DANH MỤC SÁCH VĂN HÓA

Thứ tư - 02/06/2021 13:13
TỦ SÁCH CỦA BẢO TÀNG NHÂN HỌC
Stt Tác giả Tên sách Nxb Năm Ký hiệu  
1 Trương Hải Cường Bước đầu tìm hiểu về tín ngưỡng mẫu “Đạo mẫu” ở Việt Nam Hà Nội 2005 VH:0001  
2 Sở Văn hóa-Thông tin Quảng Nam Di tích và danh thắng Quảng Nam Quảng Nam 1999 VH:0002  
3 Phạm Mai Hùng Giữ gìn và phát huy di sản văn hoá dân  tộc Văn hoá thông tin 2003 VH:0003  
4 Phạm Mai Hùng Giữ gìn và phát huy di sản văn hoá dân  tộc Văn hoá thông tin 2003 VH:0004  
5 Trần Quốc Vượng Hà Nội như tôi hiểu Tôn giáo 2005 VH:0005  
6 Tạp chí văn hóa- Nghệ thuật Tổng mục lục 30 năm tạp chí Văn hóa -  Nghệ thuật
(1973- 2003)
Hà Nội 2003 VH:0006  
7 Sở VHTT Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lí di sản văn hoá Thăng Long - Hà Nội Hà Nội 2005 VH:0007  
8 Khoa Lịch sử
Hội thảo
Lịch sử Văn hoá Việt Nam - Một số vấn đề nghiên cứu và giảng dạy Hà Nội 2004 VH:0008  
9 Bộ VHTT, Cục Di sản văn hoá Một con đường tiếp cận Di sản văn hoá Hà Nội 2005 VH:0009  
10 Bộ VHTT, Cục Di sản văn hoá Một con đường tiếp cận Di sản văn hoá Hà Nội 2005 VH:0010  
11 Bộ VHTT, Cục Di sản văn hoá Một con đường tiếp cận Di sản văn hoá ** Hà Nội 2005 VH:0011  
12 Bộ VHTT, Cục Di sản văn hoá Một con đường tiếp cận Di sản văn hoá ** Hà Nội 2005 VH:0012  
13 Ban chỉ đạo quốc gia kỉ niệm 1000 năm thăng long. Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn 1000 câu hỏi - đáp về Thăng Long-Hà Nội (Tập I) Chính trị Quốc gia, 2000 VH:0013  
14 Trần Quốc Vượng Môi trường, Con người và Văn hoá Văn hoá Thông tin và Viện Văn hoá 2005 VH:0014  
15 Trần Đức Thanh Nhập môn khoa học du lịch Đại học Quốc gia Hà Nội 2000 VH:0015  
16 Nguyễn Đức Thạch Nước và đời sống Đồng Nai 2003 VH:0016  
17 Đinh Trung Kiên Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch Đại học Quốc gia Hà Nội 2000 VH:0017  
18 Võ Thanh Tùng Nhạc khí Dân tộc Việt Âm Nhạc 2001 VH:0018  
19 Hội KHLS TP.HCM Nam Bộ đất và người (Tập IV) Trẻ 2006 VH:0019  
20 UBND thành phố Hà Nội. Ban chủ nhiệm chương trình Khoa học cấp nhà nuớc KX09 Người Hà Nội thanh lịch văn minh Hà Nội 2005 VH:0020  
21 Nguyễn Đăng Duy Văn hoá tâm linh Hà Nội 2001 VH:0021  
22 Sở VH thông tin Quảng Nam Văn hoá Quảng Nam những giá trị đặc trưng Kỉ yếu hội thảo 2001 VH:0022  
23 Hội sử học Hà Nội Hội thảo khoa học đánh giá về giá trị văn bản Tây Hồ Chí   2005 VH:0023  
24 Phạm Đức Dương Từ văn hóa đến văn hóa học Nxb VHTT & Viện văn hóa 2002 VH:0024  
25 Nguyễn Mạnh Hùng Kí hoạ Việt Nam đầu thế kỉ XX     VH:0025  
26 Tạ Chí Đại Trường Thần người và đất Việt VHTT 2006 VH:0026  
27 Tạ Chí Đại Trường Thần người và đất Việt VHTT 2005 VH:0027  
28 Trương Thìn Hương ước xưa và Quy ước làng văn hoá ngày nay Lao động XH 2005 VH: 0028  
29 UBND TP Hà Nội Người Hà Nội thanh lịch, văn minh (kỷ yếu  hội thảo khoa học Kỷ niệm 995 năm Thăng Long, Hà Nội Hà Nội 2005 VH:0029  
30 Chương trình KX.09 Kỷ yếu hội thảo khoa học phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu chương trình kx.09 Hà Nội 2005 VH:0030  
31 Nguyễn Văn Khánh Tìm hiểu giá trị lịch sử văn hoá truyền thống Khánh Hoà 352 năm Chính trị QG 2003 VH:0031  
32 Doãn Chính Tư tưởng giải thoát trong triết học Ấn Độ                                                                                                               Thanh Niên 1999 VH:0032  
33   Tính đa dạng trong văn hóa Việt Nam     VH:0033  
34 Bùi Văn Vượng Làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam VHTT 2002 VH:0034  
35 Phạm Côn Sơn Làng nghề truyền thống Việt Nam VHDT 2004 VH:0035  
36 Cục Di Sản Văn Hoá Luật Di sản Văn hoá và văn bản hướng dẫn thi hành CTQG 2004 VH:0036  
37 Đặng Văn Bài và Nguyễn Hữu Toàn Bảo tàng Hoá di sản văn hoá làng Hà Nội 2006 VH:0037  
38 Đinh Xuân Vịnh Sổ tay địa danh Việt Nam ĐHQG HN 2002 VH:0038  
39 Lưu Đức Trung Văn học Ấn Độ Giáo Dục 1999 VH:0039  
40 UBND TP Hà Nội Thủ Đô Hà Nội Nxb Hà Nội 2000 VH: 0040  
41 Nguyễn Văn Khánh Diện mạo văn hoá Khánh Hoà (bản photo) CTQG 2003 VH:0041  
42 Nguyễn Phú Sơn Lại Đà xưa và nay Lao động 2004 VH:0042  
43 UNESCO Bawngkok, UNESCO Việt Nam Khu di sản thế giới Hội An Hội An 2008 VH: 0043  
44 Trần Quốc Vượng (cb) Cơ sở Văn hoá Việt Nam Giáo dục 2003 VH:0044  
45 Văn hoá thông tin 30 năm xây dựng và phát triển VHTT 2006 VH:0045  
46 Bộ Văn hóa thông tin Tuyển tập các công trình nghiên cứu của Viện VHTT VHTT 2005 VH:0046  
47 Trần Quốc Vượng - Nguyễn Thị Bảy Đồ gốm trong văn hoá ẩm thực Việt Nam VHTT & Viện Văn hoá 2006 VH:0047  
48 Bùi Hoài Sơn Ảnh hưởng của Internet đối với thanh niên Hà Nội KHXH 2006 VH:0048  
49 Dương Viết Á Âm nhạc Việt Nam từ góc nhìn văn hoá (Tập II) Hà Nội 2005 VH:0049  
50 UNESCO Bangkok, Religional Unit for Culture in Asia and the Pacific Những ảnh hưởng của du lịch đối với văn hóa và Môi trường ở Châu Á Thái Bình Dương: Tác động Hội An   VH:0050  
51 Viện KHXH Việt Nam Nhạc khí dân tộc Khmer Nam Bộ KHXH 2005 VH:0051  
52 UBND tỉnh Hà Tây và Viện KHXH Việt Nam Bảo tồn tôn tạo và xây dựng khu di tích lịch sử văn hoá Đường Lâm KHXH 2005 VH:0052  
53 Trung Huyền Chu dịch trí tuệ nhân sinh Hà Nội 2006 VH:0053  
54 Trung Huyền Chu dịch trí tuệ nhân sinh Hà Nội 2006 VH:0054  
55 Du Yên Ca dao Việt Nam  Đồng Nai 2006 VH:0055  
56 Hà Văn Tấn Chùa Việt Nam KHXH 1993 VH:0056  
57 Vũ Ngọc Khánh Chùa cổ Việt Nam Thanh Niên 2006 VH:0057  
58 Ngô Đức Thịnh Đạo mẫu và các hình thức Shaman trong các tộc người ở Việt Nam và Châu Á KHXH 2004 VH:0058  
59   Gia phả dòng tộc VHTT 2006 VH:0059  
60 Nugyễn Thanh Tuấn Biến đổi văn hoá đô thị Việt Nam hiện nay VHTT 2006 VH:0060  
61 Nugyễn Thanh Tuấn Biến đổi văn hoá đô thị Việt Nam hiện nay VHTT 2006 VH:0061  
62 Nugyễn Thanh Tuấn Biến đổi văn hoá đô thị Việt Nam hiện nay VHTT 2006 VH:0062  
63 Trần Nghĩa (Chủ biên) Di sản Hán Nôm Việt Nam-thư mục đề yếu bổ di (Quyển thượng) KHXH 2002 VH:0063  
64 Trần Nghĩa (Chủ biên) Di sản Hán Nôm Việt Nam-thư mục đề yếu bổ di 1 (Quyển hạ) KHXH 2002 VH:0064  
65 Phạm Hồng Thái Đời sống tôn giáo Nhật Bản hiện nay KHXH 2005 VH:0065  
66 Lê Trung Vũ Hội làng Hà Nội VHTT 2006 VH:0066  
67 Lê Trung Vũ Hội làng Hà Nội VHTT 2006 VH:0067  
68 Xuân Du, Đào Dục, Lê Duy Hòa, Trần Thanh (biên soạn) Hành trang tri thức thế kỷ 21
(Tập 1: Khoa học kỹ thuật và môi trường)
VHTT 2003 VH:0068  
69 Xuân Du, Đào Dục, Lê Duy Hòa, Trần Thanh (biên soạn) Hành trang tri thức thế kỷ 21
(Tập 1: Khoa học kỹ thuật và môi trường)
VHTT 2003 VH:0069  
70 Xuân Du, Đào Dục, Lê Duy Hòa, Trần Thanh (biên soạn) Hành trang tri thức thế kỷ 21
(Tập 1: Khoa học kỹ thuật và môi trường)
VHTT 2003 VH:0070  
71 Xuân Du, Đào Dục, Lê Duy Hòa, Trần Thanh (biên soạn) Hành trang tri thức thế kỷ 21
(Tập 1: Khoa học kỹ thuật và môi trường)
VHTT 2003 VH:0071  
72 UNESCO Bangkok. Những ảnh hưởng của du lịch đối với văn hóa và môi trường ở Châu Á Thái Bình Dương. Hội An   VH:0072  
73 Phan Cẩm Thượng The Daily Arts (The Arts and Cultures of Việt Nam: A Journey Through History) Nxb Thế giới 2014 VH:0073  
74 Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Kho tàng lễ hội cổ truyền Việt Nam VH dân tộc 2000 VH:0074  
75 Edward Conze Lược sử Phật giáo (song ngữ Anh-Việt) Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh 2005 VH:0075  
76 Nguyễn Văn Căn Lễ tết cổ truyền ở Trung Quốc KHXH HN 2004 VH:0076  
77 Hòang Thị Thơ Lịch sử tư tưởng Thiền từ Veđa Ấn Độ tới thiền tông Trung Quốc KHXH 2005 VH:0077  
78 Hoàng Nghĩa Lời hay ý đẹp của người xưa Văn nghệ 2006 VH:0078  
79 Văn Tạo Mười cuộc cải cách đổi mới lớn trong lịch sử Việt Nam Đại học Sư phạm 2006 VH:0079  
80 Hà Minh Đức Một nền văn hoá văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc với nhiều loại hình nghệ thuật phong phú KHXH 2005 VH:0080  
81 Hà Minh Đức Một nền văn hoá văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc với nhiều loại hình nghệ thuật phong phú KHXH 2005 VH:0081  
82 Cục Di sản Văn hoá Một con đường tiếp cận di sản văn hoá Hà Nội 2006 VH:0082  
83 Vừ Văn Kính và Khổng Đức Ngũ thiên tự VHTT 2006 VH:0083  
84 Nguyễn Hồng Dương Nhà thờ công giáo Viêt Nam KHXH 2003 VH:0084  
85 Tống Thiều Quang Phong thuỷ thực hành VHTT 2002 VH:0085  
86 Đặng Đức Siêu Sổ tay văn hoá Việt Nam Lao động 2006 VH:0086  
87 Đặng Đức Siêu Sổ tay văn hoá Việt Nam Văn học 2006 VH:0087  
88 Đặng Đức Siêu Sổ tay văn hoá Việt Nam Lao động 2006 VH:0088  
89 Toan ánh Tín ngưỡng Việt Nam (quyển thượng) NXB trẻ 2005 VH:0089  
90 Toan ánh Hội hè đình đám (quyển thượng) NXB trẻ 2005 VH:0090  
91 Toan ánh Làng xóm Việt Nam NXB trẻ 2005 VH:0091  
92 Toan ánh Con người Việt Nam NXB trẻ 2005 VH:0092  
93 Toan ánh Hội hè đình đám (quyển thượng) NXB trẻ 2005 VH:0093  
94 Garma C.C.Chang Triết học Phật giáo Hoa Nghiêm Tông Tôn giáo 2006 VH:0094  
95 Garma C.C.Chang Triết học Phật giáo Hoa Nghiêm Tông Tôn giáo 2006 VH:0095  
96 Minh Chiếu Truyện cổ Phật giáo, Tập 1 Tôn giáo 2005 VH:0096  
97 Minh Chiếu Truyện cổ Phật giáo, Tập 2 Tôn giáo 2005 VH:0097  
98 KTS. Lưu Trọng Hải Từ những góc nhìn veed kiến trúc: Kiến trúc cảnh quan đô thị Văn nghệ 2006 VH:0098  
99 Trịnh Cao Tưởng Thành Hoàng ở Việt Nam và Shinto ở Nhật Bản – 1 nghiên cứu so sánh VHTT - Viện Văn hoá 2005 VH:0099  
100 Nguyễn Thế Long Truyền thống gia đình bản sắc dân tộc Việt Nam-Truyền thống thẩm mỹ VHTT 2006 VH:0100  
101 Nguyễn Thế Long Truyền thống gia đình bản sắc dân tộc Việt Nam-Truyền thống thẩm mỹ VHTT 2006 VH:0101  
102 Đinh Khắc Thuân Tục lệ cổ truyền làng xã Việt Nam KHXH 2006 VH:0102  
103 Đinh Khắc Thuân Tục lệ cổ truyền làng xã Việt Nam KHXH 2006 VH:0103  
104 Đinh Khắc Thuân Tục lệ cổ truyền làng xã Việt Nam KHXH 2006 VH:0104  
105 Ts. Đỗ Minh Hợp Tôn giáo lý luận xưa và nay Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh 2005 VH:0105  
106 Nguyễn Thế Long Truyền thống gia đình bản sắc dân tộc Việt Nam-Truyền thống thẩm mỹ VHTT 2006 VH:0106  
107 Nguyễn Hồng Dương Tôn giáo trong mối quan hệ với văn hoá và phát triển ở Việt Nam KHXH 2004 VH:0107  
108 Nguyễn Hồng Dương Tôn giáo trong mối quan hệ với văn hoá và phát triển ở Việt Nam KHXH 2004 VH:0108  
109 Nguyễn Hồng Dương Tôn giáo trong mối quan hệ với văn hoá và phát triển ở Việt Nam KHXH 2004 VH:0109  
110 Vương Xuân Tình Tập quán ăn uống của người Việt vùng Kinh Bắc KHXH 2004 VH:0110  
111 Viện Thông tin khoa học XH Tôn giáo và đời sống hiện đại KHXH 2004 VH:0111  
112 Đức ánh và Thế Kiên Thành nhà Hồ truyện lịch sử Văn nghệ 2006 VH:0112  
113 Trần Quốc Vượng Thăng Long Hà Nội - tìm tòi và suy ngẫm VHTT 2006 VH:0113  
114 Trần Quốc Vượng Thăng Long Hà Nội - tìm tòi và suy ngẫm VHTT 2006 VH:0114  
115 Trần Quốc Vượng Thăng Long Hà Nội - tìm tòi và suy ngẫm VHTT 2006 VH:0115  
116 Phạm Hân Tìm lại dấu vết thành Thăng Long Hà Nội VHTT 2003 VH:0116  
117 Viện nghiên cứu văn hoá Văn hoá dân gian một chặng đường nghiên cứu KHXH 2004 VH:0117  
118 Viện nghiên cứu văn hoá Văn hoá dân gian một chặng đường nghiên cứu KHXH 2004 VH:0118  
119 Băng Sơn - Mai Khôi Văn hoá ẩm thực Việt Nam - các món ăn miền Bắc Thanh Niên 2006 VH:0119  
120 Mai Khôi Văn hoá ẩm thực Việt Nam - các món ăn miền Trung Thanh Niên 2006 VH:0120  
121 Mai Khôi, Vũ Bằng và Thượng Hồng Văn hoá ẩm thực Việt Nam - các món ăn miền Nam Thanh Niên 2006 VH:0121  
122 Trường Lưu Văn minh tinh thần từ chất lượng văn hoá VHTT 2006 VH:0122  
123 Phan Hồng Giang Văn hoá phi vật thể ở Hà Nội Thế giới 2005 VH:0123  
124 Bùi Quang Thắng (chủ biên) Văn hoá phi vật thể ở Hội An Thế giới 2005 VH:0124  
125 Nguyễn Văn Huyên Văn minh Việt Nam Hội Nhà Văn 2005 VH:0125  
126 Ngô Đức Thịnh Văn hóa tộc người và văn hoá Việt Nam KHXH 2006 VH:0126  
127 Trần Quốc Vượng Trên mảnh đất ngàn năm văn vật Nxb Hà Nội 2010 VH:0127  
128 Nguyễn Tiến Cảnh (chủ biên) Mỹ thuật Huế Viện Mỹ thuật 1992 VH:0128  
129 Phạm Xuân Nam Văn hoá vì phát triển KHXH HN 2005 VH:0129  
130 Phạm Xuân Nam Văn hoá vì phát triển KHXH HN 2005 VH:0130  
131 Phạm Xuân Nam Văn hoá vì phát triển KHXH HN 2005 VH:0131  
132 Đinh Khắc Thuân Văn bia làng Nành KHXH HN 2003 VH:0132  
133 GS.TS. Nguyễn Tài Thư Vấn đề con người trong khoa học sơ kỳ KHXH HN 2005 VH:0133  
134 Phan Hồng Giang Văn hoá phi vật thể ở Hà Nội Thế giới 2005 VH:0134  
135 Nguyễn Văn Huyên Văn minh Việt Nam Hội Nhà Văn 2005 VH:0135  
136 Trường Lưu Văn minh tinh thần từ chất lượng văn hoá VHTT 2006 VH:0136  
137 Trường Lưu Văn minh tinh thần từ chất lượng văn hoá VHTT 2006 VH:0137  
138 Nguyễn Văn Dân Văn hoá và phát triển trong bối cảnh toàn cầu hoá KHXH HN 2006 VH:0138  
139 Nguyễn Văn Dân Văn hoá và phát triển trong bối cảnh toàn cầu hoá KHXH HN 2006 VH:0139  
140 Nguyễn Văn Dân Văn hoá và phát triển trong bối cảnh toàn cầu hoá KHXH HN 2006 VH:0140  
141 Vũ Ngọc Khánh Văn thần Việt Nam VHTT 2006 VH:0141  
142 Lê Thị Thanh Hương Về truyện sử Melayu KHXH HN 2002 VH:0142  
143 UBND TP Hội An, TTQLBTDT Hình ảnh: Giao lưu văn hóa Việt Nam- Nhật Bản tại Hội An Hội An 2009 VH:0143  
144 Phan Cẩm Thượng Văn minh vật chất của người Việt Nxb Tri thức 2015 VH:0144  
145 Trần Trọng Sâm Ý hay lời đẹp trong văn hoá cổ Trung Hoa VHTT 2006 VH:0145  
146 Hoàng Giáp, Nguyễn Tư Giản Cuộc đời và thơ văn TTVHNN Đông Tây 2001 VH:0146  
147 Kỷ yếu họ Nguyễn Làng Tư Thế – Thuận Thành Thế giới 2005 VH:0147  
148 Viện âm nhạc Âm nhạc cổ truyền Quảng Trị Viện âm nhạc 1997 VH:0148  
149 Nguyễn Trọng ánh Âm nhạc quan họ Viện âm nhạc 2000 VH:0149  
150 Nông Thị Nhình Âm nhạc dân gian các dân tộc Tày, Nùng, Dao Lạng Sơn VHDT 2000 VH:0150  
151 Phạm Phúc Minh Cây đàn bầu - những âm thanh kỳ diệu âm nhạc 1999 VH:0151  
152 Tú Ngọc Hát xoan - dân ca lễ nghi dân tộc phong tục âm nhạc 1997 VH:0152  
153 Hoàng Đạm Hoà tấu biến hoá lòng bản âm nhạc cổ truyền người Việt âm nhạc 2003 VH:0153  
154 Viện âm nhạc Kỷ yếu hội thảo ca trù Thanh Hoá Viện âm nhạc 2006 VH:0154  
155 Hoàng Anh Nhân, Phạm Minh Khang-Hoàng Hải Khảo sát trò xuân phả âm nhạc 1997 VH:0155  
156 Dương Bích Hà Lý Huế Viện âm nhạc-NXB âm nhạc 1997 VH:0156  
157 Nguyễn Thị Nhung Nhạc khí Gừ - Trống đế trong chèo truyền thống Nxb Âm nhạc 1998 VH:0157  
158 Dương Đình Minh Sơn Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái Tây Bắc Việt Nam Âm nhạc 2001 VH:0158  
159 Hải Liên                                    Vai trò âm nhạc trong lễ hội dân gian Chăm NinhThuận Âm nhạc 1999 VH:0159  
160 Hoàng Kiều Thanh điệu tiếng Việt và Âm nhạc cổ truyền Âm nhạc 2001 VH:0160  
161 Viện Âm nhạc Bulletin Thông báo khoa học Viện Âm nhạc 2006 VH:0161  
162 Vũ Nhật Thăng Thang âm Nhạc Cải  lương - Tài tử Âm nhạc 1998 VH:0162  
163 Tô Ngọc Thanh Tư liệu Âm nhạc cung đình Việt Nam Âm nhạc 1999 VH:0163  
164 Nhiều tác giả 99 góc nhìn văn hiến Việt Nam Thông tấn 2006 VH:0164  
165 Nguyễn Thanh Tuấn Biến đổi văn hoá đô thị Việt Nam hiện nay Văn hoá thông tin 2006 VH:0165  
166 Trompenaars Chinh phục các làn sóng văn hoá Tri thức 2006 VH:0166  
167 Inrasara Chân dung cát Hội nhà văn 2006 VH:0167  
168 Hà Văn Tấn Đến với lịch sử văn hoá Việt Nam Hội nhà văn 2005 VH:0168  
169 Thạch Lam Hà Nội 36 phố phường Văn học 2005 VH:0169  
170 Thanh Lê Hành trang văn hoá Khoa học Xã hội 2005 VH:0170  
171 Nguyễn Vinh Phúc Hà Nội cõi đất con người Thế giới 2005 VH:0171  
172 Nguyễn Lâm Tuấn Anh, Nguyễn Thị Minh Phương Một số yếu tố văn hoá và giáo dục ảnh hưởng đến sự phát triển làng - xã Từ hướng tiếp cận Toàn thể luận Khinh - Trọng Thế giới 2006 VH:0172  
173 Nguyễn Hồng Hà Môi trường văn hoá với việc xây dựng lối sống con người Việt Nam` Viện Văn hoá Thông tin 2005 VH:0173  
174 Chu Xuân Diên Mấy vấn đề văn hoá và văn học dân gian Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh 2004 VH:0174  
175 Băng Sơn Món ngon nhớ đời Văn hoá Thông tin 2006 VH:0175  
176 Phan Ngọc Một thức nhận về văn hoá Việt Nam Văn hoá Thông tin 2005 VH:0176  
177 Hà Minh Đức Một nền văn hoá văn nghệ đậm đàn bản sắc dân tộc Với nhiều loại hình nghệ thuật phong phú Khoa học xã hội 2005 VH:0177  
178 Nguyên Ngọc Nghĩ dọc đường Văn nghệ 2006 VH:0178  
179 Duy Nguyên – Minh Châu Những bí ẩn danh nhân thế giới Lao động 2007 VH:0179  
180 Đỗ Lai Thuý Theo vết chân những người khổng lồ Văn hoá thông tin 2006 VH:0180  
181 Hồ Phương Lan Ngàn năm văn hoá đất Thăng Long Lao động 2004 VH:0181  
182 Vũ Ngọc Khánh và Phạm Minh Thảo Từ điển Việt Nam văn hoá tín ngưỡng phong tục Văn hoá Thông tin 2006 VH:0182  
183 Nguyễn Thị Minh Thái Mặt người mặt hoa Nxb Văn hóa – Văn nghệ 2012 VH:0183  
184 Đinh Khắc Thuân Tục lệ cổ truyền làng xã Việt Nam KHXH 2006 VH:0184  
185 Phạm Đức Huân Tháp bút đài nghiên, đình Trấn Ba - Lời nhắn của người xưa Văn hoá thông tin 2006 VH:0185  
186 Trần Quốc Vượng Thăng Long - Hà Nội tìm tòi và suy nghẫm Văn hoá thông tin 2006 VH:0186  
187 Đào Duy Anh Việt Nam văn hoá sử cương Văn hoá thông tin 2006 VH:0187  
188 Lương NInh Vương quốc Phù Nam - Lịch sử và văn hoá
(Tham khảo)
Văn hoá Thông tin 2005 VH:0188  
189 Lê Cẩm Ly Hát thờ trong lễ hội đình của người Việt vùng đồng bằng sông Hồng, Trung du Bắc bộ Nxb Văn hóa Thông tin 2014 VH:0189  
190 Đinh Trung Kiên Văn minh Đông Nam Á QĐ Nhân dân 2006 VH:0190  
191 Trung tâm BTDT Cố đô Huế Bảo tồn và phát huy giá trị Tuồng cung đình Huế Huế 2001 VH:0191  
192 Mai Khôi Văn hoá ẩm thực Việt Nam các món ăn miền Trung Thanh niên 2006 VH:0192  
193 Đàm Đại Chính Văn hoá tính dục và pháp luật Thế giới 2005 VH:0193  
194 Lê Nguyễn Lưu Văn hoá Huế xưa, đời sống văn hoá cung đình  Thuận Hoá 2006 VH:0194  
195 Lê Nguyễn Lưu Văn hoá Huế xưa, đời sống van hoá làng xã Thuận Hoá 2006 VH:0195  
196 Lê Nguyễn Lưu Văn hoá Huế xưa, đời sống văn hoá gia tộc Thuận Hoá 2006 VH:0196  
197 Nguyễn Bích Ngọc Vương triều Lý trong văn hoá Việt Nam Văn hoá Thông tin 2006 VH:0197  
198 Phan Ngọc Sự tiếp xúc văn hoá Việt Nam với Pháp Văn hoá thông tin 2006 VH:0198  
199 M.O KOSVEN Sơ yếu lịch sử văn hoá nguyên thuỷ KHXH 2005 VH:0199  
200   Đình chùa lăng tẩm nổi tiếng Việt Nam VHTT 1999 VH:0200  
201 Trần Quốc Vượng Dặm dài đất nước, những vùng đất con người tâm thức người Việt Thuận Hoá 2006 VH:0201  
202 Hội Khoa học LS Huế Cố đô Huế, xưa và nay Thuận Hoá 2005 VH:0202  
203 Trần Quốc Vượng Dặm dài đất nước, Thuận Hoá 2006 VH:0203  
204 Nguyễn Duy Hinh Triết học Phật giáo Việt Nam Văn hoá Thông tin 2006 VH:0204  
205 Boris Lọkine Một số vấn đề về con người và nhân loại học KHXH 1997 VH:0205  
206 A.A/ BELIK Văn hoá học những lý thuyết nhân học văn hoá Tạp chí văn hoá nghệ thuật 2000 VH:0206  
207   Những vấn đề nhân học tôn giáo Xưa nay 2006 VH:0207  
208 Đại học Dân lập phương Đông Văn hoá học Đại cương và cơ sở văn hoá Việt Nam Khoa học Xã hội 1996 VH:0208  
209   Văn hoá học Chính trị Quốc gia 2000 VH:0209  
210 Phạm Đức Dương Từ Văn hoá đến văn hoá học Văn hoá thông tin 2002 VH:0210  
211 A.A. Gradughin Văn hoá học những bài giảng VHTT 2004 VH:0211  
212 Bộ VH, TT & DL, Cục di sản văn hoá Bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể (Tập 1) Hà Nội 2007 VH:0212  
213 Bộ VH, TT & DL, Cục di sản văn hoá Bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể (Tập 1) Hà Nội 2007 VH:0213  
214 Bộ văn hoá thông tin-Cục di sản Văn hoá Một con đường tiếp cận di sản văn hoá Hà Nội 2005 VH:0214  
215 Bộ văn hoá thông tin-Cục di sản Văn hoá Một con đường tiếp cận di sản văn hoá Hà Nội 2005 VH:0215  
216 Đặng Văn Bài-Nguyễn Hữu Toàn Bảo tàng hoá di sản văn hoá làng Hà Nội 2006 VH:0216  
217 Phạm Mai Hùng Giữ gìn và phát huy di sản văn hoá dân tộc VHTT 2003 VH:0217  
218 Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Hội thảo khoa học Vấn đề bảo vệ và phát huy di sản văn hoá với sự nghiệp đổi  mới đất nước Hà Nội 2003 VH:0218  
219 Bọ văn hoá thông tin. Bảo tàng văn hoá các dân tộc Việt Nam Di sản văn hoá- Con người và môi trường sinh thái nhân văn vùng lòng hồ thuỷ điện Tuyên Quang VHTT-Công ty văn hoá trí tuệ Việt 2006 VH:0219  
220   Hàn Quốc đất nước con người   2006 VH:0220  
221   Hàn Quốc đất nước con người   2006 VH:0221  
222 Toan ánh Tìm hiểu phong tục Việt Nam. Nếp cũ-Tết lễ-Hội hè Thanh niên 1992 VH:0222  
223 Hoàng Tuấn Phổ Địa chí Văn hóa huyện Quảng Xương Nxb Lao động 2012 VH:0223  
224 Viện Nghệ thuật - Bộ văn hoá thông tin Mỹ thuật thời Trần Văn hoá 1997 VH:0224  
225 Chu Thị Thanh Tâm (chủ biên), Trần Thúy Anh Đổi mới phương pháp dạy – học môn Cơ sở Văn hóa Việt Nam Đại học Quốc gia Hà Nội   VH:0225  
226 Bộ Văn hoá thông tin-Trung tâm triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam Làng nghề, phố nghề Thăng Long - Hà Nội Hà Nội 2000 VH:0226  
227 Bộ khoa học công nghệ & Môi trường Tập bài giảng của lớp học về “Môi trường & phát triển bền vững” Hà Nội 1994 VH:0227  
228 John J.Macionis Xã hội học Thống kê   VH:0228  
229   Hàn Quốc năng động Hà Nội 2006 VH:0229  
230 Nguyễn Từ Chi Văn hóa tộc người Việt Nam Nxb Thời đại 2012 VH:0230  
231 Lê Khắc Tâm Y học cổ truyền Việt Nam BT Y học cổ truyền VN   VH:0231  
232 Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch
Cục di sản Văn hoá
Một con đường tiếp cận di sản Văn hoá
 
Hà Nội 2008 VH:0232  
233 UNESCO Bangkok và UNESCO Hanoi Di sản thế giới Hội An, Việt Nam
(Hoi An World Heritage site, Viet Nam)
Trường Đại học nữ Showa và Viện VH QGia 2008 VH:0233  
234 Viện Bảo tồn di tích Tài liệu hướng dẫn cho những nhà hoạch định   2008 VH:0234  
235 Viện Bảo tồn di tích An Introduction Manual for Planners (Bản tiếng Anh)   2008 VH:0235  
236 UBND TP Hội An Hình ảnh: Giao lưu văn hóa Việt Nam- Nhật Bản tại Hội An Hội An 2009 VH:0236  
237 PGS.TS Nguyễn Hải Kế Giáo dục Thăng Long- Hà Nội: Quá trình, kinh nghiệm lịch sử,.... Nxb Hà Nội 2010 VH:0237  
238 Hải Ngọc Thái Nhân Hòa Hướng về Thăng Long- Hà Nội Nxb Sài Gòn 2010 VH:0238  
239 Cục di sản văn hóa Con đường tiếp cận di sản văn hóa (tập 5) Hà Nội 2010 VH:0239  
240 Vũ Văn Quân, Đỗ Thị Hương Thảo Thăng Long- Hà Nội: Thư mục công trình nghiên cứu Nxb Hà Nội 2010 VH:0240  
241 UNESCO Bangkok Khu di sản thế giới Hội An   2010 VH:0241  
242 Bảo tàng Bắc Ninh Chùa Dâu – Diên Ứng Tự Bắc Ninh 2007 VH:0242  
243 Sở Văn hóa Thông tin t/p Hồ Chí Minh Một số cơ sở tín ngưỡng dân gian t/p Hồ Chí Minh BQLDTLSVH 2001 VH:0243  
244 Cục di sản văn hóa Một con đường tiếp cận di sản văn hóa Hà Nội 2005 VH:0244  
245 Cục di sản văn hóa Một con đường tiếp cận di sản văn hóa Hà Nội 2005 VH:0245  
246 Bùi Văn Tam Phủ Dầy và tín ngưỡng Mẫu Liễu Hạnh Nxb VH Dân tộc 2007 VH:0246  
247 UBND xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội Quê gốm Bát Tràng Nxb Hà Nội   VH:0247  
248 Phạm Đức Huân Tháp bút đài nghiên Đình Trấn Ba – Lời nhắn của người xưa Văn hóa Thông tin 2006 VH:0248  
B Ban QLDT tỉnh Bắc Ninh Di sản Văn hóa thời Lý ở Bắc Ninh Bắc Ninh 2008 VH:0249  
250 Ban QLDT tỉnh Bắc Ninh Một số tài liệu và hiện vật di tích tiêu biểu Bắc Ninh Bắc Ninh 2010 VH:0250  
251 Triết – Lý An – Vi. Kim – Định Loa thành đồ thuyết (Bản photo) Thanh – Bình   VH:0251  
252 Nguyễn Quang Khải Chùa Dâu – Cổ Châu, Pháp Vân, Diên Ứng Tự Nxb Tôn giáo   VH:0252  
253 Ngọc phả thần tích Long Độ đình hầu Nam Giao học tổ Sỹ Vương – Đền thờ thôn Tam Á     VH:0253  
254 An Chương Tranh dân gian Đông Hồ Nxb Mỹ thuật   VH:0254  
255 Tô Ngọc Thanh Nhạc cụ dân tộc thiểu số Việt Nam Nxb Văn Nghệ,TTVH Dân tộc Năm 1995 VH:0255  
256 Lê Huy – Huy Trân Nhạc khí dân tộc Việt Nam Nxb Văn hóa Năm 1984 VH:0256  
257 Nguyễn Hiến Lê Lão Tử - Đạo đức kinh Nxb VHTT Năm 2006 VH:0257  
258 Nguyễn Hiến Lê Trang Tử - Nam hoa kinh Nxb Văn hóa Năm 2008 VH:0258  
259 Bùi Biên Hòa Định tính – Lượng không gian: theo dòng văn hóa tinh thần phương Đông. Nxb VHTT 2000 VH:0259  
260 Vũ Thị Minh Thắng Women on the move Hanoi’s migrant roving street vendors Nxb Phụ Nữ 2013 VH:0260  
261 Nguyễn Thanh Mừng, Trần Thị Huyền Trang Văn hóa dân gian vùng Thành Hoàng Đế Nxb KHXH 2004 VH:0261  
262 Hội Văn nghệ DGVN và Trường ĐH Cần Thơ Tìm hiểu đặc trưng Di sản văn hóa Văn nghệ Dân gian Nam Bộ Nxb KHXH 2004 VH:0262  
263 Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia. Viện nghiên cứu tôn giáo. Nguyễn Duy Hinh Tín ngưỡng thành hoàng Việt Nam (Bản photo) Khoa học xã hội 1996 VH:0263  
264 Hội Văn nghệ DGVN và Trường ĐHKHXH&NV t/p HCM Văn hóa Dân gian và sự phát triển văn hóa đô thị NXb ĐH QGHN 2002 VH:0264  
265 Triều Nguyên (Hội Văn nghệ DGVN) Góc nhìn cấu trúc về truyện ngụ ngôn Dân gian Việt Nam Nxb KHXH 2004 VH:0265  
266 Tatyana P.Soubbotina Không chỉ là tăng trưởng kinh tế: Nhập môn về Phát triển Bền vững Nxb VHTT 2005 VH:0266  
267 Mai Thị Hồng Hải Văn hóa Dân gian làng Muốt Nxb KHXH 2004 VH:0267  
268 Giang Thu, Trần Sản, Phạm Thị Huyền Tìm hiểu hội mở mặt Thủy Nguyên, hội hát Đúm Hải Phòng Nxb VHTT 2003 VH:0268  
269 Cao Sơn Hải Tục ngữ Mường Thanh Hóa Nxb VHTT 2002 VH:0269  
270 Nguyễn Hữu Hiếu Tìm hiểu nguồn gốc địa danh Nam Bộ: qua chuyện tích và giả thuyết Nxb KHXH 2004 VH:0270  
271 Mai Thìn Văn hóa Dân gian xã Nhơn Thành Nxb KHXH 2004 VH:0271  
272 Vũ Quang Liễn, Vũ Quang Dũng Văn hóa Dân gian làng Tri Chỉ Nxb KHXH 2004 VH:0272  
273 Hồ Đức Thọ Lễ hội cổ truyền ở Nam Định Nxb KHXH 2003 VH:0273  
274 Trương Thanh Hùng Văn hóa ẩm thực Kiên Giang Nxb VHTT 2003 VH:0274  
275 Nguyễn Hữu Hiệp An Giang: Văn hóa một vùng đất Nxb VHTT 2003 VH:0275  
276 Đỗ Lộc Diệp Mỹ- Âu- Nhật: Văn hóa và phát triển Nxb KHXH 2003 VH:0276  
277   Nguyễn Hải Kế với Lịch sử và Văn hóa Việt Nam Nxb Thế giới 2014 VH:0277  
278 Jean Piaget Tâm lý học và giáo dục học (Nhà tâm lý học lớn giải đáp các vấn đề về giáo dục) Giáo dục 2001 VH:0278  
279 Alvin Tofler Làn sóng thứ ba (The third wave) Thanh niên 2002 VH:0279  
280 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (TTKH về tín ngưỡng và tôn giáo), TS. Nguyễn Đức Lữ Góp phần tìm hiểu tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam Hà Nội 2000 VH:0280  
281 Ngô Tất Tố Việc làng Văn học 2002 VH:0281  
282 N.I.NICULLIN Dòng chảy Văn hóa Việt Nam Văn hóa thông tin 2006 VH:0282  
283 AA.RADUGHIN (Chủ biên) Văn hóa học: Những bài giảng Văn hóa thông tin 2004 VH:0283  
284 V.M.RÔĐIN
(Người dịch: Nguyễn Hồng Minh, hiệu đính: Phạm Tô Minh)
Văn hóa học (Sách tham khảo) Chính trị Quốc gia 2000 VH:0284  
285 GS. Ngô Đức Thịnh Đạo Mẫu (The Mẫu Teligion in Vietnam), Bản photo Khoa học xã hội   VH:0285  
286 Nguyễn Q.Thắng Khoa cử và giáo dục Việt Nam (Tái bản lần thứ IV, có bổ sung) Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh 2005 VH:0286  
287 Nguyễn Bắc, Nguyễn Vĩnh Phúc Hà Nội - Phố Làng biên niên sử (Bản photo) Hà Nội 1999 VH:0287  
288 Vũ Văn Quân (Chủ biên) Thăng Long - Hà Nội: một nghìn sự kiện lịch sử Hà Nội 2007 VH:0288  
289 Vũ Thế Khôi (Chủ biên) Vũ Tông Phan với văn hóa Thăng Long – Hà Nội Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây 2001 VH:0289  
290 Đỗ Lai Thúy Văn hóa Việt Nam nhìn từ mẫu người Văn hóa Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật 2005 VH:0290  
291 Viện Khoa học xã hội Việt Nam. GS.TS. Phạm Xuân Nam Văn hóa vì phát triển Khoa học xã hội 2005 VH:0291  
292 Nguyễn Hòa Phân tích diễn ngôn phê phán: Lý luận và phương pháp Đại học Quốc gia Hà Nội 2006 VH:0292  
293 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Dương Văn Sáu Di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng Việt Nam Đại học Quốc gia Hà Nội 2008 VH:0293  
294 Đinh Hồng Hải Nghiên cứu biểu tượng - Một số hướng tiếp cận lý thuyết Nxb Thế giới 2014 VH:0294  
295 Đinh Hồng Hải Những biểu tượng đặc trưng trong văn hóa truyền thống Việt Nam ( Tập 2 – Các vị thần) Nxb Thế giới 2015 VH:0295  
296 Đinh Hồng Hải Những biểu tượng đặc trưng trong văn hóa truyền thống Việt Nam ( Tập 3 – Các con vật linh) Nxb Thế giới 2016 VH:0296  
297 Lưu Trần Tiêu, Ngô Văn Doanh, Nguyễn Quốc Hùng Giữ gìn những kiệt tác kiến trúc trong nền văn hóa Chăm Nxb Văn hóa Dân tộc 2000 VH:0297  
298 Nguyễn Thị Kim Vân Địa danh và di tích Gia Lai từ góc nhìn lịch sử – văn hóa Nxb KHXH 2010 VH:0298  
299 Nguyễn Văn Kim – Phạm Hồng Tung Lịch sử và Văn hóa Tiếp cận đa chiều, liên ngành Nxb Chính trị Quốc gia sự thật 2019 VH:0299  
300 TS. Nguyễn Thị Kim Vân Tín ngưỡng và Tôn giáo dân tộc Bahnar Jrai Nxb Văn hóa dân tộc 2020 VH:0300  
301 Fotography Tuan Lai Hà Nội Tình Yêu, Ha Noi Love Nxb Hồng Đức 2018 VH:0301  
302 Nguyễn Thị Thu Hòa (Chủ biên), Trịnh Sinh – Lê Bích Dòng tranh dân gian Đồng Hồ Nxb Thế giới, Bảo tàng Gốm sứ Hà Nội 2019 VH:0302  
303 Nguyễn Thị Thu Hòa, Trịnh Sinh, Lê Bích Dòng tranh dân gian Kim Hoàng Nxb Thế giới, Bảo tàng Gốm sứ Hà Nội 2019 VH:0303  
304 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học, Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam 1997 – 2007 Nxb Văn hóa Thông tin, Công ty văn hóa trí tuệ Việt 2007 VH:0304  
305 Lương Hồng Quang (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Hoa, Bùi Thị Kim Phương Câu chuyện Làng Giang (Các khuynh hướng, giá trị và khuôn mẫu trong một xã hội đang chuyển đổi) Nxb ĐHQGHN 2011 VH:0305  
306 Phạm Xuân Hằng Đường quê (Thơ) Nxb Văn học 2017 VH:0306  
307 Trung tâm Khoa học Xã hội và
Nhân văn Quốc gia
Người Xơ Đăng ở Việt Nam Hà Nội 1998 VH:0307  
308 Toan Ánh Nếp cũ, Hội hè đình đám (Quyển thượng) Nxb TPHCM 1991 VH:0308  
309 Trường ĐHKHXH&NV, Khoa Lịch sử, Bộ Môn Văn hóa học Tài liệu tham khảo Môn cơ sở Văn hóa Việt Nam Hà Nội 2009 VH:0309  
310 GS.TS. Ngô Đức Thịnh Văn hóa Vùng và Phân vùng Văn hóa ở Việt Nam Nxb KHXH 2015 VH:0310  
311 Nguyễn Từ Chi Góp phần nghiên cứu văn hóa và tộc người Nxb VH Dân tộc
Tc Văn hóa Nghệ thuật
2003 VH:0311  
             
             


TỦ SÁCH CỦA GS.TS. LÂM THỊ MỸ DUNG

 
Stt Tác giả Tên Sách Nxb Năm Ký hiệu
1 Báo Thuỷ sản Biển đông ngư trường Báo Thuỷ sản 1998 C VH:0001
2 Lý Thái Luận Biển cái nôi của sự sống Long An 1990 C VH:0002
3 Ngô Đạt Tam (CB) Bản đồ học Giáo dục 1983 C VH:0003
4 Kim Định Chữ thời Thanh Bình   C VH:0004
5 Erơnơ mundaseps Chúng ta thoát thai từ đâu     C VH:0005
6 Câu lạc bộ UNESCO- Thông tin các dòng họ Cội nguồn (Hội thảo khoa học: Dòng họ với truyền thống dân tộc). Tập I Hà Nội 1996 C VH:0006
7 Bộ giáo dục và đào tạo Con người và Môi trường (tài liệu giảng cho các trường Đại học) Hà Nội,   C VH:0007
8 Lê Doãn Diên Công nghệ sau thu hoạch trong nông nghiệp Việt Nam thực trạng và triển vọng Nông nghiệp   C VH:0008
9 Sở Văn hóa-Thông tin Quảng Nam Di tích và danh thắng Quảng Nam Quảng Nam 1999 C VH:0009
10 Nguyễn Mạnh Cường Chùa Dâu tứ pháp và hệ thống chùa tứ pháp KHXH   C VH:0010
11 Sơn Nam Đình Miễu - Lễ hội dân gian Tp. Hồ Chí Minh 1990 C VH:0011
12 Nguyễn Đức Lữ Góp phần tìm hiểu tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam Hà Nội 200 C VH:0012
13 Trần Quốc Vượng Hà Nội như tôi hiểu Tôn giáo 2005 C VH:0013
14 Trần Quốc Vượng, Vũ Tấn Sán Hà Nội nghìn xưa Sở Văn hoá-Thông tin Hà Nội 1975 C VH:0014
15 Tạp chí AIDS và cộng đồng- Bộ y tế HIV AIDS  nhìn nhận và phản ánh Hà Nộ 2005 C VH:0015
16 Tạp chí AIDS và cộng đồng- Bộ y tế HIV AIDS nhìn nhận và phản ánh Hà Nội 2005 C VH:0016
17 Trần Lâm Biền Hình tượng con người trong nghệ thuật tạo hình truyền thống Việt Mỹ Thuật,  Hà Nội 1993 C VH:0017
18 Nhiều tác giả Hỏi và đáp về văn hoá Việt Nam T/C VHNT, HN 1998 C VH:0018
19 Phan Thuận An Kiến trúc cố đô Huế Thuận Hoá 1992 C VH:0019
20 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Khoa học về tín ngưỡng và tôn giáo Hà Nội 1998 C VH:0020
21 Nguyễn Duy Hinh Văn minh lạc việt     C VH:0021
22 Đặng Đức Siêu Văn hoá phương đông     C VH:0022
23 Khoa Lịch sử
Hội thảo
Lịch sử Văn hoá Việt Nam-Một số vấn đề nghiên cứu và giảng dạy Hà Nội 2005 C VH:0023
24 Trần Duy Phương Mê Linh vùng đất cổ Văn hoá dân tộc 2004 C VH:0024
25  Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn 1000 câu hỏi - đáp về Thăng Long - Hà Nội. Tập I Chính trị Quốc gia 2000 C VH:0025
26 Trần Quốc Vượng Môi trường - Con người và Văn hoá VHTT & Viện VH 2005 C VH:0026
27 Viện thông tin khoa học Những đặc điểm cơ bản của của một số tôn giáo lớn ở Việt Nam Hà Nội 1997 C VH:0027
28 Văn phòng chỉ đạo QG kỉ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội Người và đất Tràng An Hoàng Hưng   C VH:0028
29 S. Freud Phân tâm học     C VH:0029
30 Kim Định Nhân bản Thanh Bình   C VH:0030
31 Trần Đức Anh Sơn, Lê Hoà Chi Phong vị xứ Huế Thuận Hoá 1993 C VH:0031
32 Trần Thuý Anh Thế ứng xử xã hội cổ truyền của người Việt Châu thổ Bắc Bộ qua một số ca dao tục ngữ. Đại học quốc gia Hà Nội 2004 C VH:0032
33 Leon Chertok Thôi miên và ám thị Thế giới 1997 C VH:0033
34 Viện Ngôn ngữ học Thuật ngữ Sử học - Dân tộc học - Khảo cổ học KHXH 1970 C VH:0034
35 Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia. Tính đa dạng văn hoá của Việt Nam: những tiếp cận về sự bảo tồn     C VH:0035
36 Nguyễn Chí Bền Tìm hiểu một số hiện tượng VHDG Bến Tre KHXH 1997 C VH:0036
37 Hữu Ngọc (Chủ biên) Từ điển Văn hoá cổ truyền Việt Nam Thế giới 1995 C VH:0037
38 Viện Hán Nôm Từ điển di tích văn hoá Việt Nam KHXH 1993 C VH:0038
39 Viện ngôn ngữhọc Từ điển thuật ngữ KHXH, Nga Pháp Việt KHXH 1979 C VH:0039
40 Trần Thuý Anh, Trần Phương Anh Tố tụng hình sự nhìn từ góc độ Văn hoá ĐHQG 2005 C VH:0040
41 Trần Thuý Anh Ứng xử văn hoá trong du lịch ĐHQG Hà Nội 2004 C VH:0041
42 Lesslie Lipson Văn minh dân chủ Hiện đại 1973 C VH:0042
43 Sơn Nam Văn minh miệt vườn Văn hoá 1999 C VH:0043
44 Phân viện nghiên cứu văn hoá-nghệ thuật tại thành phố Huế Văn hoá miền Trung tiềm năng và phát triển ( Kỷ yếu khoa học) Huế 2002 C VH:0044
45 Huỳnh Ngọc Trảng,
Trương Ngọc Tưởng, Hồ Tường
Văn hoá dân gian cổ truyền, đình Nam Bộ tín ngưỡng và nghi lễ Tp. Hồ Chí MinH 1993 C VH:0045
46 Nguyễn Đăng Duy Văn hoá tâm linh Hà Nội 1996 C VH:0046
47 Nguyễn Chí Bền Văn hoá dân gian Việt Nam những suy nghĩ VHDT, Hà Nội 1999 C VH:0047
48 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Văn hoá trà xưa và nay Hà Nội 1999 C VH:0048
49 Hội văn nghệ Dân gian Di sản văn hóa Dân gian với công cuộc xây dựng văn hóa mới Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc Ha Nội 1992 C VH:0049
50 Nguyễn Văn Huyên Văn minh Việt Nam Hội nhà văn 2005 C VH:0050
51 Đào Duy Anh Việt Nam văn hoá sử cương VHDT, Hà Nội   C VH:0051
52 Trần Ngọc Trinh Chinh Vệ sinh an toàn thực phẩm với đời sống văn hoá sức khoẻ Đồng Nai, 2003 C VH:0052
53 UBKHXHVN, Viện Ngôn ngữ học Tiếng việt và các ngôn ngữ Đông Nam á Nxb KHXH 1988 C VH:0053
54 Pierre Gourou Người Nông dân châu thổ Bắc kỳ Hội  KHLSVN 2003 C VH:0054
55 A.JA.Gurevich Các phạm trù văn hoá trung cổ Giáo dục, 1996   C VH:0055
56 Tạ Chí Đại Trường Thần người và đất Việt VHTT, 2005   C VH:0056
57 Nguyễn Duy Hinh Tín ngưỡng thành hoàng Việt Nam Khoa học Xã hội 1999 C VH:0057
58 Anne Stamn Các nền văn minh Châu Phi Thế giới 1997 C VH:0058
59 Trương Thìn Hội hè Việt Nam Văn hóa Dân tộc 1990 C VH:0059
60 J. Gabiel Leroux Những nền văn minh đầu tiên của Địa Trung Hải Thế giới 1997 C VH:0060
61 BQLDI Phú Thị, Gia Lâm (Hà Nội) Đình Đền chùa Phú Thị Hà Nội 1996 C VH:0061
62 Trần Quốc Vượng Trên mảnh đất ngàn năm văn vật   2000 C VH:0062
63 Nguyễn Cao Luyện Chùa Tây Phương: Một kiến trúc cổ độc đáo Xây dựng 1988 C VH:0063
64 Đại học Dân lập Hùng Vương Kỷ yếu hội nghị Khoa học bản sắc Việt Nam trong ăn uống   1997 C VH:0064
65 Giáo hội phật giáo Việt nam, Phân viện nghiên cứu Phật học Phật giáo và văn hóa Dân tộc Nxb Phật học   C VH:0065
66 Tân Việt, Thiều Phong Bàn về Lịch vạn niên Nxb VH DT 1997 C VH:0066
67 Samuel Shungtington Sự va chạm của các nền Văn Minh Lao Động 2003 C VH:0067
68 Trường ĐH KHXH& NV, BT Nhân học VIETNAMESE CULTURE AND HISTORY Hà Nội 2005 C VH:0068
69 Viện KHXH tại Tp Hồ Chí Minh Làng xã ở Châu Á và ở Việt Nam Nxb Tp Hồ Chí Minh 1995 C VH:0069
70 Lưu Minh Trị, Hoàng Tùng Thăng Long - Hà nội Nxb Chính trị Quốc gia 1999 C VH:0070
71 Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô Từ điển giải thích Thổ Nhưỡng học Nông nghiệp 1975 C VH:0071
72
 
I.E.Alusina Từ điển tiếng Nga - Việt thực hành Tiếng Nga 1984 C VH:0072
73 Anche Langaney Câu chuyện hay nhất về con người Thế giới 2005 C VH:0073
74 Boris Cyrulnik Câu chuyện hay nhất về loài vật Thế giới 2005 C VH:0074
75 Kanrad Lorenz 8 vấn đề lớn của Nhân loại Công an ND 2003 C VH:0075
76
 
Chales B.Maybon Những người châu Âu ở nước An Nam Thế giới 2006 C VH:0076
77 Trần Ngọc Lân Những chuyện về thế giới tâm linh VH thông tin 2006 C VH:0077
78 Nguyễn Văn Khánh Diện mạo văn hóa Khánh Hòa Chính trị Qgia 2003 C VH:0078
79 Stephen Oppenhiemer Địa đàng ở Phương Đông TTVH Ngôn ngữ Đông Tây 2005 C VH:0079
80
 
Hubert Reeves Câu chuyện hay nhất về thế giới Thế giới 2005 C VH:0080
81 Trung tâm KH và NV QG Tính đa dạng văn hóa của Việt Nam: Những tiếp cận về sự bảo tồn Hà Nội 2002 C VH:0081
82 UBND Thị xã Hội An Đề án xây dựng Hội An: Thị xã văn hóa Hội An 1999 C VH:0082
83 Phạm Đức Dương Bước đầu tìm hiểu sự tiếp xúc và giao lưu văn hóa Việt- Hoa trong lịch sử Thế giới 1998 C VH:0083
84
 
Lưu Trần Tiêu Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam T/c VHNT 2002 C VH:0084
85 Nguyễn Thanh Xuân Bước đầu tìm hiểu Đạo Tin lành trên thế giới và ở Việt Nam (lưu hành nội bộ) Tôn giáo 2002 C VH:0085
86 Nguyễn Ngọc Bạch Nguyễn Ngọc Bạch: Một đời sân khấu
 
Nxb Trẻ 2004 C VH:0086
87 Victor C.Ferkiss Con người kỹ thuật (bản dịch của Vũ Quý Kỳ) Hiện đại 1974 C VH:0087
88
 
Nhiều tác giả Ca trù nhìn từ nhiều phía VH thông tin 2003 C VH:0088
89 Hoàng Đạo Kính Di sản văn hóa bảo tồn và trùng tu VH thông tin 2002 C VH:0089
90 Đoàn Công Hoạt Dưới chân núi Tản- một vùng văn hóa dan gian TT UNESCO 2001 C VH:0090
91 Trần Lâm Biền Đồ thờ trong di tích của người Việt VH thông tin 2003 C VH:0091
92 Amos in Tiao Chang Đạo của kiến trúc TT thiết kế và trùng tu DTHN 2001 C VH:0092
93 Phân viện NC VH-NT tại Huế Di sản văn hóa nhà vườn xứ Huế và Vấn đề BT Huế 2002 C VH:0093
94   Danh thắng Ninh Bình Sở VHTT & DL Ninh Bình 1994 C VH:0094
95 Lương Hiền Danh thắng chùa Đọi VH thông tin 2001 C VH:0095
96 Lương Hiền Danh thắng chùa Đọi VH thông tin 2001 C VH:0096
97 Phan Thanh Hải Dấu ấn Nguyễn trong văn hóa Phú Xuân Thuận Hóa 2003 C VH:0097
98 Chu Thị Thanh Tâm, Trần Thúy Anh Đổi mới phương pháp dạy học môn Cơ sở Văn hóa Việt Nam ĐH QG Hà Nội 2004 C VH:0098
99 Nguyễn Xuân Lân Địa chí Vĩnh Phúc (sơ thảo) Sở VHTTTT Vĩnh Phúc 2000 C VH:0099
100 Nguyễn Văn Huyên Góp phần nghiên cứu văn hóa Việt Nam Tập I Khoa học XH 1995 C VH:0100
101 Nguyễn Văn Huyên Góp phần nghiên cứu văn hóa Việt Nam Tập I Khoa học XH 1996 C VH:0101
102   Hà Tây- làng nghề, làng văn hóa Sở VHTT Hà Tây 1994 C VH:0102
103 Trần Từ Hoa văn Mường VHDT 1978 C VH:0103
104 Bộ Văn hóa Thông tin Hội nghị Hội thảo về lễ hội Vụ VHQC và du lịch 1993 C VH:0104
105 Nhiều tác giả Khánh Hòa- Diện mạo văn hóa một vùng đất Hội văn học NT Khánh Hòa 1998 C VH:0105
106 Nhiều tác giả Khánh Hòa- Diện mạo văn hóa một vùng đất, T2 Hội văn học NT Khánh Hòa 2000 C VH:0106
107 Nhiều tác giả Khánh Hòa- Diện mạo văn hóa một vùng đất, T3 Hội văn học NT Khánh Hòa 2001 C VH:0107
108 Trần Quốc Vượng Khoa Sử và tôi/Kỷ niệm 45 năm thành lập Khoa Sử Đại học Quốc gia 2001 C VH:0108
109   Khu di tích Mỹ Sơn, Việt Nam     C VH:0109
110 Chu Quang Trứ Kiến trúc dân gian truyền thống Việt Nam Mỹ thuật   C VH:0110
111 Trường ĐH Kiến trúc HN, TS.KTS Nguyễn Đinh Toàn Kiến trúc Việt Nam qua các triều đại ĐH Xây dựng 2002 C VH:0111
112 Dominique Buisson Kiến trúc tôn giáo Nhật Bản ACR Paris 1989 C VH:0112
113 Christian Atias Luật Dân sự Thế giới 1993 C VH:0113
114   Làng văn hóa Hà Tây Sở VHTT Hà Tây 1998 C VH:0114
115 Bùi Xuân Đình Lệ làng phép nước Pháp lý 1985 C VH:0115
116 Hồng Huệ, Nguyễn Khắc Xuyên Lược sử địa phận Hà Nội 1626- 1954   1994 C VH:0116
117 Chu Quang Trứ Mỹ thuật Lý- Trần, mỹ thuật Phật giáo Thuận hóa 1998 C VH:0117
118 Nhiều tác giả Một số vấn đề về văn hóa truyền thống Hà Tây với Thăng Long Hà Nội Sở VHTT Hà Tây 2002 C VH:0118
119 Nguyễn Quân, Phan Cẩm Thượng Mỹ thuật của người Việt Mỹ thuật 1989 C VH:0119
120 Trung tâm KHXH&NV Hải Phòng Một số di sản văn hóa tiêu biểu của Hải Phòng (1) Nxb Hải Phòng 2001 C VH:0120
121 Trung tâm KHXH&NV Hải Phòng Một số di sản văn hóa tiêu biểu của Hải Phòng (2) Nxb Hải Phòng 2002 C VH:0121
122 Nguyễn Thanh Xuân Một số tôn giáo ở Việt Nam Tôn giáo 2005 C VH:0122
123 T/c VH nghệ thuật Mỹ Sơn: Di sản thế giới UBND huyện Duy Xuyên 2001 C VH:0123
124   Nhà thờ lớn Phát Diệm Nxb Hà Nội 1999 C VH:0124
125 Nguyễn Thế Long Nho học ở Việt Nam: Giáo dục và thi cử Giáo dục 1995 C VH:0125
126 TS. KTS. E.Lip Nghệ thuật kiến trúc theo văn hóa cổ Trung Hoa   1981 C VH:0126
127 Tống Trung Tín Nghệ thuật điêu khắc Việt Nam thời Lý và thời Trần (thế kỷ XI – XIV) Nxb KH xã hội 1997 C VH:0127
128 Triệu Thúc Đan, Nguyễn Quân, Phạm Công Thành Nghệ thuật hoành tráng Văn hóa   C VH:0128
129 Trần Khánh Chương Nghệ thuật Gốm Việt Nam Nxb Mỹ thuật 1990 C VH:0129
130 ĐH Mỹ thuật Người Việt Nam Nxb Mỹ thuật 2000 C VH:0130
131 Pierre Merlin Quy hoạch đô thị Thế giới 1993 C VH:0131
132 Trần Quốc Vượng Trên mảnh đất Cổ Loa lịch sử Sở VHTT Hà Nội   C VH:0132
133 Giang Thu, Trần Sản Tìm hiểu hội mở mặt Thủy Nguyên, hát đúm Hải Phòng VH thông tin 2003 C VH:0133
134 Viện Đông Nam á Tháp cổ Champa sự thật và huyền thoại VH thông tin 1994 C VH:0134
135 Lê Quang Nghiêm Tục thờ cúng của ngư phủ Khánh Hòa   1970 C VH:0135
136 Trần Lâm Biền Trang trí trong mỹ thuật truyền thống của người Việt   2001 C VH:0136
137 Trần Phương Anh, Trần Thúy Anh Tố tụng hình sự từ góc nhìn Văn hóa ĐH QG Hà Nội 2005 C VH:0137
138 Á Nam Trần Tuấn Khải Tam Tổ hành trạng Tủ sách cổ văn 1971 C VH:0138
139   Thắng cảnh chùa Keo Thái Bình     C VH:0139
140 Nguyễn Quốc Hùng Phố cổ Hội An và việc giao lưu văn hóa ở Việt Nam Đà Nẵng 2004 C VH:0140
141 Vũ Cao Đàm Phương pháp luận nghiên cứu khoa học KH và Mỹ thuật 1998 C VH:0141
142 Đông Hồ Ức Viên thi thoại Văn hóa 1996 C VH:0142
143 Phạm Xuân Độ Sơn Tây tỉnh địa chí   1941 C VH:0143
144   Văn bia Văn Miếu Thế giới 1993 C VH:0144
145 Viện NC Hán Nôm Văn bia thời Mạc  Nxb
KHXH
1996 C VH:0145
146 Hồ Sỹ Vịnh (chủ biên) Văn hóa vì con người T/c VHNT 1993 C VH:0146
147 Trần Sỹ Huệ Văn hóa vật chất nông thôn Phú Yên Hà Nội 2001 C VH:0147
148 Nhiều tác giả Văn hóa nghệ thuật Trung Bộ   1998 C VH:0148
149 Trần Thúy Anh, Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thị Anh Hoa Ứng xử văn hóa trong du lịch Nxb ĐHQGHN 1992 C VH:0149
150 Trần Quốc Vượng Trong Cõi Nxb Trăm Hoa   C VH:0150
151 A.A. Belik Văn hóa học những lý thuyết nhân học văn hóa T/c VHNT 2000 C VH:0151
152   Văn hóa nguyệt san, Cơ quan nghiên cứu và phổ thông – số 52 tháng 7 năm 1960   1960 C VH:0152
153 Michel Fragonard Văn hóa thế kỷ XX từ điển lịch sử văn hóa Nxb CT QG   C VH:0153
154 Phạm Đình Hổ Vũ Trung tùy bút Văn học 1989 C VH:0154
155 TT BTDT cố đô Huế Bảo tồn và phát huy giá trị Tuồng cung đình Huế Huế 2001 C VH:0155
156   Yên Tử non thiêng Quảng Ninh 1984 C VH:0156
157 Bộ Văn hóa Thông tin Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc Dân tộc: T/c VHNT 1999 C VH:0157
158 Mai Thanh Hải Tôn giáo: thế giới và Việt Nam Công an Nhân dân 1998 C VH:0158
159 Nguyễn Văn Khoan Nghiên cứu về cái đình và việc thờ thành Hoàng ở các làng Bắc Bộ     C VH:0159
160 Nguyễn Quang Hưng Công giáo VN thời kỳ triều Nguyễn (1802- 1883)     C VH:0160
161 Trương Thìn