Tạp chí Đại học Quốc gia Hà Nội

Thứ tư - 02/06/2021 14:38
STT TÊN TÁC GIẢ TÊN SÁCH/TẠP CHÍ SỐ/NO NXB NĂM XB KÝ HIỆU GHI CHÚ
1 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 193 ĐHQGHN 2007    
2 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 206 ĐHQGHN 2008   2 cuốn
3 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 208 ĐHQGHN 2008   8 cuốn
4 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 209 ĐHQGHN 2008   2 cuốn
5 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 210 ĐHQGHN 2008   2 cuốn
6 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 211 ĐHQGHN 2008    
7 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 214 ĐHQGHN 2008   2 cuốn
8 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 215 ĐHQGHN 2009   7 cuốn
9 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 216 ĐHQGHN 2009   2 cuốn
10 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 217 ĐHQGHN 2009    
11 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 218 ĐHQGHN 2009    
12 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 220 ĐHQGHN 2009    
13 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 221 ĐHQGHN 2009    
14 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 226 ĐHQGHN 2009   2 cuốn
15 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 229 ĐHQGHN 2010   2 cuốn
16 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 235 ĐHQGHN 2010    
17 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 274 - 275  ĐHQGHN 2014    
18 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 264 ĐHQGHN 2013   3 cuốn
19 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 276 ĐHQGHN 2014   5 cuốn
20 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 277 ĐHQGHN 2014   3 cuốn
21 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 279 ĐHQGHN 2014   4 cuốn
22 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 280 ĐHQGHN 2014   2 cuốn
23 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 283 ĐHQGHN 2014   3 cuốn
24 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 285 ĐHQGHN 2014    
25 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 295 ĐHQGHN 2015   3 cuốn
26 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 296 ĐHQGHN 2015   2 cuốn
27 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 297 ĐHQGHN 2015    
28 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 298 +  299 ĐHQGHN 2016   2 cuốn
29 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 300 ĐHQGHN 2016   2 cuốn
30 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 301 ĐHQGHN 2016    
31 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 304 ĐHQGHN 2016    
32 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 305 + 306 ĐHQGHN 2016   2 cuốn
33 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 308 - 309 ĐHQGHN 2016    
34 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 310 + 311 ĐHQGHN 2017   2 cuốn
35 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 316 ĐHQGHN 2017    
36 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 322 +  323 ĐHQGHN 2018   3 cuốn
37 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 324 ĐHQGHN 2018   2 cuốn
38 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 325 ĐHQGHN 2018   4 cuốn
39 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 326 ĐHQGHN 2018   3 cuốn
40 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 329 ĐHQGHN 2018   2 cuốn
41 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 330 ĐHQGHN 2018   2 cuốn
42 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 331 ĐHQGHN 2018   2 cuốn
43 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 334 ĐHQGHN 2018   4 cuốn
44 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 337 ĐHQGHN 2019   2 cuốn
45 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 338 ĐHQGHN 2019    
46 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 339 ĐHQGHN 2019   2 cuốn
47 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 340 ĐHQGHN 2019   2 cuốn
48 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 341 ĐHQGHN 2019    
49 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 342 ĐHQGHN 2019   2 cuốn
50 Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội 343 ĐHQGHN 2019   2 cuốn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây