Tạp chí Nghiên cứu lịch sử

Thứ tư - 02/06/2021 14:27
STT TÊN TÁC GIẢ TÊN SÁCH/TẠP CHÍ SỐ/NO NĂM XB NXB KÝ HIỆU GHI CHÚ
1 Trung tâm Khoa học Xã hội và
Nhân văn Quốc gia, Viện sử học
Nghiên cứu Lịch sử 208   3/1995    
2 Trung tâm Khoa học Xã hội và
Nhân văn Quốc gia
Viện sử học
Nghiên cứu Lịch sử 318   5/2001    
3 Trung tâm Khoa học Xã hội và
Nhân văn Quốc gia
Viện sử học
Nghiên cứu Lịch sử 323   4/2002    
4 Trung tâm Khoa học Xã hội và
Nhân văn Quốc gia
Viện sử học
Nghiên cứu Lịch sử 332   1/2004    
5 Trung tâm Khoa học Xã hội và
Nhân văn Quốc gia, Viện sử học
Nghiên cứu Lịch sử 333   2/2004    
6 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Viện Sử học
Nghiên cứu Lịch sử 335   4/2004    
7 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Viện Sử học
Nghiên cứu Lịch sử 336   5/2004    
8 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Viện Sử học
Nghiên cứu Lịch sử 337   6/2004    
9 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Viện Sử học
Nghiên cứu Lịch sử 339   8/2004    
10 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Viện Sử học
Nghiên cứu Lịch sử 340   9/2004    
11 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Viện Sử học
Nghiên cứu Lịch sử 342   11/2004    
12 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Viện Sử học
Nghiên cứu Lịch sử 368   8/2008    
13 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Nghiên cứu Lịch sử 368   8/2008    
14 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Nghiên cứu Lịch sử 375   7/2007    
15 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Nghiên cứu Lịch sử 378   10/2007    
16 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Nghiên cứu Lịch sử 379   11/2007    
17 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Nghiên cứu Lịch sử 380   12/2007    
18 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Nghiên cứu Lịch sử 381   1/2008    
19 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Viện Sử học
Nghiên cứu Lịch sử 382   2/2008    
20 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Viện Sử học
Nghiên cứu Lịch sử 383   3/2008    
21 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Viện Sử học
Nghiên cứu Lịch sử 385   5/2008    
22 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Viện Sử học
Nghiên cứu Lịch sử 385   5/2008    
23 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Viện Sử học
Nghiên cứu Lịch sử 386   6/2008    
24 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Nghiên cứu Lịch sử 387   7/2008    
25 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Viện Sử học
Nghiên cứu Lịch sử 389 + 390   9 + 10/2008    
26 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Nghiên cứu Lịch sử 394   2/2009    
27 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Nghiên cứu Lịch sử 398   6/2009    
28 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Nghiên cứu Lịch sử 402   10/2009    

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây