Thông báo khoa học

Thứ tư - 02/06/2021 14:40
STT TÊN TÁC GIẢ TÊN SÁCH/TẠP CHÍ SỐ/NO NXB NĂM XB KÝ HIỆU GHI CHÚ
1 Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam Thông báo khoa học
(Số đặc biệt *40 năm Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam)
Đặc biệt Hà Nội 1998    
2 Bảo tàng Lịch sử Việt Nam,
 Thành phố Hồ Chí Minh 
Thông báo khoa học
(Số đặc biệt 20 năm -
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam -
TP. HCM (1979 - 1999)
Đặc biệt TP. HCM 1999   2 cuốn
3 Bảo tàng Lịch sử Việt Nam,
Thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo khoa học  2 TP. HCM 2000    
4 Bảo tàng Lịch sử Việt Nam Thông báo khoa học   Hà Nội 2000   Hà Nội * 2000
5 Viện Nghiên cứu văn hóa nghệ thuật Thông báo khoa học 3 Hà Nội 2001   Tháng 7/2001
6 Viện nghiên cứu văn hóa nghệ thuật Thông báo khoa học 4 Hà Nội 2001   Tháng 12/2001
7 Bảo tàng Lịch sử Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo khoa học 3 TP. HCM 2001    
8 Viện nghiên cứu văn hóa nghệ thuật Thông báo khoa học 5 Hà Nội 2002   Tháng 7/2002
9 Viện nghiên cứu văn hóa nghệ thuật Thông báo khoa học 6 Hà Nội 2002   Tháng 12/2002
10 Bảo tàng Lịch sử Việt Nam,
Thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo khoa học 4 TP. HCM 2003   2 cuốn
11 Bảo tàng Lịch sử Việt Nam Thông báo khoa học (Số đặc biệt -
45 năm Bảo tàng Lịch sử Việt Nam)
Đặc biệt Hà Nội 2003    
12 Bảo tàng Lịch sử Việt Nam Thông báo khoa học
(Số đặc biệt * 45 năm bảo tàng
lịch sử Việt Nam
Đặc biệt Hà Nội 2003    
13 Bảo tàng Lịch sử Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo khoa học
(Số đặc biệt Kỷ niệm 25 năm
thành lập bảo tàng (23/8/1979 - 23/8/2004)
5 TP. HCM 2004   2 cuốn
14 Bảo tàng Cách mạng Việt Nam Thông báo khoa học   Hà Nội 2004   Tháng 1/2004
15  Viện Văn hóa - Thông tin Thông báo khoa học  9 Hà Nội 2004   Tháng 6/2004
16 Bảo tàng Lịch sử Việt Nam Thông báo khoa học   Hà Nội 2005   Tháng 1/2005
17 Bảo tàng Cách mạng Việt Nam Thông báo khoa học    Hà Nội 2005   Tháng 6/2005
18 Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam
Thông báo khoa học   Hà Nội 2011    
19 Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
Thông báo khoa học 3 Hà Nội  2013   Tháng 1/2013
20 Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
Thông báo khoa học   Hà Nội 2015   2015**
21 Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
Thông báo khoa học   Hà Nội 2017   2017*
22 Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
Thông báo khoa học   Hà Nội  2018   2018**
23 Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
Thông báo khoa học   Hà Nội  2019   2019*
24 Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
Thông báo khoa học   Hà Nội  2019   2019** Kỷ niện 110 năm
văn hóa Sa Huỳnh (1909 - 2019)
25 Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
Thông báo khoa học   Hà Nội  2020   2020*

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây