LUẬN VĂN THẠC SĨ KHẢO CỔ HỌC

Thứ tư - 02/06/2021 14:07
Stt Tác giả Tên tác phẩm NXB Năm
 1.  
Trần Quốc Vượng Cở sở khảo cổ học     C KC 001
 1.  
P.I. Boriskovski Cở sở khảo cổ học     C KC 002
 1.  
Hoàng Văn Khoán Cổ Loa trung tâm hội tụ văn minh sông Hồng Viện văn hoá & Nxb Văn hoá thông tin   C KC 003
 1.  
M. I-lin và E.Xê-gan Con người trở thành khổng lồ Tiến bộ Maxcơva   C KC 004
 1.  
Phạm Đức Mạnh Di tích Khảo cổ học Bưng Bạc Bà Rịa Vũng Tàu KHXH Hà Nội 1996 C KC 005
 1.  
  Di tích kiến trúc Huế Hà Nội 1991 C KC 006
 1.  
  Điêu khắc Chăm Khoa học xã hội   C KC 007
 1.  
UBKHXH Đô thị cổ Hội An Khoa học Xã hội, Hà Nội 1991 C KC 008
 1.  
Cục Bảo tồn Bảo tàng và Bảo tàng Hồ Chí Minh 50 năm bảo tồn di sản văn hoá dân tộc Hà Nội 1996 C KC 009
 1.  
Ban quản lý di tích và dạnh thắng Hà Nội Hà Nội di tích và văn vật Sở văn hoá và Thông tin Hà Nội 1994 C KC 0010
 1.  
SVHTT Hà Giang Hà Giang thời tiền sử Hà Giang 2000 C KC 011
 1.  
Hà Hữu Nga, Nguyễn Văn Hảo Hạ Long thời tiền sử NXB Thề giới, Hà Nội 1998 C KC 012
 1.  
Trần Thị Liên, Phạm Văn Đấu, Phạm Minh Trị Khảo sát văn hoá truyền thống Đông Sơn Hà Nội, KHXH 1990 C KC 013
 1.  
Lê Xuân Diêm, Phạm Quang Sơn, Bùi Chí Hoàng Khảo cổ học Đồng Nai Đồng Nai 1991 C KC 014
 1.  
A.L. Mongaito Khảo cổ học và hiện đại Khoa học xã hội, Hà Nội 1977 C KC 015
 1.  
Trần Khánh Chương Nghệ thuật gốm Việt Nam Mỹ Thuật 1990 C KC 016
 1.  
Viện bảo tàng LSVN Những di tích của con người thời tối cổ trên đất Việt Nam   1973 C KC 017
 1.  
Huỳnh Minh Đức Từ Ngọ Môn đến Thái Hoà Điện Trẻ 1994 C KC 018
 1.  
Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học 1989 KHXH 1989 C KC 019
 1.  
Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học 1991 KHXH 1991 C KC 020
 1.  
Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học 1992 KHXH 1992 C KC 021
 1.  
Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học 1993 KHXH 1993 C KC 022
 1.  
Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học 1994 KHXH 1994 C KC 023
 1.  
Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học 1995 KHXH 1995 C KC 024
 1.  
Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học 1996 KHXH 1996 C KC 025
 1.  
Trịnh Cao Tường, Trịnh Sinh Hà Nội – Thời đại đồng và sắt sớm Hà Nội 1982 C KC 026
 1.  
Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học 1999 KHXH 1999 C KC 027
 1.  
Machusin Nguồn gốc loài người Matxcova 1982 C KC 028
 1.  
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam Văn hoá xóm Cồn với tiền sử và sơ sử Khánh Hoà Nha Trang 1993 C KC 029
 1.  
Hà Văn Phùng Van hoá Gò Mun NXB Hà Nội 1996 C KC 030
 1.  
Trung tâm quản lý bảo tồn di tích Văn hoá Sa Huỳnh ở Hội An (Kỷ yếu hội thảo khoa học) Hội An 2004 C KC 031
 1.  
Sở Văn hóa Thông tin An Giang Văn hoá Óc Eo và các văn hoá cổ ở Đồng Bằng sông Cửu Long Long Xuyên 1984 C KC 032
 1.  
Phạm Minh Huyền Văn hoá Đông Sơn, tính thống nhất và đa dạng KHXH 1996 C KC 033
 1.  
Vũ Công Quý Văn hoá Sa Huỳnh VHDT 1991 C KC 034
 1.  
Bruy-xen Vương quốc Chàm G, Văng-oét 1928 C KC 035
 1.  
  Việt Nam khảo cổ tập san 2 Sài Gòn 1961 C KC 036
 1.  
  Việt Nam khảo cổ tập san, số 4 Sài Gòn 1974 C KC 037
 1.  
  Việt Nam khảo cổ tập san, số VII   1971 C KC 038
 1.  
  Việt Nam Khảo cổ tập san VIII Tổng bộ VH- XH, Sài Gòn 1966 C KC 039
 1.  
Đoàn Nam Sinh Về Đông Sơn- Hùng vương Tp. Hồ Chí Minh   C KC 040
 1.  
Cục bảo tồn Bảo tàng và Bảo tàng Hồ Chí Minh 50 năm bar5o tồn di sản văn hóa dân tộc Hà Nội 1996 C KC 041
 1.  
Thái Văn Kiểm, Trương Bá Phát Chỉ nam về viện Bảo tàng Quốc gia Việt Nam tại Sài Gòn Tủ sách khảo cứu 1974 C KC 042
 1.  
TS Lâm Thị Mỹ Dung Thời đại đồ đồng Hà Nội 2003 C KC 043
 1.  
Lê Xuân, Vũ Kim Lộc Cổ vật Champa Văn hoá Dân tộc   C KC 044
 1.  
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung Tâm BTDT cố đô Huế Di sản văn hoá Huế bảo tồn và phát triển Huế 2003 2003 C KC 045
 1.  
Lê Xuân Diệm, Nguyễn Văn Long Đàn đá Bình Đa Đồng Nai 1983 C KC 046
 1.  
Trần Đức Anh Sơn Đồ sứ men lam Huế những trao đổi học thuật Thuận Hoá, Huế 1973 C KC 047
 1.  
Goerge Đền thắp Hindu Viện bảo tồn di tích,  Hà Nội 2003 C KC 048
 1.  
Đào Linh Côn, Nguyễn Duy Tỳ Địa điểm khảo cổ học Dốc Chùa Khoa học xã hội, Hà Nội 1993 C KC 049
 1.  
Ban chủ nhiệm chương trình Khoa học và công nghệ cấp nhà nước Địa lý của các nền văn minh     C KC 050
 1.  
UBND xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội Quê gốm Bát Tràng Hà Nội, Hà Nội, 1989 C KC 051
 1.  
Nguyễn Văn Hinh Tháp cổ Việt Nam Khoa học Xã hội 1992 C KC 052
 1.  
Hội Khoa học lịch sử Việt Nam Hoàng thành Thăng Long phát hiện khảo cổ học     C KC 053
 1.  
Bảo tàng lịch sử Việt Nam, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế Khảo cổ học tại di tích cố đô Huế 1999-2002 Huế 2003 C KC 054
 1.  
Trình Năng Chung Khảo cổ học tiền sử và sơ sử nam Trung Quốc Hà Nội 2003 C KC 055
 1.  
Lui Malore Khảo cổ học đồng băng sông MêKông-Nền văn minh vật chất Tư liệu Khoa Lịch sử 1960 C KC 056
 1.  
Nguyễn Xuân Quang Khai quật kho tàng cổ sử  Hừng Việt Y học thưởng thức   C KC 057
 1.  
Ngô Huy Quỳnh Kiến trúc Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh 1986 C KC 058
 1.  
Viện Nghệ thuật-Bộ Văn hoá Mỹ thuật thời Lý Văn hoá 1973 C KC 059
 1.  
Trung tâm KHXH&NV QG, Viện KHXH tại Tp. Hồ Chí Minh Một số vấn đề khảo cổ học ở Miền Nam Việt Nam Khoa học xã hội 2004 C KC 060
 1.  
Nguyễn Phi Oanh Mỹ thuật Việt Nam   1984 C KC 061
 1.  
Nguyễn Lân Cường Nghiên cứu về đặc điểm hình thái chủng tộc và bệnh lý răng người cổ thuộc thời đại kim khí ở miền Bắc Việt Nam Khoa học xã hội, Hà Nội 2003 C KC 062
 1.  
Nguyễn Đình Khoa Nguồn gốc loài người trong tiến hoá Giáo dục, Hà Nội 2003 C KC 063
 1.  
Viện Bảo tàng lịch sử Việt Nam Những trống đồng Đông Sơn đã phát hiện ở Việt Nam   1975 C KC 064
 1.  
Phạm Thúy Hợp Sưu tập điêu khắc Chămpa tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam Hà Nội 2003 C KC 065
 1.  
Nguyễn Giang Hải, Trịnh Sinh Thư mục Khảo cổ học Việt Nam (Tập 2) Thời đại kim khí Thế giới 2001 C KC 066
 1.  
Trần Thuý Anh Trần Quốc Vượng: Tổng mục lục tác phẩm Hà Nội 1994 C KC 067
 1.  
Phạm Minh Huyền, Nguyễn Văn Huyên, Trịnh Sinh Trống Đông Sơn Khoa học xã hội, Hà Nội 1987 C KC 068
 1.  
Phạm Văn, Đỗ Như Chung Trống Đông Sơn phát hiện ở Thanh Hoá Khoa học xã hội, Hà Nội 2004 C KC 069
 1.  
Võ Sĩ Khải Văn hoá đồng bằng Nam bộ (Di tích kiến trúc cổ) Hồ Chí Minh, KHXH 2002 C KC 070
 1.  
Lê Xuân Diệm, Đào Xuân Côn, Võ Sĩ Khải Văn hoá óc Eo - Những khám phá mới Khoa học xã hội, 1995 C KC 071
 1.  
Phạm Văn Đấu Văn hoá Hoa Lộc Văn hoá thông tin, Hà Nội 1999 C KC 072
 1.  
Hán Văn Khẩn (bản thảo) Văn hoá Phùng Nguyên Đại học Quốc gia 2005 C KC 073
 1.  
Trung tâm bảo tồn di sản - di tích Quảng Nam Kỷ yếu: Hội An Khảo cổ- Lịch sử Quảng Nam 2002 C KC 074
 1.  
Nguyễn Tiến Cảnh, Nguyễn Du Chi, Trần Lâm, Nguyễn Bá Vân Mỹ thuật thời Mạc Viện Mỹ thuật 1993 C KC 075
 1.  
Sở VHTT Quảng Nam - ĐN Những di tích thời tiền sử ở Quảng Nam - Đà Nẵng Sở VHTT Quảng Nam- ĐN 1985 C KC  076
 1.  
Lương Ninh Lịch sử vương quốc Champa Đại học Quốc gia Hà Nội Lương Ninh C KC 077
 1.  
Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học 2000 KHXH 2001 C KC 078
 1.  
Viện Khảo cổ học Những phát hiện mới về Khảo cổ học 2001 KHXH 2002 C KC 079
 1.  
Sở Văn hoá TT Thể Thao Gia Lai Tiền sử Gia Lai Pleiku 1995 C KC 080
 1.  
Chu Quang Trứ Tìm hiểu làng nghề Thủ công điêu khắc cổ truyền NXB Mỹ Thuật 2000 C KC 081
 1.  
Nguyễn Thị Kim Dung Công xưởng và kỹ thuật chế tạo đồ trang sức bằng đá thời đại đồng thau ở Việt Nam KHXH 1996 C KC 082
 1.  
Musee du centre de Ha Noi Đồ đồng, đồ ngọc, đồ gốm thuộc mỹ nghệ Hoa Việt   1954 C KC 083
 1.  
Sở Văn hóa thông tin thể thao Quảng Nam – Đà Nẵng Bảo tàng điêu khấc Chăm Đà Nẵng NXB Ngôn ngữ 1987 C KC 084
 1.  
Sở VHTT Hà Nội Phát hiện Cổ Loa 1982   1982 C KC 085
 1.  
  Mỹ thuật thời Lê Sơ Văn hoá 1978 C KC 086
 1.  
Bảo tàng Bắc Ninh, Viện Khảo cổ học Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật dấu tích kiến trúc dưới lòng đường Quốc lộ 1B, Thôn Dương Lôi, Xã Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh Hà Nội 2001 C KC 087
 1.  
VKCH Nghiên cứu hậu kỳ thời đại đá mới miền núi phía bắc Việt Nam Hà Nội 1996 C KC 088
 1.  
Hà Văn Tấn Ứng dụng toán trong Khảo cổ học Hà Nội 1996 C KC 089
 1.  
Hà Văn Tấn Các trường phái khảo cổ học Hà Nội 1996 C KC 090
 1.  
Hà Văn Tấn Khảo cổ học Đông Nam á những phát hiện đáng quan tâm Hà Nội 1996 C KC 091
 1.  
Hà Văn Tấn Khảo cổ học ngôn ngữ tộc người Hà Nội 1996 C KC 092
 1.  
Hà Văn Tấn Khảo cổ học lý thuyết Hà Nội 1996 C KC 093
 1.  
Hoàng Xuân Chinh Khảo cổ học Trung Quốc Hà Nội 1996 C KC 094
 1.  
Vũ Thế Long Nhận dạng một số răng động vật thường gặp trong Khảo cổ học Hà Nội 1996 C KC 095
 1.  
Trần Khánh Chương Đồ Gốm Lý Trần Lê Hà Nội 1996 C KC 096
 1.  
Nguyễn Duy Hinh Kiến trúc Phật giáo ở Việt Nam     C KC 097
 1.  
IAN Hodder
(Hà Hữu Nga dịch)
Đọc quá khứ, những cách tiếp cận lý giải khảo cổ học hiện nay 2005   C KC 098
 1.  
Nguyễn Chiều Khai quật di chỉ Trà Kiệu     C KC 099
 1.  
Lê Văn Lan Những vết tích đầu tiên của thời đại đồ đồng ở Việt Nam Khoa học Hà Nội 1963 C KC 100
 1.  
VKC Tìm hiểu văn hoá Sơn Vi   1998 C KC 101
 1.  
Chi hội văn nghệ dân gian Đồng Nai Tượng gốm Đồng Nai Đồng Nai 1997 C KC 102
 1.  
Viện BTLSVN Những hiện vật tàng trữ tại Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam về Văn hoá Bắc Sơn   1969 C KC 103  
 1.  
Phạm Minh Huyền Văn hóa Đông Sơn- tính thống nhất và đa dạng KHXH 1996 C KC 104  
                     

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây