Tạp chí Văn hóa-Nghệ thuật

Thứ tư - 02/06/2021 14:26
STT TÊN TÁC GIẢ TÊN SÁCH/TẠP CHÍ SỐ/NO NXB NĂM XB KÝ HIỆU GHI CHÚ
1 Cơ quan Thông tin Lý luận Văn hóa Nghệ thuật
của Bộ Văn hóa Thông tin
Văn hóa Nghệ thuật  105   7/2001    
2 Cơ quan Thông tin Lý luận Văn hóa Nghệ thuật
của Bộ Văn hóa Thông tin
Văn hóa Nghệ thuật  115   1994    
3 Cơ quan Thông tin Lý luận Văn hóa Nghệ thuật
của Bộ Văn hóa Thông tin
Văn hóa Nghệ thuật  117   4/1994    
4 Cơ quan Thông tin Lý luận Văn hóa Nghệ thuật
của Bộ Văn hóa Thông tin
Văn hóa Nghệ thuật  122   8/1994    
5 Cơ quan Thông tin Lý luận Văn hóa Nghệ thuật
của Bộ Văn hóa Thông tin
Văn hóa Nghệ thuật  131   5/1995    
6 Cơ quan Thông tin Lý luận Văn hóa Nghệ thuật
của Bộ Văn hóa Thông tin
Văn hóa Nghệ thuật  134   8/1995    
7 Cơ quan Thông tin Lý luận Văn hóa Nghệ thuật
của Bộ Văn hóa Thông tin
Văn hóa Nghệ thuật  142   4/1996    
8 Cơ quan Thông tin Lý luận Văn hóa Nghệ thuật
của Bộ Văn hóa Thông tin
Văn hóa Nghệ thuật  143   5/1996    
9 Cơ quan Thông tin Lý luận Văn hóa Nghệ thuật
của Bộ Văn hóa Thông tin
Văn hóa Nghệ thuật  151   1/1997    
10 Cơ quan Thông tin Lý luận Văn hóa Nghệ thuật
của Bộ Văn hóa Thông tin
Văn hóa Nghệ thuật  152   2/1997    
11 Cơ quan Thông tin Lý luận Văn hóa Nghệ thuật
của Bộ Văn hóa Thông tin
Văn hóa Nghệ thuật  153   3/1997    
12 Cơ quan Thông tin Lý luận Văn hóa Nghệ thuật
của Bộ Văn hóa Thông tin
Văn hóa Nghệ thuật  169   7/1998    
13 Cơ quan Thông tin Lý luận Văn hóa Nghệ thuật
của Bộ Văn hóa Thông tin
Văn hóa Nghệ thuật  199   1/2001    
14 Cơ quan Thông tin Lý luận Văn hóa Nghệ thuật
của Bộ Văn hóa Thông tin
Văn hóa Nghệ thuật  224   2/2003    
15 Cơ quan Thông tin Lý luận Văn hóa Nghệ thuật
của Bộ Văn hóa Thông tin
Văn hóa Nghệ thuật  227   5/2003    
16 Cơ quan Thông tin Lý luận Văn hóa Nghệ thuật
của Bộ Văn hóa Thông tin
Văn hóa Nghệ thuật  228   6/2003    
17 Cơ quan Thông tin Lý luận Văn hóa Nghệ thuật
của Bộ Văn hóa Thông tin
Văn hóa Nghệ thuật  229   7/2003    
18 Cơ quan Thông tin Lý luận Văn hóa Nghệ thuật
của Bộ Văn hóa Thông tin
Văn hóa Nghệ thuật  230   8/2003    
19 Cơ quan Thông tin Lý luận Văn hóa Nghệ thuật
của Bộ Văn hóa Thông tin
Văn hóa Nghệ thuật  232   10/2003    
20 Cơ quan Ngôn luận của Bộ Văn hóa - Thông tin Văn hóa Nghệ thuật  236   2/2004    
21 Cơ quan Ngôn luận của Bộ Văn hóa - Thông tin Văn hóa Nghệ thuật  237   3/2004    
22 Cơ quan Ngôn luận của Bộ Văn hóa - Thông tin Văn hóa Nghệ thuật  244   10/2004    
23 Cơ quan Ngôn luận của Bộ Văn hóa - Thông tin Văn hóa Nghệ thuật  245   11/2004    
24 Cơ quan Ngôn luận của Bộ Văn hóa - Thông tin Văn hóa Nghệ thuật  246   12/2004    
25 Cơ quan Ngôn luận của Bộ Văn hóa - Thông tin Văn hóa Nghệ thuật  247   1/2005    
26 Cơ quan Ngôn luận của Bộ Văn hóa - Thông tin Văn hóa Nghệ thuật  248   2/2005    
27 Cơ quan Ngôn luận của Bộ Văn hóa - Thông tin Văn hóa Nghệ thuật  251   5/2005    
28 Cơ quan Ngôn luận của Bộ Văn hóa - Thông tin Văn hóa Nghệ thuật  253   7/2005    
29 Cơ quan Ngôn luận của Bộ Văn hóa - Thông tin Văn hóa Nghệ thuật  254   8/2005    
30 Cơ quan Ngôn luận của Bộ Văn hóa - Thông tin Văn hóa Nghệ thuật  255   9/2005    
31 Cơ quan Ngôn luận của Bộ Văn hóa - Thông tin Văn hóa Nghệ thuật  256   6/2005    
32 Cơ quan Ngôn luận của Bộ Văn hóa - Thông tin Văn hóa Nghệ thuật  256   10/2005    
33 Cơ quan Ngôn luận của Bộ Văn hóa - Thông tin Văn hóa Nghệ thuật  256   6/2005    
34 Cơ quan Ngôn luận của Bộ Văn hóa - Thông tin Văn hóa Nghệ thuật  257   11/2005    
35 Cơ quan Ngôn luận của Bộ Văn hóa - Thông tin Văn hóa Nghệ thuật  258   12/2005    
36 Cơ quan Ngôn luận của Bộ Văn hóa - Thông tin Văn hóa Nghệ thuật  260   2/2006    
37 Cơ quan Ngôn luận của Bộ Văn hóa - Thông tin Văn hóa Nghệ thuật  261   3/2006    
38 Cơ quan Ngôn luận của Bộ Văn hóa - Thông tin Văn hóa Nghệ thuật  262   4/2006    
39 Cơ quan Ngôn luận của Bộ Văn hóa - Thông tin Văn hóa Nghệ thuật  264   6/2006    
40 Cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa Nghệ thuật  283   1/2008    
41 Cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa Nghệ thuật  291   9/2008    
42 Cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa Nghệ thuật  292   10/2008    
43 Cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa Nghệ thuật  293   11/2008    
44 Cơ quan của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Văn hóa Nghệ thuật  294   12/2008 2 cuốn  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây