Tạp chí Di sản văn hóa

Thứ tư - 02/06/2021 14:41
STT TÊN TÁC GIẢ TÊN SÁCH/TẠP CHÍ SỐ/NO NXB NĂM XB KÝ HIỆU GHI CHÚ
1 Bộ Văn hóa -  Thông tin Cục
Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 5 Hà Nội 5/2003    
2 Bộ Văn hóa -  Thông tin Cục
Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 6 Hà Nội 6/2004    
3 Bộ Văn hóa -  Thông tin Cục
Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 8 Hà Nội 8/2004    
4 Bộ Văn hóa -  Thông tin Cục
Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 9 Hà Nội 9/2004    
5 Bộ Văn hóa -  Thông tin Cục
Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 10 Hà Nội 10/2005    
6 Bộ Văn hóa -  Thông tin Cục
Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 11 Hà Nội 2/2005    
7 Bộ Văn hóa -  Thông tin Cục
Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 12 Hà Nội 3/2005   3 cuốn
8 Bộ Văn hóa -  Thông tin Cục
Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 12 Hà Nội 3/2005    
9 Bộ Văn hóa -  Thông tin Cục
Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 12 Hà Nội 3/2005    
10 Bộ Văn hóa -  Thông tin Cục
Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 13 Hà Nội 4/2005    
11 Bộ Văn hóa -  Thông tin Cục
Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 14 Hà Nội 1/2006    
12 Bộ Văn hóa -  Thông tin Cục
Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 15 Hà Nội 2/2006    
13 Bộ Văn hóa -  Thông tin Cục
Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 16 Hà Nội 3/2006    
14 Bộ Văn hóa -  Thông tin Cục
Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 17 Hà Nội 4/2006    
15 Bộ Văn hóa -  Thông tin Cục
Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 18 Hà Nội 1/2007    
16 Bộ Văn hóa -  Thông tin Cục
Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 19 Hà Nội 2/2007    
17 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cục Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 22 Hà Nội 1/2008   3 cuốn
18 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cục Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 23 Hà Nội 2/2008   2 cuốn
19 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cục Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 24 Hà Nội 3/2008   4 cuốn
20 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cục Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 25 Hà Nội 4/2008   2 cuốn
21 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cục Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 26 Hà Nội 1/2009    
22 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cục Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 27 Hà Nội 2/2009   5 cuốn
23 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cục Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 28 Hà Nội 3/2009    
24 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cục Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 29 Hà Nội 4/2009   3 cuốn
25 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cục Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 30 Hà Nội 1/2010    
26 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cục Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 31 Hà Nội 2/2010    
27 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cục Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 32 Hà Nội 3/2010    
28 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cục Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 33 Hà Nội 4/2010    
29 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cục Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 34 Hà Nội 1/2011    
30 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cục Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 35 Hà Nội 2/2011   2 cuốn
31 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cục Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 36 Hà Nội 3/2011   2 cuốn
32 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cục Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 36 Hà Nội 3/2011   2 cuốn
33 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cục Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 37 Hà Nội 4/2011   2 cuốn
34 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cục Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 39 Hà Nội 2/2012    
35 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cục Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 41 Hà Nội 4/2012    
36 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cục Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 42 Hà Nội 1/2013    
37 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cục Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 43 Hà Nội 2/2013    
38 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cục Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 44 Hà Nội 3/2013    
39 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cục Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 48 Hà Nội 3/2014    
40 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cục Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 64 Hà Nội 3/2018    
41 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cục Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 65 Hà Nội 4/2018    
42 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cục Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 66 Hà Nội 1/2019    
43 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cục Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 61 Hà Nội 4/2017    
44 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cục Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 63 Hà Nội 2/2018    
45 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cục Di sản Văn hóa
Di sản văn hóa 59 Hà Nội 2/2017    
46 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cục Di sản Văn hóa
Tạp chí Di sản Văn hóa Kỷ niệm
 5 năm thành lập (2002 - 2007)
  Hà Nội 2007    

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây