DANH MỤC SÁCH KHẢO CỔ HỌC

Thứ tư - 02/06/2021 13:18
TỦ SÁCH CỦA BẢO TÀNG NHÂN HỌC
Stt Tác giả Tên tác phẩm NXB Năm Ký hiệu
1 Hà Văn Tấn và Nguyễn Văn Kự Đình Việt Nam Tp Hồ Chí Minh 1998 KC 0001
2 Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2004 Hà Nội 2015 KC 0002
3 Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn, Diệp Đình Hoa Cơ sở Khảo cổ học Đại học & Trung học chuyên nghiệp Hà Nội 1978 KC 0003
4 Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn, Diệp Đình Hoa Cơ sở Khảo cổ học Đại học & Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 1978 KC 0004
5 Sở Văn hoá thông tin Tp. Hồ Chí Minh Cổ vật tiêu biểu tại Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh 2005 KC 0005
6 Bảo tàng Lịch sử Việt Nam Cổ vật Việt Nam Hà Nội 2003 KC 0006
7 Hà Văn  Tấn Chữ trên đá, chữ trên đồng minh văn và lịch sử Khoa học xã hội, HN 2002 KC 0007
8 Lê Đình Phụng Văn hoá Champa ở Thừa Thiên Huế VHTT & Viện VH 2007 KC 0008
9 Viện Khảo cổ học Cơ sở đào tạo sau đại học viện KC KHXH 1996 KC 0009
10 Viện Khảo cổ học Tổng mục lục 40 năm Tạp chí Khảo cổ học 1969- 2009 KHXH 2009 KC 0010
11 Ngô Văn Doanh, Nguyễn Văn Kự Du khảo Văn hoá Chăm Thế giới 2005 KC 0011
12 Hà Văn Tấn Theo dấu chân các Văn hóa cổ Nxb KHXH 1997 KC 0012
13 Andreas Renecke Hành trình vào khảo cổ học Việt Nam Linden 1998 KC 0013
14 UBND thị xã Hội An & Trung tâm QLDT Hội An Văn hoá Sa Huỳnh ở Hội An Hội An 2004 KC 0014
15 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Hội thảo khoa học toàn quốc đánh giá giá trị và đề xuất phương án bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu Hà Nội Hà Nội 2004 KC 0015
16 TTKHXH&NV Quốc gia; Viện Khảo cổ học Khảo cổ học tiền sử và sơ sử Sơn La KHXH Hà Nội 2003 KC 0016
17 Hà Văn Tấn (chủ biên) Khảo cổ học Việt Nam, tập I -  Thời đại đồ đá Việt Nam KHXH Hà Nội 1999 KC 0017
18 Hà Văn Tấn (chủ biên) Khảo cổ học Việt Nam, tập II - Thời đại kim khí Việt Nam KHXH Hà Nội 1999 KC 0018
19 Hà Văn Tấn (chủ biên) Khảo cổ học Việt Nam, tập III - Khảo cổ học lịch sử Việt nam KHXH Hà Nội 2002 KC 0019
20 Nguyễn Khắc Sử Khảo cổ học Vùng duyên hải đông bắc Việt Nam KHXH Hà Nội 2005 KC 0020
21 Trường ĐHKHXH&NV Kỷ yếu hội thảo khoa học: 5 năm nghiên cứu và đào tạo của Bộ môn Khảo cổ học CTQG 2002 KC 0021
22 David.J.Meltzer, Don.D.Fowler và Jeremy. A.Sabloff
(Bản dịch của PGS.TS Lâm Thị Mỹ Dung, Chu Hương Ly. Hiệu đính PGS.TS Nguyễn Văn Kim)
Khảo cổ học Mỹ: Quá khứ và tương lai Hà Nội 2005 KC 0022
23 Viện KHXH Việt Nam và Viện Khảo cổ học Một thế kỷ Khảo cổ học Việt Nam - tập I KHXH Hà Nội 2005 KC 0023
24 Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Khảo cổ học Một thế kỷ Khảo cổ học Việt Nam - Tập II KHXH Hà Nội 2005 KC 0024
25 Đặng Hồng Sơn Gạch ngói và vật liệu trang trí trên mái thời Lý-Trần-Hồ Thế giới 2016 KC 0025
26 Diệp Đình Hoa Những con đường khám phá Bảo tàng Lịch sử VN 2004 KC 0026
27 Hội cổ vật Thiên Trường tỉnh Nam Định Những cổ vật tiêu biểu Nam Định Nam Định 2005 KC 0027
28 Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học 1994 KHXH Hà Nội 1995 KC 0028
29 Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học 1995 KHXH Hà Nội 1996 KC 0029
30 Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học 2002 KHXH Hà Nội 2002 KC 0030
31 Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học 2003 KHXH Hà Nội 2004 KC 0031
32 Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học 2004 KHXH Hà Nội 2005 KC 0032
   33 Trần Bá Việt (chủ biên) Nghiên cứu kỹ thuật xây dựng tháp Champa phục vụ trùng tu và phát huy giá trị di tích Xây dựng 2002 KC 0033
34 Nguyễn Đình Chiến Tàu cổ Cà Mau (1723-1735) KHXH Hà Nội 2002 KC 0034
35 Trung tâm khoa học xã hội & Nhân văn Quốc gia; Viện Khảo cổ học. Tổng mục lục những phát hiện mới về Khảo cổ học (1972 - 2001). KHXH Hà Nội 2003 KC 0035
36 J.C. Sharma Tháp Chàm ở Việt Nam KHXH Hà Nội 1992 KC 0036
37 Lâm Thị Mỹ Dung Thời đại đồ đồng ĐHQG Hà Nội 2008 KC 0037
38 Lâm Thị Mỹ Dung ( Chủ biên ) Địa điểm khảo cổ  học Thành Dền: Những giá trị lịch sử văn hóa nổi bật ĐHQG Hà Nội 2016 KC0038
39 Trịnh Sinh- Nguyễn Văn Huyên Trang sức người Việt cổ  Văn hoá Dân tộc 2001 KC 0039
40 Bảo tàng Lịch sử Việt Nam Tiền kim loại Việt Nam (Vietnamese coins) Hà Nội 2005 KC 0040
41 Hán Văn Khẩn Văn hoá Phùng Nguyên Đại học Quốc gia 2005 KC 0041
42 Hà văn Tấn, Nguyễn Khắc Sử, Trình Năng Chung Văn hoá Sơn Vi KHXH Hà Nội 1999 KC 0042
43 Lâm Thị Mỹ Dung Văn hoá Óc Eo - Bài giảng chuyên đề Hà Nội 2005 KC 0043
44 Trần Anh Dũng Vật liệu kiến trúc và Kiến trúc thành Thăng Long qua một số cuộc khai quật. Hà Nội   KC 0044
45 Nguyễn Trung Chiến Văn hoá Quỳnh Văn – Quynh Van Culture KHXH Hà Nội 1998 KC 0045
46 Hà Hữu Nga Văn hoá Bắc Sơn – Bac Son Culture KHXH Hà Nội 2001 KC 0046
47 Phạm Thị Ninh Văn hoá Bàu Tró – Bau Tro Culture KHXH Hà Nội 2000 KC 0047
48 Hà Văn Tấn Về khảo cổ học tiền sử Đông Nam Á Viện Đông Nam Á 1961 KC 0048
49 David.J.Meltzer, Don.D.Fowler và Jeremy. A.Sabloff
(Bản dịch của PGS.TS Lâm Thị Mỹ Dung, Chu Hương Ly. Hiệu đính PGS.TS Nguyễn Văn Kim)
Khảo cổ học Mỹ: Quá khứ và tương lai Hà Nội 2006 KC 0049
50 Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh Gốm Việt Nam tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Trẻ 1999 KC 0050
51 Hà Văn Tấn – Trần Quốc Vượng Sơ yếu khảo cổ học nguyên thuỷ Việt Nam Giáo dục, Hà Nội 1961 KC 0051
52 Lâm Thị Mỹ Dung , Bùi Hữu Tiến( Chủ biên ) Bảo tành Nhân học- Những thành tựu và con đường tương lai Nhà xuất bản thế giới 2015 KC0052
53 Bảo tàng Lịch sử Việt Nam Kho báu tiền cổ Đại Việt
(The Treasure of Đại Việt Ancient Coins)
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Hà Nội 2006 KC 0053
54 Viện KHXH Việt Nam và Viện Khảo cổ học. Hoàng thành Thăng Long Văn hoá Thông tin 2006 KC 0054
55 Bảo tàng Đồng Nai Văn hoá Khảo cổ thời đại kim khí vùng đất ngập mặn Đồng Nai Tổng hợp Đồng Nai 2006 KC 0055
56 Nguyễn Văn Đoàn Lam Kinh khám phá từ lòng đất NXB Văn hóa dân tộc 2015 KC 0056
57 Bùi Văn Liêm Mộ thuyền trong văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam Viện Khảo cổ học 2000 KC 0057
58 Keiji Imamura (dịch nguyên bản từ tiếng Anh) Nhật Bản thời tiền sử - Những triển vọng mới trên bán đảo Đông Nam Á.
 
UCL Press, University College of London 1996 KC 0058
59 Bùi Hữu Tiến Nghề luyện kim văn hóa Đồng Đậu NXB Thế giới 2015 KC 0059
60 Bùi Hữu Tiến Nghề luyện kim văn hóa Đồng Đậu NXB Thế giới 2015 KC 0060
61 Lê Đức Thọ Văn hóa Champa: Di tích và huyền thoại ( tỉnh Quảng Trị ) NXB Thuận Hóa   KC 0061
62 Nguyễn Văn Long Tìm hiểu về nguồn gốc tổ tiên loài người Thanh niên 2006 KC 0062
63 Nguyễn Thị Minh Lý Đại cương về cổ vật Việt Nam ĐH Văn hoá Hà Nội 2004 KC 0063
64 Phạm Đức Mạnh Trống đồng kiểu Đông Sơn ở miền nam Việt Nam ĐHQG Tp. HCM 2005 KC 0064
65 Bảo tàng Đồng Nai Văn hoá khảo cổ thời đại kim khí ở
vùng đất ngập mặn Đồng Nai
Đồng Nai 2006 KC 0065
66 tập Kỷ yếu Hội thảo văn hoá Sa Huỳnh Hội An 1999 KC 0066
67 Lê Thị Thanh Hà Gốm sứ thời Minh Bảo tàng Lịch sử VN 2004 KC 0067
68 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Nhận diện giá trị khu di tích Hoàng thành Thăng Long sau 5 năm nghiên cứu so sánh (2004-2008) Hà Nội 2008 KC 0068
69 Lâm Thị Mỹ Dung, Đặng Hồng Sơn Những chứng cứ lịch sử về ứng dụng khoa học trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở Thăng Long thời nhà Lê KX 09 2006 KC 0069
70 Lâm Thị Mỹ Dung, Bùi Hữu Tiến, Nguyễn Công Khanh Những chứng cứ lịch sử về ứng dụng khoa học trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở Thăng Long thời nhà Lê KX 09 2006 KC 0070
71 Trung tâm bảo tồn di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội Hoàng thành Thăng Long - những điều cần biết Thế giới 2008 KC 0071
72 Sở Văn hoá TT Tp. Hồ Chí Minh Văn hoá Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh TkXX Tp. Hồ Chí Minh 2002 KC 0072
73 Viện Khảo cổ học Nghiên cứu KCH một số thương cảng cổ ở vùng biển miền Bắc Việt Nam từ TK IX đến TK XVII Hà Nội 2002 KC 0073
74 UBND thị xã Hội An Kỷ yếu Cù Lao Chàm: vị thế, tiềm năng và triển vọng Hội An 2007 KC 0074
75 Phạm Đức Mạnh Đàn đá Tiền sử Lộc Ninh ĐHQG Tp.HCM 2007 KC 0075
76 Viện Khảo cổ học Văn hóa Đồng Đậu: 40 năm phát hiện và nghiên cứu KHXH Hà Nội 2003 KC 0076
77 Vũ Kim Lộc Cổ vật huyền bí Văn hóa Dân tộc 2006 KC 0077
78 Bùi Thị Thu Phương Đồ gốm văn hóa Phùng Nguyên NXB Chính trị Quốc Gia 2015 KC 0078
79 Nguyễn Đình Chiến và Phạm Quốc Quân 2000 năm gốm Việt Nam BTLS Việt Nam 2005 KC 0079
80 Trình Năng Chung Tiền sử và Sơ sử Tuyên Quang NXB Khoa học Xã hội 2009 KC 0080
81 Phạm Quốc Quân, Nguyễn Đình Chiến Gốm hoa nâu Việt Nam Bảo tàng Lịch sử Việt Nam 2005 KC 0081
82 Viện KCH Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 2005 KHXH 2006 KC: 0082
83 Kỷ yếu hội nghị nghiên cứu Hùng Vương Hùng Vương dựng nước tập II Khoa học Xã hội 1972 KC 0083
84 Colin Renfrew-Paul Bahl
Đặng Văn Thắng, Lê Long Hồ, Trần Hạnh Minh Phương (dịch)
Khảo cổ học lý thuyết, phương pháp và thực hành NXB Trẻ   KC 0084
85 Nguyễn Quang Quyền Tổ tiên của người hiện đại Khoa học kỹ thuật 1977 KC 0085
86 Hội thảo Quốc tế - Edit by Andreas Reinecker Toàn cảnh khảo cổ học Việt Nam ( Perfectives on the Archaeologyof Viet Nam )     KC 0086
87 Kỷ yếu Hội thảo khoa học Cổ Loa truyền thống và hiện đại Trường ĐHKHXH&NV, TT BTKDT Cổ Loa, Hà Nội 2007 KC 0087
88 Hội thảo khoa học Cổ Loa truyền thống và hiện đại Trường ĐHKHXH&NV, TTBTDT Cổ Loa, Hà Nội 2007 KC 0088
89 Sở VHTTDL Quảng Ngãi Kỷ niệm 100 năm phát hiện và nghiên cứu VH Sa Huỳnh T/c Cẩm Thành 2009 KC 0089
90 Viện Khảo cổ học Hùng Vương dựng nước tập II Khoa học Xã hội 1972 KC 0090
91 Viện Khảo cổ học Hùng Vương dựng nước tập III Khoa học Xã hội 1973 KC 0091
92 Nguyễn Mạnh Cường Chùa Dâu - Tứ pháp và Hệ thống các chùa Tứ pháp Khoa học xã hội 2000 KC 0092
93 Nguyễn Lân Cường Đặc điểm nhân chủng cư dân văn hoá Đông Sơn ở Việt Nam Khoa học Xã hội 1996 KC 0093
94 Tống Trung Tín Nghệ thuật điêu khắc Việt Nam thời Lý và thời Trần (thế kỷ XI - XIV) Khoa học Xã hội 1997 KC 0094
95 Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam – Viện khảo cổ học Dấu ấn văn hóa tiền –sơ sử vùng Lòng hồ Plei Krông, Kom Tum Khoa học xã hội 2014 KC 0095
96 Nguyễn Trường Kỳ Đồ thuỷ tinh cổ ở Việt Nam` Khoa học Xã hội 1996 KC 0096
97 Đỗ Văn Ninh Tìm lại dấu vết Vân Đồn lịch sử Ty văn hoá Thông tin Quảng Ninh 1971 KC 0097
98 Đỗ Văn Ninh Tìm lại dấu vết Vân Đồn lịch sử Ty văn hoá Thông tin Quảng Ninh 1971 KC 0098
99 Lê Đình Phúc Tiền sử Quảng Bình Khoa học Xã hội 1977 KC 0099
100 Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam – Phân viện miền Trung Việt Nam Champa-Tổng mục lục các công trình nghiên cứu Huế 2002 KC 0100
101 Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam Khu mộ cổ Châu Can   1977 KC 0101
102 Phạm Đăng Kỉnh, Lưu Trần Tiêu Những di tích của con người thời tối cổ trên đất Việt Nam   1973 KC 0102
103 Viện Bảo tàng lịch sử Việt Nam Những hiện vật tàng trữ tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam về Văn hoá Bắc Sơn   1969 KC 0103
104 Viện Khảo cổ học Văn hoá Hoà Bình ở Việt Nam   1989 KC 0104
105 PGS.TS Lâm Thị Mỹ Dung và cộng sự Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài / dự án nghiên cứu cấp Đại học Quốc gia: Luyện Kim đồng, chế tác đồ đồng và nông nghiệp trồng lúa ở châu thổ Sông Hồng quan nghiên cứu di tích khảo cổ học Thành Dền ( Mê Linh – Hà Nội ) Hà Nội 2014 KC 0105
106 Nguyễn Lâm Cường, Hirofumi Masumura Nghiên cứu những di cốt người cổ ở dinchir khảo cổ học Hòa Diêm ( Khánh Hòa ) ( Research of human skeletal remains at Hoa Diem site – Khanh Hoa province ) NXB Văn hóa thông tin 2014 KC 0106
107 Hà Hữu Nga Văn hoá Bắc Sơn – Bac Son Culture Khoa học Xã hội 2001 KC 0107
108 Phan Xuân Biên (chủ biên) Người Chăm ở Thuận Hải Viện KHXH tại Tp. Hồ Chí Minh 1989 KC 0108
 
109 Nguyễn Văn Kự Di sản văn hoá Chăm
 
Thế giới 2007 KC 0109
 
110 Trịnh Sinh & Nguyễn Văn Huyên Trang sức người Việt cổ
(Ornaments of ancient Viets)
Văn hoá Dân tộc 2001 KC 0110
111 Viện KHXH Việt Nam - Viện KHXH vùng Nam Bộ Một số vấn đề khảo cổ học miền Nam Việt Nam Khoa học Xã hội 2008 KC 0111
 
112 Viện KHXH Việt Nam - Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2006 Khoa học Xã  hội 2008 KC 0112
113 Bảo tàng Nhân học, Trường ĐHKHXH & NV Tài liệu chuyên đề Tiến sĩ “ Các phương pháp nghiên cứu khảo cổ học” Chuyên ngành khảo cổ học
(Tiếng Anh)
  2008 KC 0113
114 Trần Anh Dũng Một số công trình của tác giả đã công bố liên quan trực tiếp đến luận án: “ Các khu lò nung gốm 10 thế kỷ đầu công nguyên ở miền Bắc Việt Nam”.   2008 KC 0114
115 Henri Parmetier và Louis Finot (bản dịch tiếng Việt) Vòng tròn Mỹ Sơn Hà Nội 1904 KC 0115
116 Mauro Cucarzi – Andrew Hardy – Patrizia Zolese Champa và khảo cổ học Mỹ Sơn Singapore: NUS Press 2008 KC 0116
117 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam – Viện khảo cổ học Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2013 NXBKHXH 2014 KC 0117
118 Hà Văn Tấn – Trần Quốc Vượng ( Dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ sử học, Giáo sư P.I.BÔ – RI – XCỐP – XKI ) Sơ yếu khảo cổ học nguyên thủy Việt Nam Giáo dục 1961 KC 0118
119 Andreas Reinecke, Nguyễn Chiều & Lâm Thị Mỹ Dung Những phát hiện mới về Văn hóa Sa Huỳnh AVA- Forschungen Band 7 2002 KC 0119
120 Hán Văn Khẩn ( Chủ biên ) Cơ sở khảo cổ học ĐHQG Hà Nội 2008 KC 0120
121 Phạm Đức Mạnh Đàn đá Tiền sử ở Lộc Ninh ( Bình Phước ) T/P HCM 2002 KC 0121
122 Hán Văn Khẩn Xóm Rền – một di tích khảo cổ học đặc biệt quan trọng của thời đại đồ đồng Việt Nam ĐHQG Hà Nội 2009 KC 0122
123 Hán Văn Khẩn Xóm Rền – một di tích khảo cổ học đặc biệt quan trọng của thời đại đồ đồng Việt Nam ĐHQG Hà Nội 2009 KC 0123
124 Hoàng Xuân Chinh, Nguyễn Ngọc Bích Di chỉ Khảo cổ học Phùng Nguyên NXB KHXH 1978 KC 0124
125 Viện Khoa học Xã hội Những phát hiện khảo cổ học ở Miền Nam Lưu hành nội bộ 1978 KC 0125
126 Hán Văn Khẩn Văn hoá Phùng Nguyên ĐHQG Hà Nội 2005 KC 0126
127 Trần Đức Thảo Sự hình thành con người ĐHQG Hà Nội 2004 KC 0127
128 Trần Đức Thảo Sự hình thành con người ĐHQG Hà Nội 2004 KC 0128
129 Trần Đức Thảo Sự hình thành con người ĐHQG Hà Nội 2004 KC 0129
130 Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội Sử học Hà Nội Về Quê hương Nhà Lý - Những phát hiện Khảo cổ học ở Đông Anh, Hà Nội (Kỷ yếu tọa đàm khoa học) Thế giới 2009 KC 0130
131 Phạm Đức Mạnh Ứng dụng thạch học nghiên cứu hiện vật đá: thời tiền và sơ sử ở Nam Bộ và vùng phụ cận ĐHQG Tp Hồ Chí Minh 2009 KC 0131
132 Viện BTLSVN, Viện BTLSVN Tp Hồ Chí Minh Khảo cổ học Tiền sử & sơ sử Thành phố Hồ Chí Minh Xuất Bản Trẻ Tp Hồ Chí Minh. 1998 KC 0132
133 UBND thị xã Hội An & TTQLBTDT Danh mục di tích Hội An Hội An 2000 KC 0133
134 UBND thành phố Hội An & TTQLBTDT Kỷ yếu Hội nghị Khoa học về khu phố cổ Hội An
 (23- 24/07/1985).
Hội An 2008 KC 0134
135 Hội nghị Chuyên đề quốc tế Hội An Việt Nam, Hội An và giao lưu trên vùng biển Châu Á: Nhân kỷ niệm 10 năm ngày Hội An được UNESCO công nhận là di sản Thế giới.     KC 0135
136 UBND tỉnh Quảng Ngãi, Bộ VHTT&DL Hội thảo quốc tế: 100 năm phát hiện và nghiên cứu văn hoá Sa Huỳnh. Quãng Ngãi 2009 KC 0136
137 NISHIMURA Masanari, Nguyễn Duy Tỳ và Nguyễn Xuân Lý The Excavation of Đa Kai: A Neolithic circular settlement site in the upper reach of the Dong Nai River, southern VietNam, Foundation to Safeguard the Underground Culture in Southeast Asia.   KC 0137
138 Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, TTBTDT cố đô Huế. Khảo cổ học tại di tích cố đô Huế 1999 - 2002. Huế 2003 KC 0138
139 Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, TTBTDT cố đô Huế. Khảo cổ học tại di tích cố đô Huế 1999 - 2002. Huế 2003 KC 0139
140 Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, TTBTDT cố đô Huế. Khảo cổ học tại di tích cố đô Huế 1999 - 2002. Huế 2003 KC 0140
141 PGS.TS Nguyễn Khắc Sử Di chỉ Tiền sử Cái Bèo, đảo Cát Bà Nxb Khoa học xó hội 2009 KC 0141
142   Kho báu Trống đồng cổ Việt Nam   2010 KC 0142
143   Kho báu Trống đồng cổ Việt Nam   2010 KC 0143
144 Bảo Tàng Lịch sử Việt Nam Văn hóa Hoa Lộc   1977 KC 0144
145 Nguyễn Lân Cường Bí mật phía sau Nhục thân của các vị Thiền sư Nxb Thế giới 2010 KC 0145
146 Cục Di sản (C/biên: PGS. TS Nguyễn Quốc Hùng, PGS. TS Hoàng Văn Khoán) Sổ tay Tiền cổ kim loại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp (Lưu hành ở VN từ đầu Công nguyên đến năm 1975) Hà Nội 2010 KC 0146
147 Bộ VHTT&DL – Cục Di sản Văn hóa và UBND tỉnh An Giang Kỷ yếu hội thảo: Văn hóa Óc Eo, nhận thức và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích. An Giang 2008 KC 0147
148 Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 2007 Từ điển Bách khoa 2008 KC 0148
149 Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 2009 KHXH Hà Nội 2011 KC 0149
150 Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 2009 KHXH Hà Nội 2011 KC 0150
151 Sở VHTT&DL, Bảo tàng Khánh Hòa Kỷ yếu hội thảo: Khảo cổ học Khánh Hòa Nha Trang 2010 KC 0151
152 Sở VHTT&DL, Bảo tàng Khánh Hòa Kỷ yếu hội thảo: Khảo cổ học Khánh Hòa Nha Trang 2010 KC 0152
153 Nhiều tác giả Di sản lịch sử và những hướng tiếp cận mới (tủ sách KHXH chuyên khảo về khảo cổ học và lịch sử do Viện Harvard Yenching tài trợ) Thế giới 2011 KC 0153
154 Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 2007 Từ điển Bách khoa 2008 KC 0154
155 Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc và BTLS Việt Nam Di tích Mã Tre Hà Nội – Báo cáo nghiên cứu học thuật Hàn – Việt (quyển 1) Hà Nội 2010 KC 0155
156 Bộ VHTT&DL, BTLS VN Thông báo khoa học Hà Nội 2010 KC 0156
157 UBKHXH Việt Nam, Viện Khảo cổ học Văn hóa Hòa Bình ở Việt Nam Hà Nội 1989 KC 0157
158 UBKHXH Việt Nam, Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 1981 KHXH Hà Nội 1984 KC 0158
159 UBKHXH Việt Nam, Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 1986 KHXH Hà Nội 1990 KC 0159
160 UBKHXH Việt Nam, Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 1987 KHXH Hà Nội 1990 KC 0160
161 UBKHXH Việt Nam, Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 1988 KHXH Hà Nội 1990 KC 0161
162 UBKHXH Việt Nam, Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 1991 KHXH Hà Nội 1992 KC 0162
163 UBKHXH Việt Nam, Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 1992 KHXH Hà Nội 1993 KC 0163
164 UBKHXH Việt Nam, Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 1994 KHXH Hà Nội 1995 KC 0164
165 UBKHXH Việt Nam, Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 1995 KHXH Hà Nội 1996 KC 0165
166 UBKHXH Việt Nam, Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 1996 KHXH Hà Nội 1997 KC 0166
167 UBKHXH Việt Nam, Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2010 KHXH Hà Nội 2010 KC 0167
168 Peter Bellwood Những nhà nông đầu tiên – Nguồn gốc của các xã hội nông nghiệp Nxb Thế giới 2010 KC 0168
169 Viện Khảo cổ học Cơ sở Đào tạo sau Đại học Viện khảo cổ học Nxb KHXH Hà Nội 1996 KC 0169
170 Hồ Xuân Tịnh Di tích Chăm ở Quảng Nam Nxb Đà Nẵng 1998 KC 0170
171 Bảo tàng Thái Bình Di tích khảo cổ học ở Thái Bình Thái Bình xuất bản 1999 KC 0171
172 Hoàng Xuân Chinh, Bùi Hữu Tiến Đồng Đậu – Di tích tiêu biểu thời Tiền Sơ sử Sở VH, TT & DL Vĩnh Phúc 2010 KC 0172
173 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Cổ vật Thăng Long – Hà Nội Công trình chào mừng 1000 năm Thăng Long- HN 2010 KC 0173
174 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam – Viện Khảo Cổ học Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2011 Nxb KHXH 2012 KC 0174
175 Lê Đình Phụng Kiến trúc – Điêu khắc ở Mỹ Sơn
(Di sản Văn hóa thế giới)
Nxb KHXH 2004 KC 0175
176   Đà Nẵng – Những góc nhìn Nxb Đà Nẵng 2001 KC 0176
177 Hà Hữu Nga Văn hóa Bắc Sơn Nxb KHXH 2001 KC 0177
178 Ngô Văn Doanh Champa Ancient Towers: Reality & Legend Nxb Thế giới 2002 KC 0178
179 Nguyễn Văn Anh Am Ngọa Vân Nxb VHTT 2013 KC 0179
180 Nguyễn Thị Hậu Văn hóa Khảo cổ (huyện Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh) Nxb Tổng hợp Tp HCM 2012 KC 0180
181 Bùi Hữu Tiến Hoa văn gốm Văn hóa Đồng Đậu Nxb Thế giới 2013 KC 0181
182 Bùi Hữu Tiến Hoa văn gốm Văn hóa Đồng Đậu Nxb Thế giới 2013 KC 0182
183 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam – Viện Khảo Cổ học Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2012 Nxb KHXH 2013 KC 0183
184 Viện Khảo cổ học Hội thảo quốc tế về Một thế kỷ khảo cổ học Việt Nam: Thành tựu, phương hướng và triển vọng.   2001 KC 0184
185 Louis. Mallaret Tổng cục các sưu tập Viện Bảo tàng Sài Gòn, Tập I (Những nghệ thuật thuộc khối Ấn Độ) Nhà in Viễn Đông 1937. KC 0185
186 Đoàn Thanh niên CSHCM, BCH TPHCM Điền dã khảo cổ học vùng Long Thành-Đồng Nai (2004-2005).     KC 0186
187 Sở VHTT-Viện KCH-Hội KHLS VN Hội thảo Khoa học khảo cổ học Quảng Ninh: Nhận thức lịch sử, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa T/p Hạ Long 2002 KC 0187
188 Viện Khoa học Xã hội Những phát hiện khảo cổ học ở miền Nam Lưu hành nội bộ 1978 KC 0188
189 Phạm Đức Mạnh Đàn đá Tiền sử ở Lộc Ninh (Bình Phước) t/p HCM 2002 KC 0189
190 Andreas Reinecke, Nguyễn Chiều & Lâm Thị Mỹ Dung Những phát hiện mới về Văn hóa Sa Huỳnh AVA-Forschungen Band 7 2002 KC 0190
191   Trống đồng Việt Nam Nxb Khoa học   KC 0191
192 Hà Văn Tấn – Trần Quốc Vượng (Dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ sử học, Giáo sư P.I. BÔ – RI – XCỐP – XKI) Sơ yếu khảo cổ học nguyên thủy Việt Nam Giáo dục 1961 KC 0192
193 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam – Viện Khảo Cổ học Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2013 Nxb KHXH 2014 KC 0193
194 Nguyễn Lân Cường, Hirofumi Matsumura Nghiên cứu những di cốt người cổ ở di chỉ khảo cổ học Hòa Diêm (Khánh Hòa) ( Research of human skeletal remains at Hoa Diem site – Khanh Hoa province ) Nxb Văn hóa thông tin 2014 KC 0194
195 PGS.TS Lâm Thị Mỹ Dung và cộng sự Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài/dự án nghiên cứu cấp Đại học Quốc gia: Luyện Kim đồng, chế tác đồ đồng và nông nghiệp trồng lúa ở châu thổ Sông Hồng qua nghiên cứu di tích khảo cổ học Thành Dền (Mê Linh – Hà Nội) Hà Nội 2014 KC 0195
196 Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam – Phân viện miền Trung Việt Nam Champa – Tổng mục lục các công trình nghiên cứu Huế 2002 KC 0196
197 Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam -  Viện khảo cổ học Dấu ấn văn hóa tiền – sơ sử vùng Lòng hồ Plei krông, Kom Tum Khoa học xã  hội 2014 KC 0197
198 Viện khảo cổ học Hùng Vương dựng nước Khoa học xã hội 1972 KC 0198
199 Viện khảo cổ học Hùng Vương dựng nước Khoa học xã hội 1973 KC 0199
200 Hội thảo Quốc tế - Edit by Andreas Reinecker Toàn cảnh khảo cổ học Việt Nam (Perfectives on the Archaeology of Viet Nam)     KC 0200
201 Trình Năng Chung Tiền sử và Sơ sử Tuyên Quang Nxb Khoa học Xã hội 2009 KC 0201
202 Bùi Thị Thu Phương Đồ gốm văn hóa Phùng Nguyên Nxb Chính trị Quốc gia 2015 KC 0202
203 Trần Văn Bảo Khảo cổ học Tiền – Sơ sử và lịch sử Lâm Đồng Nxb Khoa học Xã hội 2014 KC 0203
204 Lê Đức Thọ Văn hóa Champa: Di tích và huyền thoại (tỉnh Quảng Trị) Nxb Thuận Hóa   KC 0204
205 Nguyễn Văn Đoàn Lam Kinh Khám phá từ lòng đất Nxb Văn hóa dân tộc 2015 KC 0205
206 Bùi Hữu Tiến Nghề luyện kim văn hóa Đồng Đậu Nxb Thế giới 2015 KC 0206
207 Bùi Hữu Tiến Nghề luyện kim văn hóa Đồng Đậu Nxb Thế giới 2015 KC 0207
208 Lâm Mỹ Dung, Bùi Hữu Tiến Bảo tàng Nhân học – Những thành tựu và con đường tương lai Nxb Thế giới 2015 KC 0208
209 Viện Khoa học xã hội Việt Nam Viện Khảo cổ học Tổng mục lục 40 năm tạp chí Khảo cổ học Nxb từ điển Bách khoa 2009 KC 0209
210 Viện Hàn Lâm Khao Học Xã Hội Việt Nam Viện Khảo Cổ Học Tuyển tập 50 năm Khảo cổ học Việt Nam Nxb Khoa Học Xã Hội 2018 KC 0210
211 Trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Đại học Quốc gia Hà Nội Đề tài: Một số vấn đề xã hội Chămpa qua nghiên cứu khảo cổ học   2016 KC 0211
212 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2008 Nxb Khoa học xã hội 2009 KC 0212
213 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2009 Nxb Khoa học xã hội 2010 KC 0213
214 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2010 Nxb Khoa học xã hội 2011 KC 0214
215 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2011 Nxb Khoa học xã hội 2012 KC 0215
216 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2012 Nxb Khoa học xã hội 2013 KC 0216
217 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2013 Nxb Khoa học xã hội 2014 KC 0217
218 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2015 Nxb Khoa học xã hội 2016 KC 0218
219 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2016 Nxb Khoa học xã hội 2017 KC 0219
220 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Viện Khảo cổ học
Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2019 Nxb Khoa học xã hội 2019 KC 0220
221 Đặng Hồng Sơn, Hán Văn Khẩn Bài giảng Khảo cổ học 10 thế kỷ đầu công nguyên   2020 KC 0221
222 Quảng Văn Sơn, Ngô Minh Hùng Ilimo Campa từ khảo cổ học Nxb Thế giới 2020 KC 0222
223 Nguyễn Văn Anh Khu di tích Lịch sử nhà Trần tại Đông Triều, Historical relic area of Trần Dynasty in Đông Triều Nxb Văn hóa – Thông tin 2014 KC 0223
224 Nhiều tác giả, PGS.TS. Nguyễn Giang Hải (Chủ biên) Nishimura Masanari Người bạn của Khảo cổ học Việt Nam Nxb Thế giới 2019 KC 0224
225 Nhiều tác giả, PGS.TS. Nguyễn Giang Hải (Chủ biên) Nishimura Masanari Người bạn của Khảo cổ học Việt Nam Nxb Thế giới 2019 KC 0225
226 PGS.TS. Nguyễn Trung Minh (Chủ biên), TS. Phạm Ngọc Cẩn Cẩm nang về phân loại và giám định mẫu địa chất Quyển 1, Quy trình giám định mẫu đá Magma Nxb Lao động 2019 KC 0226
227 PGS.TS. Nguyễn Trung Minh (Chủ biên), TS. Nguyễn Xuân Huyên Cẩm nang về phân loại và giám định mẫu địa chất Quyển 2, Quy trình giám định mẫu đá trầm tích Nxb Lao động 2019 KC 0227
228 PGS.TS. Nguyễn Trung Minh (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Viết Ý Cẩm nang về phân loại và giám định mẫu địa chất Quyển 3, Quy trình giám định mẫu đá biến chất Nxb Lao động 2019 KC 0228
229 PGS.TS. Nguyễn Trung Minh (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Ngọc Trường Cẩm nang về phân loại và giám định mẫu địa chất Quyển 4, Quy trình giám định mẫu khoáng vật – phần chung Nxb lao động 2019 KC 0229
230 PGS.TS. Nguyễn Trung Minh (CHủ biên), PGS.TS. Nguyễn Ngọc Trường Cẩm nang về phân loại và giám định mẫu địa chất Quyển 5, Quy trình giám định mẫu khoáng vật Nxb Lao động 2019 KC 0230
231 PGS.TS. Nguyễn Trung Minh (Chủ biên), PGS.TS. Phạm Tích Xuân Cẩm nang về phân loại và giám định mẫu địa chất Quyển 6, Quy trình giám định mẫu kháng sản kim loại NXb Lao động 2019 KC 0231
232 PGS.TS. Nguyễn Trung Minh (Chủ biên), PGS.TS. Phạm Tích Xuân Cẩm nang về phân loại và giám định mẫu địa chất Quyển 7, Quy trình giám định mẫu khoáng sản không kim loại Nxb Lao động 2019 KC 0232
233 PGS.TS. Nguyễn Trung Minh (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Xuân Khiển Cẩm nang về phân loại và giám định mẫu địa chất Quyển 8, Quy trình giám định mẫu khoáng sản nhiên liệu Nxb Lao động 2019 KC 0233
234 PGS.TS Nguyễn Trung Minh (Chủ biên), TS. Nguyễn Hữu Hùng Cẩm nang về phân loại và giám định mẫu địa chất Quyển 9, Quy trình giám định mẫu cổ sinh vật lớn Nxb Lao động 2019 KC 0234
235 PGS.TS. Nguyễn Trung Minh (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Văn Ngọc Cẩm nang về phân loại và giám định mẫu địa chất Quyển 10, Quy trình giám định mẫu vi cổ sinh theo phân loại tự nhiên Nxb Lao động 2019 KC 0235
236 PGS.TS. Nguyễn Trung Minh (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Văn Ngọc Cẩm nang về phân loại và giám định mẫu địa chất Quyển 11, Quy trình giám định mẫu vi cổ sinh theo phân loại nhân tạo Nxb Lao động 2019 KC 0236
237 PGS.TS. Nguyễn Trung Minh (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Văn Ngọc Cẩm nang về phân loại và giám định mẫu địa chất Quyển 12, Quy trình giám định mẫu vi cổ sinh theo phân loại địa tầng NXB Lao động 2019 KC 0237
238 Hà Văn Tấn (Chủ biên),
Trình Năng Chung – Ngô Thế Phong, Vũ Công Quý
Về Khảo cổ học Tiền sử Đông Nam Á Viện Đông Nam Á   KC 0238
239 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 1994 Nxb Khoa học Xã hội 1995 KC 0239


TỦ SÁCH CỦA GS.TS. LÂM THỊ MỸ DUNG
 
Stt Tác giả Tên tác phẩm NXB Năm
 1.  
Trần Quốc Vượng Cở sở khảo cổ học     C KC 001
 1.  
P.I. Boriskovski Cở sở khảo cổ học     C KC 002
 1.  
Hoàng Văn Khoán Cổ Loa trung tâm hội tụ văn minh sông Hồng Viện văn hoá & Nxb Văn hoá thông tin   C KC 003
 1.  
M. I-lin và E.Xê-gan Con người trở thành khổng lồ Tiến bộ Maxcơva   C KC 004
 1.  
Phạm Đức Mạnh Di tích Khảo cổ học Bưng Bạc Bà Rịa Vũng Tàu KHXH Hà Nội 1996 C KC 005
 1.  
  Di tích kiến trúc Huế Hà Nội 1991 C KC 006
 1.  
  Điêu khắc Chăm Khoa học xã hội   C KC 007
 1.  
UBKHXH Đô thị cổ Hội An Khoa học Xã hội, Hà Nội 1991 C KC 008
 1.  
Cục Bảo tồn Bảo tàng và Bảo tàng Hồ Chí Minh 50 năm bảo tồn di sản văn hoá dân tộc Hà Nội 1996 C KC 009
 1.  
Ban quản lý di tích và dạnh thắng Hà Nội Hà Nội di tích và văn vật Sở văn hoá và Thông tin Hà Nội 1994 C KC 0010
 1.  
SVHTT Hà Giang Hà Giang thời tiền sử Hà Giang 2000 C KC 011
 1.  
Hà Hữu Nga, Nguyễn Văn Hảo Hạ Long thời tiền sử NXB Thề giới, Hà Nội 1998 C KC 012
 1.  
Trần Thị Liên, Phạm Văn Đấu, Phạm Minh Trị Khảo sát văn hoá truyền thống Đông Sơn Hà Nội, KHXH 1990 C KC 013
 1.  
Lê Xuân Diêm, Phạm Quang Sơn, Bùi Chí Hoàng Khảo cổ học Đồng Nai Đồng Nai 1991 C KC 014
 1.  
A.L. Mongaito Khảo cổ học và hiện đại Khoa học xã hội, Hà Nội 1977 C KC 015
 1.  
Trần Khánh Chương Nghệ thuật gốm Việt Nam Mỹ Thuật 1990 C KC 016
 1.  
Viện bảo tàng LSVN Những di tích của con người thời tối cổ trên đất Việt Nam   1973 C KC 017
 1.  
Huỳnh Minh Đức Từ Ngọ Môn đến Thái Hoà Điện Trẻ 1994 C KC 018
 1.  
Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học 1989 KHXH 1989 C KC 019
 1.  
Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học 1991 KHXH 1991 C KC 020
 1.  
Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học 1992 KHXH 1992 C KC 021
 1.  
Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học 1993 KHXH 1993 C KC 022
 1.  
Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học 1994 KHXH 1994 C KC 023
 1.  
Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học 1995 KHXH 1995 C KC 024
 1.  
Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học 1996 KHXH 1996 C KC 025
 1.  
Trịnh Cao Tường, Trịnh Sinh Hà Nội – Thời đại đồng và sắt sớm Hà Nội 1982 C KC 026
 1.  
Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học 1999 KHXH 1999 C KC 027
 1.  
Machusin Nguồn gốc loài người Matxcova 1982 C KC 028
 1.  
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam Văn hoá xóm Cồn với tiền sử và sơ sử Khánh Hoà Nha Trang 1993 C KC 029
 1.  
Hà Văn Phùng Van hoá Gò Mun NXB Hà Nội 1996 C KC 030
 1.  
Trung tâm quản lý bảo tồn di tích Văn hoá Sa Huỳnh ở Hội An (Kỷ yếu hội thảo khoa học) Hội An 2004 C KC 031
 1.  
Sở Văn hóa Thông tin An Giang Văn hoá Óc Eo và các văn hoá cổ ở Đồng Bằng sông Cửu Long Long Xuyên 1984 C KC 032
 1.  
Phạm Minh Huyền Văn hoá Đông Sơn, tính thống nhất và đa dạng KHXH 1996 C KC 033
 1.  
Vũ Công Quý Văn hoá Sa Huỳnh VHDT 1991 C KC 034
 1.  
Bruy-xen Vương quốc Chàm G, Văng-oét 1928 C KC 035
 1.  
  Việt Nam khảo cổ tập san 2 Sài Gòn 1961 C KC 036
 1.  
  Việt Nam khảo cổ tập san, số 4 Sài Gòn 1974 C KC 037
 1.  
  Việt Nam khảo cổ tập san, số VII   1971 C KC 038
 1.  
  Việt Nam Khảo cổ tập san VIII Tổng bộ VH- XH, Sài Gòn 1966 C KC 039
 1.  
Đoàn Nam Sinh Về Đông Sơn- Hùng vương Tp. Hồ Chí Minh   C KC 040
 1.  
Cục bảo tồn Bảo tàng và Bảo tàng Hồ Chí Minh 50 năm bar5o tồn di sản văn hóa dân tộc Hà Nội 1996 C KC 041
 1.  
Thái Văn Kiểm, Trương Bá Phát Chỉ nam về viện Bảo tàng Quốc gia Việt Nam tại Sài Gòn Tủ sách khảo cứu 1974 C KC 042
 1.  
TS Lâm Thị Mỹ Dung Thời đại đồ đồng Hà Nội 2003 C KC 043
 1.  
Lê Xuân, Vũ Kim Lộc Cổ vật Champa Văn hoá Dân tộc   C KC 044
 1.  
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung Tâm BTDT cố đô Huế Di sản văn hoá Huế bảo tồn và phát triển Huế 2003 2003 C KC 045  
 1.  
Lê Xuân Diệm, Nguyễn Văn Long Đàn đá Bình Đa Đồng Nai 1983 C KC 046  
 1.  
Trần Đức Anh Sơn Đồ sứ men lam Huế những trao đổi học thuật Thuận Hoá, Huế 1973 C KC 047  
 1.  
Goerge Đền thắp Hindu Viện bảo tồn di tích,  Hà Nội 2003 C KC 048  
 1.  
Đào Linh Côn, Nguyễn Duy Tỳ Địa điểm khảo cổ học Dốc Chùa Khoa học xã hội, Hà Nội 1993 C KC 049  
 1.  
Ban chủ nhiệm chương trình Khoa học và công nghệ cấp nhà nước Địa lý của các nền văn minh     C KC 050  
 1.  
UBND xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội Quê gốm Bát Tràng Hà Nội, Hà Nội, 1989 C KC 051  
 1.  
Nguyễn Văn Hinh Tháp cổ Việt Nam Khoa học Xã hội 1992 C KC 052  
 1.  
Hội Khoa học lịch sử Việt Nam Hoàng thành Thăng Long phát hiện khảo cổ học     C KC 053  
 1.  
Bảo tàng lịch sử Việt Nam, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế Khảo cổ học tại di tích cố đô Huế 1999-2002 Huế 2003 C KC 054  
 1.  
Trình Năng Chung Khảo cổ học tiền sử và sơ sử nam Trung Quốc Hà Nội 2003 C KC 055  
 1.  
Lui Malore Khảo cổ học đồng băng sông MêKông-Nền văn minh vật chất Tư liệu Khoa Lịch sử 1960 C KC 056  
 1.  
Nguyễn Xuân Quang Khai quật kho tàng cổ sử  Hừng Việt Y học thưởng thức   C KC 057  
 1.  
Ngô Huy Quỳnh Kiến trúc Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh 1986 C KC 058  
 1.  
Viện Nghệ thuật-Bộ Văn hoá Mỹ thuật thời Lý Văn hoá 1973 C KC 059  
 1.  
Trung tâm KHXH&NV QG, Viện KHXH tại Tp. Hồ Chí Minh Một số vấn đề khảo cổ học ở Miền Nam Việt Nam Khoa học xã hội 2004 C KC 060  
 1.  
Nguyễn Phi Oanh Mỹ thuật Việt Nam   1984 C KC 061  
 1.  
Nguyễn Lân Cường Nghiên cứu về đặc điểm hình thái chủng tộc và bệnh lý răng người cổ thuộc thời đại kim khí ở miền Bắc Việt Nam Khoa học xã hội, Hà Nội 2003 C KC 062  
 1.  
Nguyễn Đình Khoa Nguồn gốc loài người trong tiến hoá Giáo dục, Hà Nội 2003 C KC 063  
 1.  
Viện Bảo tàng lịch sử Việt Nam Những trống đồng Đông Sơn đã phát hiện ở Việt Nam   1975 C KC 064  
 1.  
Phạm Thúy Hợp Sưu tập điêu khắc Chămpa tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam Hà Nội 2003 C KC 065  
 1.  
Nguyễn Giang Hải, Trịnh Sinh Thư mục Khảo cổ học Việt Nam (Tập 2) Thời đại kim khí Thế giới 2001 C KC 066  
 1.  
Trần Thuý Anh Trần Quốc Vượng: Tổng mục lục tác phẩm Hà Nội 1994 C KC 067  
 1.  
Phạm Minh Huyền, Nguyễn Văn Huyên, Trịnh Sinh Trống Đông Sơn Khoa học xã hội, Hà Nội 1987 C KC 068  
 1.  
Phạm Văn, Đỗ Như Chung Trống Đông Sơn phát hiện ở Thanh Hoá Khoa học xã hội, Hà Nội 2004 C KC 069  
 1.  
Võ Sĩ Khải Văn hoá đồng bằng Nam bộ (Di tích kiến trúc cổ) Hồ Chí Minh, KHXH 2002 C KC 070  
 1.  
Lê Xuân Diệm, Đào Xuân Côn, Võ Sĩ Khải Văn hoá óc Eo - Những khám phá mới Khoa học xã hội, 1995 C KC 071  
 1.  
Phạm Văn Đấu Văn hoá Hoa Lộc Văn hoá thông tin, Hà Nội 1999 C KC 072  
 1.  
Hán Văn Khẩn (bản thảo) Văn hoá Phùng Nguyên Đại học Quốc gia 2005 C KC 073  
 1.  
Trung tâm bảo tồn di sản - di tích Quảng Nam Kỷ yếu: Hội An Khảo cổ- Lịch sử Quảng Nam 2002 C KC 074  
 1.  
Nguyễn Tiến Cảnh, Nguyễn Du Chi, Trần Lâm, Nguyễn Bá Vân Mỹ thuật thời Mạc Viện Mỹ thuật 1993 C KC 075  
 1.  
Sở VHTT Quảng Nam - ĐN Những di tích thời tiền sử ở Quảng Nam - Đà Nẵng Sở VHTT Quảng Nam- ĐN 1985 C KC  076  
 1.  
Lương Ninh Lịch sử vương quốc Champa Đại học Quốc gia Hà Nội Lương Ninh C KC 077
 1.  
Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học 2000 KHXH 2001 C KC 078
 1.  
Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học 2001 KHXH 2002 C KC 079
 1.  
Sở Văn hoá TT Thể Thao Gia Lai Tiền sử Gia Lai Pleiku 1995 C KC 080
 1.  
Chu Quang Trứ Tìm hiểu làng nghề Thủ công điêu khắc cổ truyền NXB Mỹ Thuật 2000 C KC 081
 1.  
Nguyễn Thị Kim Dung Công xưởng và kỹ thuật chế tạo đồ trang sức bằng đá thời đại đồng thau ở Việt Nam KHXH 1996 C KC 082
 1.  
Musee du centre de Ha Noi Đồ đồng, đồ ngọc, đồ gốm thuộc mỹ nghệ Hoa Việt   1954 C KC 083
 1.  
Sở Văn hóa thông tin thể thao Quảng Nam – Đà Nẵng Bảo tàng điêu khấc Chăm Đà Nẵng NXB Ngôn ngữ 1987 C KC 084
 1.  
Sở VHTT Hà Nội Phát hiện Cổ Loa 1982   1982 C KC 085
 1.  
  Mỹ thuật thời Lê Sơ Văn hoá 1978 C KC 086
 1.  
Bảo tàng Bắc Ninh, Viện Khảo cổ học Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật dấu tích kiến trúc dưới lòng đường Quốc lộ 1B, Thôn Dương Lôi, Xã Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh Hà Nội 2001 C KC 087
 1.  
VKCH Nghiên cứu hậu kỳ thời đại đá mới miền núi phía bắc Việt Nam Hà Nội 1996 C KC 088
 1.  
Hà Văn Tấn Ứng dụng toán trong Khảo cổ học Hà Nội 1996 C KC 089
 1.  
Hà Văn Tấn Các trường phái khảo cổ học Hà Nội 1996 C KC 090
 1.  
Hà Văn Tấn Khảo cổ học Đông Nam á những phát hiện đáng quan tâm Hà Nội 1996 C KC 091
 1.  
Hà Văn Tấn Khảo cổ học ngôn ngữ tộc người Hà Nội 1996 C KC 092
 1.  
Hà Văn Tấn Khảo cổ học lý thuyết Hà Nội 1996 C KC 093
 1.  
Hoàng Xuân Chinh Khảo cổ học Trung Quốc Hà Nội 1996 C KC 094
 1.  
Vũ Thế Long Nhận dạng một số răng động vật thường gặp trong Khảo cổ học Hà Nội 1996 C KC 095
 1.  
Trần Khánh Chương Đồ Gốm Lý Trần Lê Hà Nội 1996 C KC 096
 1.  
Nguyễn Duy Hinh Kiến trúc Phật giáo ở Việt Nam     C KC 097
 1.  
IAN Hodder
(Hà Hữu Nga dịch)
Đọc quá khứ, những cách tiếp cận lý giải khảo cổ học hiện nay 2005   C KC 098
 1.  
Nguyễn Chiều Khai quật di chỉ Trà Kiệu     C KC 099
 1.  
Lê Văn Lan Những vết tích đầu tiên của thời đại đồ đồng ở Việt Nam Khoa học Hà Nội 1963 C KC 100
 1.  
VKC Tìm hiểu văn hoá Sơn Vi   1998 C KC 101
 1.  
Chi hội văn nghệ dân gian Đồng Nai Tượng gốm Đồng Nai Đồng Nai 1997 C KC 102
 1.  
Viện BTLSVN Những hiện vật tàng trữ tại Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam về Văn hoá Bắc Sơn   1969 C KC 103  
 1.  
Phạm Minh Huyền Văn hóa Đông Sơn- tính thống nhất và đa dạng KHXH 1996 C KC 104  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây