Tóm tắt Luận văn, Luận án

Thứ tư - 02/06/2021 14:23
STT TÊN SÁCH/TẠP CHÍ XẾP LOẠI CHUYÊN NGÀNH NXB NĂM XB KÝ HIỆU GHI CHÚ
1 Không gian phân bố các văn hóa
trước Hòa Bình và Hòa Bình ở
 Bắc Đông Dương
Luận án Khảo cổ học Viện Khảo cổ học 1992    
2 Những di tích thời đại kim khí
ở Thành phố Hồ Chí Minh
Luận án Khảo cổ học Viện Khoa học Xã hội tại
Thành phố Hồ Chí Minh
1992    
3 Văn hóa Quỳnh Văn và vị trí
của nó trong thời đại đá mới Việt Nam
Luận án Khảo cổ học Viện Khảo cổ học 1993    
4 Đồ thủy tinh giai đoạn sắt sớm ở Việt Nam Luận án Khảo cổ học Viện Khảo cổ học 1993    
5 Văn hóa Gò Mun và vị trí của nó trong
thời đại Đồng thau Việt Nam
Luận án Khảo cổ học Viện Khảo cổ học 1993    
6 Đặc điểm nhân chủng cư dân văn hóa
Đông Sơn ở Việt Nam
Luận án Khảo cổ học Viện Khảo cổ học 1993    
7 Văn hóa bắc Sơn và vị trí của nó
trong thời đại Đá mới Việt Nam
Luận án Khảo cổ học Viện Khảo cổ học 1994    
8 Giai đoạn Hậu kỳ Đồng - Sơ kỳ Sắt miền
Đông Nam Bộ
Luận án Khảo cổ học Viện KHXH tại TP.HCM 1994    
9 Tập san nghiên cứu Văn Sử Địa (6.1954 - 1.1959)
và tạp chí nghiên cứu lịch sử (3.1959 - 12.1992)
Một số vấn đề về Lịch sử sử học
Luận án Biên soạn lịch sử
và sử liệu học
Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội 1994    
10 Các di tích kỹ nghệ cuội thời đại đá ở Nghệ An
và Vị trí của chúng trong tiền sử Việt Nam
Luận án Khảo cổ học Viện Khảo cổ học 1994    
11 Kỹ nghệ Ngườm và Vị trí của nó trong
thời đại đá Việt Nam
Luận án Khảo cổ học Viện Khảo cổ học 1994    
12 Di tích văn hóa Champa ở Bình Định Luận án Khảo cổ học Viện khảo cổ học 1995    
13 Cửu đỉnh và Cổ khí đúc thời Minh Mạng
(1820 - 1840)
Luận án Khảo cổ học Viện KHXH tại TP.HCM 1995    
14 Chùa Dâu và hệ thống chùa Tứ pháp Luận án Khảo cổ học Viện Khảo cổ học 1995    
15 Cụm đình Tam Canh trong
hệ thống đình làng Vĩnh Phú
Luận án Khảo cổ học Viện Khảo cổ học 1996    
16 Văn hóa Xóm Cồn và vị trí của nó
trong thời đại kim khí ven biển miền Trung
Luận án Khảo cổ học Viện Khảo cổ học 1996    
17 Sự chuyển biến kỹ nghệ công cụ cuội
từ Sơn Vi sang Hòa Bình ở Việt Nam
Luận án Khảo cổ học Viện Khảo cổ học 1996    
18 Biến đổi cơ cấu xã hội miền Bắc
trong thời kỳ 1954 - 1975
Luận án  Lịch sử Việt Nam Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN 1996    
19 Những sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng
dân gian của cư dân Việt ở Đồng Nam
Luận án Lịch sử văn hóa và
nghệ thuật
Bộ Văn hóa Thông tin,
Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam
1996    
20 Một số giá trị văn hóa nghệ thuật của
ngôi chùa truyền thống vùng đồng bằng
sông Hồng
Luận án Lịch sử văn hóa và
nghệ thuật
Bộ Văn hóa Thông tin,
Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam
1996    
21 Các di tích hậu kỳ Đá cũ và Sơ kỳ Đá mới ở
Quảng Tây Trung Quốc trong mối quan hệ với
Bắc Việt Nam
Luận án Khảo cổ học Viện Khảo cổ học 1996    
22 Giai đoạn Đá nới - Sơ kỳ Kim Khí ở Việt Nam
và Đông Nam Á
Luận án Khảo cổ học Viện Khảo cổ học 1996    
23 Phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam
năm 1963
Luận án Lịch sử Cận đại
và Hiện đại
Trường ĐH Sư phạm, ĐHQGHN 1997    
24 Di tích mộ chum miền Đôgn nam Bộ -
Những phát hiện mới tại Cần Giờ
Thành phố Hồ Chí Minh
Luận án Khảo cổ học Trung tâm KHXH và NVQG,
Viện KHXH tại TP.HCM
1997    
25 Các giá trị văn hóa vật chất
của người Thái ở miền núi Nghệ An
Luận án DTH Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN 1998   Dân tộc học
26 Thiền phái Trúc Lâm thời Trần Luận án LSVN Trung tâm Khoa học
 Xã hội và Nhân văn Quốc Gia
2000   Lịch sử Việt Nam
27 Các di tích Đồng thau và Sắt sớm
khu vực Cổ Loa trong bối cảnh
thời đại kim khí Đồng bằng Bắc Bộ
Luận án Khảo cổ học ? 2000    
28 Mộ thuyền trong văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam Luận án Khảo cổ học Viện Khảo cổ học 2000    
29 Gốm Gò Sành với vấn đề gốm cổ
Chăm ở Bình Định
Luận án Khảo cổ học Viện Khảo cổ học 2000    
30 Các trung tâm sản xuất gốm sứ cổ ở Hải Dương Luận án Khảo cổ học Viện Khảo cổ học 2000    
31 Di chỉ mái đá Điều và một số vấn đề
 thời đại đá ở miền Tây Thanh Hóa (2 cuốn)
Luận án Khảo cổ học Viện Khảo cổ học 2001    
32 Sưu tập vũ khí thời Lê ở Ngọc Khánh (Hà Nội) Luận án Khảo cổ học Viện Khảo cổ học 2001    
33 Gốm Hợp Lễ trong phức hợp gốm sứ thời Lê Luận án Khảo cổ học Viện Khảo cổ học 2001    
34 Tháp bà Nha Trang (Khánh Hòa) Luận án Khảo cổ học Viện Khảo cổ học 2001    
35 Khảo cổ học Tiền sử và Sơ sử Yên Bái Luận án Khảo cổ học Viện Khảo cổ học 2002    
36 Những ngôi đình làng Thế kỷ 16 ở Việt Nam Luận án Khảo cổ học Viện Khảo cổ học 2003    
37 Quán Đạo giáo ở Hà Tây Luận án Khảo cổ học Viện Khảo cổ học 2003    
38 Di tích Xóm Ốc và vấn đề văn hóa Sa Huỳnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ Luận án Khảo cổ học Viện Khảo cổ học 2003    
39 Nghiên cứu nâng cao độ tin cậy của
phương pháp Carbon phóng xạ
xác định tuổi tuyệt đối các thành tạo trẻ
trong khảo sát địa chất, cổ địa lý
và khảo cổ học ở Việt Nam
Luận án Các phương pháp
địa vật lý và địa hóa
học tìm kiếm và thăm dò
mỏ khoáng sản
  2004    
40 Khu sản xuất gốm Tam Thọ (Thanh Hóa) Luận án Khảo cổ học ? 2004    
41 Khu di tích trung tâm Lam Kinh (Thanh Hóa) Luận án Khảo cổ học Viện Khảo cổ học 2005    
42 Khu sản xuất gốm Tam Thọ (Thanh Hóa) Luận án Khảo cổ học Viện Khảo cổ học 2005    
43 Nghề gốm ở thành phố Hồ Chí Minh từ
thế kỷ XVIII đến nay
Luận án Lịch sử Việt Nam Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG TP.HCM 2005    
44 Tượng cổ bằng đá ở Đồng bằng Nam Bộ Luận án Khảo cổ học Viện khoa học xã hội Việt Nam,
Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ
2005    
45 Bảo tàng Việt Nam: Thực trạng và
những giải pháp chính nhằm kiện toàn
hệ thống bảo tàng trong phạm vi cả nước (2 cuốn)
Luận án Quản lý văn hóa Viện Văn hóa - Thông tin 2006    
46 Trang viên Nhật Bản thế kỉ VIII-XVI
qua trang viên Oyama và Hine
Luận án Lịch sử Cận đại
và Hiện đại
Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN 2006    
47 Đô thị cổ Sresthapura và thánh địa Vát Phu
trong bối cảnh Chămpaxắc nước Cộng hòa
Dân chủ Nhân dân Lào
Luận án Khảo cổ học Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN 2007    
48 Di tích kiến trúc Hội An trong tiến trình lịch sử Luận án Lịch sử Việt Nam
cổ đại và Trung đại 
Trường Đại học khoa học 2007    
49 Vấn đề phụ nữ trên báo chí tiếng Việt
trước Cách mạng tháng Tám năm 1945
Luận án Lịch sử Việt Nam
Cận đại và Hiện đại
ĐHQGHN, ĐHKHXH&NV 2007    
50 Vai trò người Hoa Đông Nam Á trong sự
phát triển của Trung Quốc (1978 - 2005)
Luận án LSTGCĐ&HĐ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á 2009   Lịch sử Thế giới
cận đại và hiện đại

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây