ASIA OBSERCATORY (Hội thảo) QUỸ FORD 2009 KY 0045
46 Trường ĐH KHXH- NV Hội thảo: Di chúc Hồ Chí Minh – giá trị lịch sử, lý luận, thực tiễn Hà NỘI 2009 KY 0046
47 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Kỷ yếu tọa đàm Khoa học: Kỷ niệm 750 năm ngày sinh đức vua- Phật hoàng Trần Nhân Tông (1258- 2008) HUẾ 2009 KY 0047
48 Đại học Quốc gia Hà Nội Danh mục các đề tài Đại học Quốc gia Hà Nội 2001 – 2006 Hà Nội 2007 KY 0048
49 Trường ĐHKHXH & NV, ĐHQG Hà Nội Danh mục các công trình khoa học xã hội và nhân văn, 2006 - 2010 Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 2010 KY 0049
50 Trường ĐHKHXH & NV, ĐHQG Hà Nội 100 năm nghiên cứu và đào tạo các ngành khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 2006 KY 0050
51 Ban Khoa học Công nghệ ĐHQG Hà Nội Danh mục tóm tắt các công trình khoa học 1996 - 2002 Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 2005 KY 0051
52 Trường ĐHKHXH & NV, ĐHQG Hà Nội Danh mục các công trình khoa học xã hội và nhân văn, 1956 - 2006 Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 2006 KY 0052
53 Nhiều tác giả Tấm gương người làm khoa học Tập XIII - 3 cuốn Nxb Hồng Đức 2016 KY 0053
54 Khoa lịch sử, Trường Đại học khoa học Huế 60 năm theo dòng lịch sử (1957 – 2017) Nxb Thuận Hóa 2017 KY 0054
55 ĐHQGHN, ĐHKHXH&NV 1000 năm Đông Kinh Nghĩa Thục và Công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay Nxb ĐHQGHN 2008 KY 0055
56 Thành ủy - Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội,
Ban chủ nhiệm chương trình khoa học cấp nhà nước KX.09
Người Hà Nội thanh lịch văn minh (Kỷ yếu hội thảo khoa học 995 năm Thăng Long – Hà Nội) Nxb HN,
Văn phòng ban chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm  Thăng Long Hà Nội
2005 KY 0056
57 Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Một chặng đường nghiên cứu Lịch sử (1995 – 2000) Nxb Chính trị Quốc gia   KY 0057
58 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà NộiTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Sinh viên lần thứ XVI (Năm học 2010 – 2011) Hà Nội 2011 KY 0058
59 Viện Bảo tàng Mỹ thuật Kỷ yếu Viện Bảo tàng Mỹ thuật, Số chuyên đề về
tham luận Khoa học nhân kỷ niệm 20 năm Viện bảo tàng mỹ thuật
Hà Nội 6/1987                    KY 0059

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây